thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 945
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.34 นาที | Online : 2011-07-03  
    ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน หาความกว้างแม่น้ำปิงด้วย Google Earth อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่  
    ห้องเรียนทดลองที่เชื่อมโยง ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ของ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ LLEN ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมการสอนประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน ชมการสอนบทเรียนจากโจทย์เรื่องการวัดความกว้างแม่น้ำปิง ด้วยโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ที่นักเรียนจะต้องผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์ อย่างเช่น บัญญัติไตรยางค์ การเทียบมาตราส่วนแผนที่ รวมถึงการอ่านแผนที่ทางอากาศ เพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในภูมิประเทศของแม่น้ำปิง แล้วจะรู้ว่าการเรียนประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้น่าเบื่อเสมอไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

 
 
ขอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการระกว่างกลุ่มสาระ
โดย นางสมรัก พรมมา (2011-09-26 08:28:04) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู วันนี้ได้มาอบรมรายการ เป็นนิทรรศการที่ดี ควรจะจัดขึ้นทุกๆปีเพราะว่าให้ความรู้กับคุณครูและองค์กรการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ ได้รับความรู้ใหม่ๆเช่น วีซีดี หนังสือสุภาษิต อยากฝากถึงเพื่อนครูว่า หากมีโอกาสก็สามารถเข้าไปชมได้ตามเว็บไซส์นี้ ทีวีครู วันนนี้มีกิจกรรมที่ประทับใจคือนิทรรศการโทรทัศน์ครูเพราะว่ามีการจัดจำลองวันทั้ง7วันและในแต่ละวันก็ให้ความรู้มากมาย รวมถึงยังได้รับความรู้ใหม่ๆ
โดย โสภา ปัญญาสุวรรณ (2011-10-14 09:52:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการชื่อรับชมเป็นการสอนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนที่สามารถแนะนำความรู้ที่นักเรียนและครูและผู้ชมยังไม่ทราบให้ทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาตร์และเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัติท่อยู่ในเมืองไทยอีกทั้งเป็นการทบทวนความรู้เดิมสำหรับบุคคลท่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วให้มีความรู้เพิ่มเติมและเสริมสร้างให้ความรู้เดิมมีความหนักแน่นในเนื้อหาและสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนและนำไปสอบวัดความรู้ในเรื่องของท่เรียนมาได้อย่างมั่นใจ
โดย ระเบียบ อินทกูล (2011-10-14 10:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้ได้มาอบรมรายการ เป็นนิทรรศการที่ดี ควรจะจัดขึ้นทุกๆปีเพราะว่าให้ความรู้กับคุณครูและองค์กรการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ ได้รับความรู้ใหม่ๆเช่น วีซีดี หนังสือสุภาษิต อยากฝากถึงเพื่อนครูว่า หากมีโอกาสก็สามารถเข้าไปชมได้ตามเว็บไซส์นี้ ทีวีครู วันนนี้มีกิจกรรมที่ประทับใจคือนิทรรศการโทรทัศน์ครูเพราะว่ามีการจัดจำลองวันทั้ง7วันและในแต่ละวันก็ให้ความรู้มากมาย รวมถึงยังได้รับความรู้ใหม่ๆงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาตร์และเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัติท่อยู่ในเมืองไทยอีกทั้งเป็นการทบทวนความรู้เดิมสำหรับบุคคลท่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วให้มีความรู้เพิ่มเติมและเสริมสร้างให้ความรู้เดิมมีความหนักแน่นในเนื้อหาและสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนและนำไปสอบวัดความรู้ในเรื่องของท่เรียนมาได้อย่างมั่นใจ :tv15: :tv08:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-03-23 21:01:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม ห้องเรียนทดลองที่เชื่อมโยง ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ของ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน โดยให้นักเรียนได้ชมการสอนบทเรียนจากโจทย์เรื่องการวัดความกว้างแม่น้ำปิง ด้วยโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ที่นักเรียนจะต้องผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์ กระตุ้นความตื่นตัว ความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการสอนที่นำสื่อไอทีมาร่วมการสอนยิ่งทำให้การจัดการเรียนการสอนนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนสนุกสนานได้รับความรู้มากกว่าประวัติศาสตร์ นักเรียนได้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยิ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างกรณีการเปรียบเทียบความกว้างของแม่น้ำปิงด้วยแล้ว เด็ก ๆ ก็จะยิ่งมีความตื่นเต้นกับความจริงของภาพการเปลี่ยนของแม่ปิงที่ถูกนำเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง แล้วสอนโดยให้เด็กได้ฝึกลงมือปฏิบัติหาพิ้นที่ความกว้างของแม่ปิง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งเด็ก ๆ ต้องการจากการเรียนการสอน :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-02 10:31:51) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่สนุกสนานแต่ผสานไปด้วยความรู้อย่างถึงแก่นของอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ นี้น่าสนใจมาก มีการชักจูงความสนใจให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ทั้งยังมีการนำเอาเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการเรียนการสอนซึ่งนอกจากจะสนุกแล้วยังช่วยให้นักเรียนตั้งใจและคิดหาคำตอบ ตลอดจนใส่ใจที่จะค้นคว้ามากขึ้น
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและการใช้แผนที่ให้เป็นด้วย
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-03 08:00:27) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ ได้รับความรู้ใหม่ๆเช่น วีซีดี หนังสือสุภาษิต อยากฝากถึงเพื่อนครูว่า หากมีโอกาสก็สามารถเข้าไปชมได้ตามเว็บไซส์นี้ ทีวีครู วันนนี้มีกิจกรรมที่ประทับใจคือนิทรรศการโทรทัศน์ครูเพราะว่ามีการจัดจำลองวันทั้ง7วันและในแต่ละวันก็ให้ความรู้มากมาย รวมถึงยังได้รับความรู้ใหม่ๆงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาตร์และเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัติท่อยู่ในเมืองไทยอีกทั้งเป็นการทบทวนความรู้เดิมสำหรับบุคคลท่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วให้มีความรู้เพิ่มเติมและเสริมสร้างให้ความรู้เดิมมีความหนักแน่นในเนื้อหาและสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนและนำไปสอบวัดความรู้ในเรื่องของท่เรียนมาได้อย่างมั่นใจ
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-22 13:54:42) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน หาความกว้างแม่น้ำปิงด้วย Google Earth อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ มีความตั้งใจในการสอนมาก จากที่อาจารย์สรุปตอนท้ายของการสอน ทำให้เห็นความสำคัญของการคิดของครู แรงบันดาลใจของครูที่จะถ่ายทอดความรู้ มีส่วนสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอน และอีกประเด็นหนึ่ง โปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)สามารถช่วยให้การเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ง่ายขึ้น ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่นำสิ่งดี ๆ มาให้
โดย นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว (2012-04-22 22:03:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv