thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 15233
Rate :
 4.5
ความยาว : 16.04 นาที | Online : 2010-02-19  
    สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ  
    เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี จึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น  
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

เรารักประชาธิปไตย อ.สมคิด บุญมา รร.ท่าเกษมพิทยา (ฉบับเต็ม)
การปลูกฝังระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในห้องเรียน จนถึงระดับโรงเรียน และระดับชุมชน เพิ่มเติม

 
 
ได้ดูวิธีการสอนของอ.สิริมาแล้ว มีประโยชน์มากค่ะ เห็นขั้นตอนชัดเจน ดิฉันจะนำไปวางแผนการสอนสำหรับเทอมหน้า ไม่ทราบว่า ถ้ามีข้อสงสัยอยากถามเพิ่มเติม ติดต่ออ.สิริมาได้ทางไหนบ้างคะ หรือฝากไปทางอีเมล์ของรายการได้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณสกอ.ที่ทำรายการดีๆเพื่อครูด้วยค่ะ
โดย ครูสังคม (2010-04-03 11:56:47) [แสดงความคิดเห็น]
ลองติดต่อไปที่โรงเรียนวัดไทรใหญ่ดูนะครับ อ.สิริมาเป็นคนใจดี ท่านคงยินดีตอบคำถามให้ครับ
โดย ทีมงาน (2010-04-05 14:17:32) [แสดงความคิดเห็น]
ติดต่อ อ.ศิริมาได้ที่ 025971009 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ครับ
โดย นายวิศิษฐ์ คนราม (2010-04-18 21:19:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอวิธีการสอนและแผนการสอนประวัติศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 มีบ้างไหมคะ
โดย สุภ้ทรา (2010-05-22 22:50:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอวิธีการสอนและแผนการสอนประวัติศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 มีบ้างไหมคะ
โดย สุภ้ทรา (2010-05-22 22:51:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอวิธีการสอนและแผนการสอนประวัติศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 มีบ้างไหมคะ
โดย สุภ้ทรา (2010-05-22 22:51:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากครับที่เมืองไทยมีรายการดีๆ แบบนี้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่พิมพ์ของชาติ โดยแม่พิมพ์ของชาติ ผมติดตามทั้งใน Internet และทาง Thai PBS ตอนตีห้าครึ่งทุกวันครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
โดย กิตติ เศรษฐวีรวัฒน์ (2010-09-04 00:26:59) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนวัดไทรใหญ่ การตอบของนักเรียนเป็นระบบ ต่างพลัดกันยกมือ ไม่แย่งกันตอบเหมือนที่โรงเรียนที่สอน ตอนสอนมีเด็กสนใจ ตั้งใจ และต่างเสนอความคิดเห็นที่ไม่กวนๆอารมณ์นะ ดูแล้วต้องมีสื่อที่จะสอน อย่างมีระบบ เทคนิคการสอนของอาจารย์ คือการนำข้อย่อยมาใช่เป็นสื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากครับ
โดย ขุนไกร (2010-09-08 21:18:05) [แสดงความคิดเห็น]
ภูมิใจที่มีอาชีพเป็นครู..การพัฒนาตนเองโดยหารูปแบบและหาประสบการณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนแก่...ดีใจมากที่ได้พบคุณครูคนเก่ง..ขอบคุณผู้จัดรายการที่เปิดโอกาสให้คุณครูคนเก่ง..ได้มาแลกเปลี่ยนเรียน
โดย kutue (2010-09-30 16:36:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ดีมากเลย ถ้าทุกคนนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน จะดีมาก ครูมืออาชีพจริง ๆ เป็นกำลังใจให้ครูทุกคน
โดย สมบูรณ์ อาจหาญ (2010-10-05 19:30:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ แต่อยากได้ตัวอย่างของเด็กมัธยมด้วยว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไร
โดย T. AE (2010-10-13 09:12:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิธีการสอนของ อ.สิริมาแล้วได้ทราบเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากครับทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิดเด็กได้คิดอย่างมีอิสระ ทำให้มีความสุขในการเรียน ผมจะนำเทคนิคแบบโยนิโสมนสิการไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนของผม และจะลองใช้สอนกับกลุ่มสาระอื่นๆตามความเหมาะสม.....ครับ
โดย Pratom2007@hotmail.com (2010-10-20 21:44:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอฝากตัวเป็นศิษย์รุ่นน้องด้วยคนนะคะ
โดย ครูเล็ก russ.amee@hotmail.com (2010-10-26 09:31:26) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สิริมาสอนใจเย็นมาก เป็นครูใจดี บุคลิกดี อบอุ่น สอนดีค่ะ
โดย มุกดาภรณ์ พนาสรรค์ (2010-10-26 11:40:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับ DVD แล้วขอบคุณมากครับ
โดย ครูสมุทร (2010-10-28 07:43:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน
โดย นายยงยุทธ พานไทย (2010-10-28 13:31:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูแล้วเป็นวิธีที่ดีมีประโยชน์อย่างมากที่สามารถทำให้เด็กรู้จักคิด และนำไปสู่ทางเลือกที่ดี เด็กมีความสุขกับการเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิ (2010-10-29 08:48:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูแล้ว...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก...ขออนุโมทนาสาธุ ให้คณะผู้จัดทำเว็บนี้ จงมีความสุข ความเจริญ ปราถนาสิ่งใดอันประกอบดัวยศีลธรรมความดี ขอความปราถนาในสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงทุกประการเถิด
โดย พระสัจจา สุภทฺโท (2010-10-31 17:00:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
โดย สุพัตรา ชุมประเสริฐ (2010-11-03 09:58:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอกิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์ช่วงชั้นที่1ได้ไหม่คะmail=pla_piano22@hotmail.comขอบคุณคะ
โดย สาธินี (2010-11-04 22:44:34) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการของคุณครูสิริมา ประทับใจมากนะคะ สมแล้วกับคำว่าแม่พิมพ์ของชาติ
โดย วรัลดา หนูรุ่น (2010-11-07 18:37:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ สอนนักเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้แสดงออกทั้งทักษะการพูด อ่าน เขียน
โดย เอมอร ดวงแสนกุล (2010-11-12 00:46:29) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวิธีการสอนของอาจารย์แล้วรู้สึกดีมากๆค่ะมีคุณค่าและประโยชน์มากมายพร้อมทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ในโรงเรียนของตนเองได้ด้วยอีกค่ะ ขอขอบคุณท่านอาจารยืนะค่ะที่นำสิ่งดีๆแบบนี้มาให้ชมค่ะ
โดย ฐิติรัตน์ สูนานนท์ (2010-11-13 18:04:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน
โดย สรกมล เลาหไพบูลย์ (2010-11-16 19:41:40) [แสดงความคิดเห็น]
ตามนั้นละคับ เป็นการสอนอีกแบบที่น่าใช้อย่างยิ่ง
โดย นาย เจษฎา เอี่ยมสำอางค์ ครุฯวิศวกรรมโทรคมนาคม (2010-11-17 22:44:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับตัวอย่างดี ๆ นักเรียนมีทักษะในการคิดที่หลากหลาย กล้าแสดงออก มีเหตุผล สุดยอดค่ะ
โดย บังอร วิกรมคุณาพร (2010-11-18 05:36:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครูต้องเตรียมตัวและใส่ใจเด็ก ไม่ทำงานอย่างอื่น
โดย chaiyot lachom (2010-11-21 22:46:34) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการของอ.สิริมาแล้วชอบมากที่สอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
โดย อัจฉรา สกุลชาญณรงค์ (2010-11-27 08:38:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ ชอบวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการของ อ.สิริมา เหมาะกับยุคปัจจุบันมากเพราะสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดย ฐิติภัทร ครองยุทธ (2010-11-27 16:55:22) [แสดงความคิดเห็น]
ผม เป็น หัว หน้า ห้อง ป.6/4 เอง อะ ร.ร.ไทรมยอะ
โดย ด.ช.พงศธร ต่างพันธ์ (2011-01-15 16:08:18) [แสดงความคิดเห็น]
การถามแสดงความคิดเห็น ทำให้รู้ว่าเด็กคิดอะไร ทำให้เราสามารถเข้าถึงเด็กๆได้ และที่สำคัญมีการสอดแทรกสิ่งดีงามให้กับเด็กๆอีกด้วย ดีครับ
โดย นายสุวิชา 53035232 คอม ต่อเนื่อง ปี 1 (2011-02-14 07:51:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เพราะสามารถแก้ปัญหาจุดอ่อนของเด็กไทยได้ดีมาก โดยเฉพาะทางด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์
โดย นายชัยยนต์ เพาพาน มรภ.กาฬสินธุ์ (2011-03-06 05:51:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ ดีใจที่เรามีครูดีครูเก่งทุ่มเทเพื่อนร. มุ่งมั่นต่อไปนะครับ
โดย วิทูรย์ สุขขะ (2011-03-15 06:47:21) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้เทคนิคการสอนวิชาประวัติศาสตร์มัธยมต้นครับ
โดย วิทูรย์ สุขขะ (2011-03-15 06:48:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก
โดย สมชาย ยะชุ่ม (2011-04-08 22:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากเลยครับ และฝึกให้เด็กได้รู้จักคิดด้วยตนเองอีกด้วย
โดย กันตพงษ์ คำกอนแก้ว (2011-04-15 14:48:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากเลยครับ และฝึกให้เด็กได้รู้จักคิดด้วยตนเองอีกด้วย
โดย กันตพงษ์ คำกอนแก้ว (2011-04-15 14:48:56) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูการสอนที่เน้นกระบวนการคิด เรื่อง คุณ โทษ และทางออก เป็นการเรียนการสอนที่ดีค่ะ คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตนเองได้ค่ะ :tv09:
โดย นวินดา พัฒนศิริ (2011-05-02 00:59:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอ DVD ด้วยค่ะ อาจารย์สอนได้ดีมาก สมเป็นครูมืออาชีพจริงๆๆ :tv15: :tv15:
โดย รุ่งอุษา จันทร์หอม (2011-05-14 21:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างศีลธรรมให้กับนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการของอ.สิริมา นอกจากนักเรียนได้ประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาแล้ว ยังได้สร้างสติในการทำความดีและให้รู้จักความจริงแห่งชีวิตและนักเรียนก็สามารถปรับตัวเองอยู่ในสังคมได้
โดย อับดุลรอฮิม สาเม๊าะ (2011-06-09 14:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดูวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมาแล้วค่ะ ดูสองรอบ เคยได้ยินและได้อ่านเกี่ยวกับการนำรูปแบบการสอนแบบนี้มาใช้หลายครั้งแล้ว แต่ไม่เคยเห็นของจริง วันนี้ได้ดูของจริงแล้ว ยอมรับว่าอาจารย์เก่งมากค่ะ ที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถบอกคุณ โทษ ทางออก และวิธีแก้ปัญหาเรื่องที่ใกล้ตัว ในชีวิตประจำวัน...จะพยายามนำเทคนิควิธีไปปรับใช้ในการสอนของตนเองค่ะ
โดย อุดมศิลป์ สักลอ (2011-06-27 19:33:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นการสอนที่สอนให้นักเรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดทางด้านความคิด ผู้เรียนเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม จากการมองเห็นคุณค่าของความจริง เป็นการสอนที่ประทับใจมากค่ะ ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไปคะ ขอบพระคุณมากนะคะ
โดย แก่นจันทน์ วิเศษโวหาร (2011-07-15 22:02:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนประว้ติศาสตร์แบบสมมติบทบาทนี้ดีมากมีคุณครูหลายท่านไดนำมาใช้ ทำให้เด็กมีโอกาสได้แสดงออก เปิดกว้างทางความคิด และครูสามารถแทรกการเรียนรู้โดยการตั้งคำถามปลายเปิด
ทำให้ผู้เรียนพัฒนาไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ดีมากครับ
โดย กุณฑี ประแกกัน (2011-07-16 13:44:22) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นการสอนที่สอนให้นักเรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง ขอบคุณอาจารย์และรายการดี โทรทัศน์ครู
โดย สุพรรณ สุริยะ (2011-07-16 14:08:59) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีคิดมากๆๆค่ะ การคิดแบบโยนิโสนี่แหละ ทำให้สมองเกิดพัฒนาการแท้จริง
โดย สุรีย์พร แจ้งกระจ่าง (2011-07-20 23:10:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารยสิริมา กลิ่นกุหลาบ มาก ๆ คะ ที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นทักษะการคิดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
โดย สำเนา แก้วดา (2011-07-31 20:35:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวิธีการสอนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ที่อาจารย์สิริมา นำมาใช้กับนักเรียนเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์โดยอาศัยกรณีตัวอย่าง /สถานการณ์ ทำให้นักเรียนรู้ถึงปรุโยขน์ คุณค่า โทษ ปัญหา ทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ และครูผู้สอนทุกรายวิชานำไปประยุกต์ใช้ได้เลย ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม รู้จักคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง อ้นเป็นประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม
โดย วรรณา ประชานันท์ (2011-08-05 04:18:10) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันเด็กจะไม่ค่อยมีคุณธรรม การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นโดยรูปแบบการสอนของครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
๑. การสร้างศรัทธาโดยการร้องเพลงดอกไม้บาน
๒. เมื่อสมองเด็กเปิดรับ ก็จะมีความพร้อมในการเรียน
๓. ให้เด็กทำดอกไม้แห่งความดี เด็กเกิดความภูมิใจที่ทำความดีและได้รับคำชมเชยจากเพื่อนร่วมชั้น
๔. เด็กรู้จักคิดด้านบวกและลบ โดยการสร้างสถานการณ์ให้เด็กรู้จักคิดเพิ่มมากขึ้นและรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ คำตอบที่หลากหลายทำให้เด็กรู้จักตัดสินใจเลือกทางออกที่เหมาะสม
ขอชมเชยวิธีการสอนของครูสิริมาอย่างยิ่งและจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการด้านสอนของตนเองต่อไป
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2011-08-05 13:49:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:วิธีการสอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ทำให้เราได้ทราบเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิด เด็กได้คิดอย่างมีอิสระ ทำให้มีความสุขในการเรียน เด็กมีความสุขกับการเรียนการสอน กล้าแสดงออก สอดแทรกการทำความดีลงไปในใจของเด็กๆๆ มีการสร้างสถานการณ์ให้เด็กรู้จักคิดบวกมากขึ้นและรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ สร้างคำตอบที่หลากหลายทำให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ เป็นการสอนที่มีประโยชน์มากค่ะ ขอชมคุณครูคะ :tv11:
โดย ศิริพร บุญชนาวิน (2011-08-09 00:12:38) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากคะ ขอชื่นชม
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2011-08-09 23:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมด้วยคนครับ ได้ประโยชน์มากในการนำไปเป็นตัวอย่าง สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที จะลองนำไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน อยากให้นักเรียนในชั้นเรียนมีความสงบแบบนี้บ้าง เด็กๆจะได้มีสมาธิต่อการเรียนหรือมีสมาธิมีสติต่อทุกเรื่องที่ทำ
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-08-10 22:24:25) [แสดงความคิดเห็น]
ภูมิใจที่มีเพื่อนครูมืออาชีพแบบคุณครู..เพราะคุณครูมีการพัฒนาตนเองโดยหารูปแบบและหาประสบการณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนแก่ผู้เรียน...ดีใจมากที่ได้พบคุณครูคนเก่ง..จะนำไปเป็นปนวทางในการเป็นครูมืออาชีต่อไป ขอชื่นชมด้วยใจจริง :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุภาวดี พรรณศรี (2011-08-23 11:15:34) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กจะไม่ค่อยมีคุณธรรม การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นโดยรูปแบบการสอนของครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดีมาก
๑. การสร้างศรัทธาโดยการร้องเพลงดอกไม้บาน
๒. เมื่อสมองเด็กเปิดรับ ก็จะมีความพร้อมในการเรียน
๓. ให้เด็กทำดอกไม้แห่งความดี เด็กเกิดความภูมิใจที่ทำความดีและได้รับคำชมเชยจากเพื่อนร่วมชั้น
๔. เด็กรู้จักคิดด้านบวกและลบ โดยการสร้างสถานการณ์ให้เด็กรู้จักคิดเพิ่มมากขึ้นและรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ คำตอบที่หลากหลายทำให้เด็กรู้จักตัดสินใจเลือกทางออกที่เหมาะสม
ขอชื่นชมและนำกลเม็ดดีๆของเทคนิคการสอนไปใช้พัฒนาการด้านสอนของตนเองต่อไป
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-07 13:09:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม..การสอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ ของอ.สิริมา..ดีมาก ๆ เลยค่ะ..สามารถนำมาเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน..ในช่วงฝึกสอนได้ดีค่ะ.. การสอนให้เด็กรู้จักคุณและโทษ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญานั้น ทำให้เด็กสามารถกล้าที่จะแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น อีกทั้ง เด็กนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เป็น และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย..เยี่่ยมมาก ๆ เลยค่ะ..ของคุณมากนะค่ะ
โดย นักศึกษาครู.. (2011-09-14 21:16:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอ.สิริมามีประโยชน์มากค่ะ ได้ทราบเทคนิคการสอนซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากเป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิด ทำให้มีความสุขในการเรียน สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเท่านั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อีกด้วย
โดย พลอยณภัทร์ ชมชื่น (2011-09-16 13:28:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการสอนแบบโยนิโสมนสิกา แล้วขอชื่นชมอาจารย์สิริมา เป็นแบบอย่างสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนกับกลุ่มสาระอื่นได้ ขอความอนุเคราะห์ DVD
ได้อย่างไรคะ
โดย เครือวัลย์ พนมหิรัญ (2011-09-23 10:07:02) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับอาจารย์ที่ได้สอนเรื่องโยนิโสมนสิการเพราะทุกวันนี้การใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันต้องใช้วิจารณญาณมากเพราะมีเรื่องที่ต้องให้คิดให้ตัดสินใจเต็มไปหมดการสอนให้นักเรียนใช้วิธีการคิดที่เป็นระบบที่แยบคายจะทำให้นักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง.....การสอนแบบโยนิโสแบบอาจารย์ทำให้นักเรียนที่อาจารย์สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง.............ผมขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้มุ่งมั่นสั่งสอนนักเรียนต่อไปนะครับ
โดย นายณัฐพงษ์ ดู่ขึ่ง (2011-10-14 15:28:56) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เช่นการคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม นั้นครูผู้สอนวิชาสังคม อาจนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ก็ได้ หรืออาจนำวิธีการคิดแบบนี้ไปเป็นตัววัดและประเมิณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้ เพราะเด็กในระดับประถมหรือมัธยมต้น จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังถึงค่านิยมที่ดีงาม อะไรคือสิ่งดีที่เป็นของจริงแท้และอะไรคือสิ่งจอมปลอมที่แฝงอยู่ ซึ่งครูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หน้าอบรบสั่งและส่งให้นักเรียนออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุขและเป็นผู้มีคุณธรรม
โดย วรพล ศิริชื่นวิจิตร (2011-10-17 16:14:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมาที่ใช้กับเด็กๆ กิจกรรมดอกไม้แห่งควา่มดี เป็นการสอนให้เกิดคุณธรรมในใจแก่เด็ก หากมีใครสักคนแอบอ้างเขียนมาโดยไม่ได้กระทำจริง เมื่อเพื่อนมาอ่านหน้าขั้นเรียน เขาก็จะเกิดความละอายใจ ซึ่งครูก็จะสังเกตได้จากอากัปกิริยาของนักเรียน และ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมของนักเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ และการจัดสถานการณืก็สามารถก่อให้เกิดทักษะการคิด โดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวว่าครูกำลังสอนและปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เห็นด้วยกับวิธีการของอาจารย์ และ ชื่นชมอาจารย์ค่ะ
โดย ปาลิดา นิธิศวรดา (2011-10-22 22:32:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้สาธิตวิธีสอนสังคมฯระดับมัธยมต้นด้วยคะ
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2011-11-27 10:52:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสิริมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา สอนแบบโยนิโสมนสิกสน ทำให้นักเรียนถ้าสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาตนเองได้ แต่ในสังคมในปัจจุบันสอนเด็กให้เห็นการเดินทางผิดส่งผลกระทบต่อตนเองจึงเป็นการท่ีดีให้เด็กแก้ปัญหาตนเอง ให้เรียนการทำความดี ยกตัวอย่างการทำความดี จากดอกไม้ท่ีใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้นักเรียนแต่ละคนระลึกเป็นกุศลบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การคิด ประเด็นการทำความดี สอนคูรธรรม เพื่อให้นักเรียนมีภูมีัิคุ้มกันท่ีดี เป็นการฝึกทำความดีเป็นสื่อ และกิจกรรมท่ีดีมาก :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ (2011-12-15 09:24:21) [แสดงความคิดเห็น]
vอาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากครับ สมกับเป้นครูต้นแบบครับ สมควรนำไปปฏิบัติกับนักเรียนครับ
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-21 20:43:45) [แสดงความคิดเห็น]
ที่สอนวิชาสังคมนี้ว่ามีความรู้จักความหลากหลายในเนื้อหาวิชาเราสามารถที่จะอบรมนิสัยของเด็กให้เป็นอย่างดีได้ได้สอดคล้องของวิชาด้วยสอดคล้องในชีวิตประจำวันได้สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สริมา กลิ่นกุหลาบเยาวชนในสังคมในปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิดและส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบซึ้งสอนสังคมมา30ปีจึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงการทำความดี รู้ บุญ คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห๊น
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2011-12-21 21:47:43) [แสดงความคิดเห็น]
พระพุทธศาสนา เป็นอีกวิชาหนึ่งที่โรงเรียนต้องส่งเสริม ตระหนัก และให้ความสำคัญ เพราะจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ห่างไกลจากวัด อีกทั้งการสื่อสารที่รวดเร็วจากอินเตอร์เน๊ต (ทั้งจากคอมพิวเตอร์ มือถือ) ทำให้เด็กมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตกาลมากมาย หันมานิยมวัตถุมากขึ้น จนลืมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงานของไทย ที่มีมมาตั้งแต่บรรพบุรุษเกือบสิ้นเชิง ดังนั้นการสอนด้วยวิธีโยนิโสมนสิการ หรือวิธีอื่น ๆ จะทำให้เด็กได้ตระหนัก เกิดการเรียนรู้ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น อย่างน้อยก็เป็นการปลูกฝังด้านพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่ปฏิบัติง่ายๆได้ หรือถ้าเด็กมีการบันทึกการทำความดีด้วยก็จะดีมาก มีการชื่นชม ยกย่อง ชมเชยของครูผู้สอน และเพื่อนด้วยจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และพร้อมที่จะทำความดี ปฏิบัติตามหลักธรรมเองต้นได้อย่างดี :tv18: :tv18:
โดย กฤติญา ไพโรจน์ (2011-12-22 11:58:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในรายวิชาสังคมศึกษามีเนื่อหาสาระค่อนข้างเยอะ ดังนั้นในการสอนในแต่ละวิชาก็จะมีการใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน เช่น การใช้โยนิโสมนสิการ(การคิดพิจารณาไตร่ตรอง) เป็นการฝึกให้นักเรียนมีเหตุมีผล และเป็นการสอนที่คุณธรรมนำความรู้ ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีในการสอนเด็กเบื้องต้น
โดย สุจินดา โพธิ์น้อย (2011-12-26 23:30:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนเชิงสอดแทรกการคิดด้วยเหตุและผลโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนดี มีปัญญาเพิ่มขึ้น มีความคิดที่ดี เพราะคนในปัจจุปัน ไม่รู้จักกการคิดแต่ในเรื่องที่เป็นแง่ลบ เนื่องจากสังคมในปัจจุบัน มิได้ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักคิด ทั้งในเรื่องการคิดก่อนทำและคิดในแง่บวก จึงเป็นผลทำให้เยาวชนในสังคมปัจจุบันคิดกันผิดๆก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ดังนั้นในฐานะที่เราจะเป็นครู เราต้องให้นักเรียนรู้จักคิดในทางที่ถูกต้องหรือการคิดให้เป็น จึงทำให้สังคมเป็นสังคมที่ดีได้ ข้าพเจ้าจึงสนับสนุนการสอนนักเรียนของท่าน
โดย อรรถพร จันทร์จำรูญ (2011-12-28 15:12:27) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นการสอนที่ดี่ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กเกิดทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นทางด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มากกว่าการเน้นในเรื่องเนื้อหาจนขาดคุณธรรม จริยธรรม...
โดย นัสรี หะยีเปาะแต (2012-01-10 14:56:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี เพราะกิจกรรมดอกไม้แห่งควา่มดี เป็นการสอนให้เกิดคุณธรรมในใจแก่เด็ก อีกทั้งฝฝึกให้เด็กรู้จักคิด
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-01-11 21:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี่มากๆค่ะเพราะเน้นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถทำให้เด็กนักเรียนนั้นรู้จักปลูกฝังทักษะในทางด้านความคิดรู้ถึงคุณโทษเเละทางออกของปัญหาอีกด้วย :tv03:
โดย พาตีเม๊าะ เล๊ะเต็งโซ๊ะ (2012-01-13 18:30:31) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้ตัวอย่างขั้นตอนการสอนประวัติศาสตร์แบบโยนิโสมนสิการบ้างไหมค่ะ :tv15: :tv15:
โดย บุญธรรม จันทร์อิ่ม (รอดสิน) (2012-01-13 19:46:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคทีดีมากเพราะจะเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
โดย การีมะห์ มะแซ (2012-01-16 15:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเป็นการสอนที่สามารถปลูกฝั่งความดีให้เด็กอยากปฏิบัติตนเป็นคนดีและรู้จักว่าสิ่งใดครรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติและเด็กเรียนเเล้วมีความสุข :tv15: :tv15: :tv02: :tv18:
โดย นารีซา ลาเต๊ะ (2012-01-16 19:06:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคก่รสอนที่ดีมาก เน้นในเรื่องทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้ดี และเนื้อหาที่ใช้ในการสอนก็ไม่น่าเบื่อทำให้เด็กมีความตั้งใจในการเรียนและอยากที่จะเรียน
เพิ่มมากยิงขึ้น
โดย วัลลีย์ เมืองสวัสดิ์ (2012-01-19 21:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบมีการเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและคิดตามตลอดเวลา เป็นการสร้างให้เด็กกล้าคิดกล้าตอบ โดยเฉพาะมีการนำสถาณการณ์ที่เกิดจากชุมชน มาให้นักเรียนช่วยกันคิด หาที่มาของปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหา เช่นการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น้ำลำคลอง การช่วยกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่โดยการมอบสิ่งที่ดีๆให้แก่กัน ตามแนวการสอนแบบโยนิโสมนสิการ อาจารย์ได้สรุปบทเรียนได้ดีมากค่ะ การสอนของอาจารย์คงเป็นแบบอย่างให้กับคุณครูอีกหลายๆท่าน ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง :tv15:
โดย อุทัยวรรณ ใจเรือน (2012-01-21 21:08:01) [แสดงความคิดเห็น]
กาสสอนเเบบ โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนเเบบเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมเเละการเเสดงออก รู้จักการเเก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เเละทกฃำให้นักเรียนสามารถรู้สิ่งใหนไม่ดี
โดย อัฟฟัรดี อาแว (2012-01-23 23:02:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอ DVD ด้วยค่ะ อาจารย์สอนได้ดีมาก สมเป็นครูมืออาชีพจริงๆๆ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธัญธร ฤาประสิทธิ์ (2012-02-11 11:38:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนที่ดี และเคยนำการสอนแบบโยนิโสมนสิการมาใช้แล้ว ทำให้นักเรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย มณีจันทร์ รักษาภักดี (2012-02-27 12:18:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดู อ.สิริมา สอนวิชาสังคม โดยใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้เรียนกับครูสิริมา ผมคงจะต้องรักและเคารพครูสิริมาเป็นอย่างมาก เพราะดูบุคลิกภาพก็มีความเหมาะสมกับความเป็นครู ครูสิริมาเป็นคนใจดี สอนไม่น่าเบื่อและมีจิตวัญญาณในความเป็นครูสูง ในด้านการสอนของครูสิริมามีการนำเข้าสู่บทเรียนคือมีการร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งสิ่งที่ดีมากๆ ขั้นสอนก็มีการให้นักเรียนได้ตอบคำถามแสดงความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งทำให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงความคิดเห็น ขั้นสรุปก็มีการสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟัง โดยรวมแล้วครูสิริมาสอนได้ยอดเยี่ยมเลยครับ ปีหน้าผมจะฝึกสอนแล้ว ผมจะเอาการสอนของครูสิริมาเป็นแบบอย่างในการฝึกสอนของผม
โดย วรชัย งามขำ (2012-02-27 14:33:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอวิธีการสอนและแผนการสอนประวัติศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 มีบ้างไหมคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย ploychompoo chaichanla (2012-02-29 15:26:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ เ็นการสอนแบบโยนิโสมนสิการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ชมการสอนของครูมากเป็นการสอนแบบใ้ห้นักเรียนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับผลดีและผลเสียในการสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะวิชาการในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะทางสังคมในการร่วมกันทำกิจกรรมคู่ที่ครูสิริมาให้ทำในห้องเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสีย และกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ทำให้ผูเรียนฝึกกระบวนการตัดสินใจและเลือกสิ่งที่ดีทึ่สุด
โดย รินรดา ลีลาวรวาณิช (2012-03-04 10:36:02) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมนี้ว่ามีความรู้จักความหลากหลายในเนื้อหาวิชาเราสามารถที่จะอบรมนิสัยของเด็กให้เป็นอย่างดีได้ได้สอดคล้องของวิชาด้วยสอดคล้องในชีวิตประจำวันได้สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สริมา กลิ่นกุหลาบเยาวชนในสังคมในปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิดและส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบซึ้งสอนสังคมมา30ปีจึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงการทำความดี รู้ บุญ คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห๊น
โดย สุมนัสดา คำเมืองใจ (2012-03-09 14:45:08) [แสดงความคิดเห็น]
สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี จึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้นักเรียนรู้ถึงการนำไปใช้ในชีวิตของนักเรียน ซึ่งทำให้นักเรีนมีการคิดวิเคาราะห์ เกี่ยวกับเรืื่องที่ครูที่ได้สอน นำไปบูรณาการกับวิชาศิลปะ
โดย อรพรรณ นาคประคอง (2012-03-09 15:11:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นการสอนที่สอนให้นักเรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดทางด้านความคิด ผู้เรียนเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม จากการมองเห็นคุณค่าของความจริง เป็นการสอนที่ประทับใจมากค่ะ ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไปคะ
โดย นงลักษณ์ นวมนิ่ม (2012-03-09 16:10:52) [แสดงความคิดเห็น]
ผม นายสรายุธ ซึ่งเป็นนักศึกษา ครูสังคม แล้วจะได้ออกไปสอนเด็กในไม่กี่ปีข้างหน้า รู้สึกดีใจนะครับที่มีรายการดีๆแบบนี้ เป้น ตัวอน่างที่ดี ที่เรียกได้ว่าเป้นตัวอย่างที่ดีมาก สำหรับนักศึกษาครู สังคม แล้วไม่ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับครูสังคมนะคัฟๆครูสาขาอื่นก็นำไปเป้นแบบอย่างที่ดีได้ หากเราต้องการเป็นครูที่ดีต้องมีควรต้องรักในการเป็นครู และเป้นผู้ถ่านทอดที่ดีด้วยนอกจากสอนการดูแลเอาใจใส่ก้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนด้วยสำหรับคริปนี้ ผมคิดว่าเป็นการสอนที่ทำให้เด็กด้ายรู้สึกถึงความดุแลเอาใจใส่ดี แล้วจะเห้นได้ว่าเด้กมีความสุขที่ได้เรียน กับผุ้สอน เพราะผู้สอนมีวิธีการสอนที่ดี
โดย สรายุธ ธานา (2012-03-09 16:17:27) [แสดงความคิดเห็น]
ผม นายสรายุธ ซึ่งเป็นนักศึกษา ครูสังคม แล้วจะได้ออกไปสอนเด็กในไม่กี่ปีข้างหน้า รู้สึกดีใจนะครับที่มีรายการดีๆแบบนี้ เป้น ตัวอน่างที่ดี ที่เรียกได้ว่าเป้นตัวอย่างที่ดีมาก สำหรับนักศึกษาครู สังคม แล้วไม่ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับครูสังคมนะคัฟๆครูสาขาอื่นก็นำไปเป้นแบบอย่างที่ดีได้ หากเราต้องการเป็นครูที่ดีต้องมีควรต้องรักในการเป็นครู และเป้นผู้ถ่านทอดที่ดีด้วยนอกจากสอนการดูแลเอาใจใส่ก้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนด้วยสำหรับคริปนี้ ผมคิดว่าเป็นการสอนที่ทำให้เด็กด้ายรู้สึกถึงความดุแลเอาใจใส่ดี แล้วจะเห้นได้ว่าเด้กมีความสุขที่ได้เรียน กับผุ้สอน เพราะผู้สอนมีวิธีการสอนที่ดี
โดย สรายุธ ธานา (2012-03-09 16:17:28) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิธีการสอนของ อ.สิริมาทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิดเด็กได้คิดอย่างมีอิสระ ทำให้มีความสุขในการเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เน้นในเรื่องทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้ดี และเนื้อหาที่ใช้ในการสอนก็ไม่น่าเบื่อทำให้เด็กมีความตั้งใจในการเรียนและอยากที่จะเรียนเพิ่มมากยิงขึ้น ขอขอบคุณที่เผยเเพร่เทคนิควิธีการดีแบบนี้ให้ได้รับรู้ ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 11:12:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา เป็นการสอนที่หลากหลาย นักเรียนสามรถบอกความดีของตนเอง จะเน้นในเรื่องทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงการทำความดี รู้ บุญ คุณ โทษ และทางออกของปัญหา ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไปได้
โดย โซเนีย สะแม (2012-03-11 13:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ใช้วิธีการสอนโดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสอนชี้ให้เห็นถึงด้านดีและด้านที่เป็นโทษซึงจะทำให้นักเรียกเกิดวิธีการคิด วิเคาะห์ แยกแยะรู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำลงไปจะเกิดผลดีผลเสียต่อตัวเองหรือต่อสังคมไหม และเป็นวิธีที่ได้ฝึกการกล้าแสดงความคิดเห็นต่อเพือนๆในห้องโดยที่อ.จะไม่บอกว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเป็นสิ่งที่ผิดเพือให้นักเรียนมีความกล้าก่อนเรืองถูกหรือผิดยังเป็นสิ่งที่ไม่ครวคำนึงเพราะสามารถเป็นปรุ่งและแก้ได้ ผมคิดว่าเป็นการสอนที่ดีมากมาก
โดย ณัฐกร บัวอุไร (2012-03-11 16:02:50) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการ อาจารย์สิริมา กลิ่นกุหลาบ อาจารย์ท่านสอนได้ดีมากทำให้เด็กรู้จักบาปบุญ คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และระหว่างทำกิจกรรมในห้องเรียนทำให้เด็กนักเรียนรู้จักที่จะกล้าคิดกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าเพื่อนๆ เป็นวิธีที่สอนแล้วส่งผลดีต่อตัวนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะสอดแทรกหลักธรรมในการทำความดีช่วยให้เด็กรู้จักที่จะทำความดีทั้งในที่บ้าน ต่อพ่อแม่และเป็นผลดีที่จะทำให้ในอนาคตเด็กเหล่านี้ตัดสินใจในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการดำรงชีวิตต่อไป
โดย นุชนาถ เปื้ยวน้อย (2012-03-12 14:42:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาสังคมของอาจารย์.สิริมา กลิ่นกุหลาบนั้นเป็นการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนเพื่อเน้นให้นักเรียนรู้จักการทำความดีรู้จักการขอโทษและการให้อภัยแก่ผู้อื่นนับว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่สอนให้เด็กรู้จักคิดถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยการนำหลักของเหตุผลมาใช้ในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเด็กจึงรู้จักการแก้ปัญหาเป็นและรู้จักการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเป็นด้วยการใช้หลักของโยนิโสมนสิการ
โดย นันทวัน ประสมทรัพย์ (2012-03-12 15:51:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์ สิริมา กลิ่นกุหลาบ เป็นการใช้เทคนิคที่ดีในการนำมาสอนนักเรียน การสอนแบบโยนิโสมนสิการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ชมการสอนของครูมากเป็นการสอนแบบใ้ห้นักเรียนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับผลดีและผลเสียในการสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะวิชาการในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะทางสังคมในการร่วมกันทำกิจกรรมคู่ที่ครูสิริมาให้ทำในห้องเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสีย และกระบวนการแก้ปัญหาทำให้ผูเรียนฝึกการตัดสินใจและเลือกสิ่งที่ดีทึ่สุด
โดย ลลิตา วงค์น้อย (2012-03-12 16:12:32) [แสดงความคิดเห็น]
ปรบมือครับ สำหรับวีดีโอ สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นการสอนที่สอนให้นักเรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดทางด้านความคิด ผู้เรียนเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม จากการมองเห็นคุณค่าของความจริง เป็นการสอนที่ประทับใจมากครับ กระผมจะนำไปเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไปครับ ขอบพระคุณมากนะครับ
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:21:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เน้นในเรื่องทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้ดี สามารถนำไปใช้สอนได้
โดย วัฒนา รักษาเขตต์ (2012-03-20 13:33:33) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเองก็เป็นนักศึกษาครุศษสตร์ สังคมศึกษาเหมือนกันครับ ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ฟังอาจารย์สอนไปประยุกต์ใช้ในอนาคตเมื่อผมเรียนจบไปครับ ผมจะใช้หลักการสอนแบบ โยนิโสมนสิการเพื่อให้นัเรียนมีความรู้ถึงคุณและโทษ และสามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นได้ เพื่อให้เด็กได้คิดเอง สามารถเอาความรู้ที่ได้จากการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตของเขา ขอบพระคุณอย่างสูงครับสำหรับความรู้นี้ อาจารย์สู้ต่อไปนะครับ ผมในฐานะ น.ศ. สายครูเหมือนกัน จะเป็นกำลังใจให้ครับ
โดย ปิยะพงษ์ จรวารี (2012-03-22 22:28:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาสังคมของอาจารย์.สิริมา กลิ่นกุหลาบนั้นเป็นการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนเพื่อเน้นให้นักเรียนรู้จักการทำความดีรู้จักการขอโทษและการให้อภัยแก่ผู้อื่นนับว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่สอนให้เด็กรู้จักคิดถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยการนำหลักของเหตุผลมาใช้ในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเด็กจึงรู้จักการแก้ปัญหาเป็นและรู้จักการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเป็นด้วยการใช้หลักของโยนิโสมนสิการ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เน้นในเรื่องทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้ดี สามารถนำไปใช้สอนได้
โดย สถาพร หาดสาร (2012-03-30 12:10:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนเน้นคุณธรรม ให้เด็กได้เห็นคุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น การนำเข้าสู่บทเรียนโดยการฝึกสมาธิด้วยเพลง เป็นการเรียกสมาธินักเรียน และมีการให้นักเรียนทำดอกไม้แห่งความดี ให้นักเรียนเขียนความดีของตน ก็เป็นส่วนดีที่จะทำให้นักเรียนได้ทำความดี และมีการบอกในสิ่งที่ตนเองทำ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อให้คนอื่นยอมรับ ในการจัดทำสื่อ ถ้าครูมีสื่อทุกครั้งที่สอนก็จะเป็นการดี ครูสิริมา กลิ่นกุหลาบสอนได้ดีคะ ครูสังคมต้องมีลักษณะเช่นนี้ สุขุม เยือกเย็น ก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนน่าสนใจ
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-03-30 15:08:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่จูงใจผู้เรียนอย่างมากโดยการให้ผู้เรียนใช้ดอกไม้ในการแทนความดีมาสอดแทรกในเนื้อหาที่สอนถือเป็นเทคนิควิธีการสอนเน้นกระบวนการคิดที่ให้เด็กๆคิดอิสระและได้มีการนำบทเพลงมาประกอบการเรียนการสอนดดยการสร้างให้เด็กมีศรัทธาและเกิดความชอบให้วิชาที่จะเรียนและเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักการคิดแยกแยะสิ่งดีและสิงไม่ดีในสังคมโดยการใช้การสอน เกี่ยวกับฤดูฝนมาสอดแทรกในวิชาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีแยกแยะ
โดย จิราพร ขำสุด (2012-03-30 18:46:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่มีวิธีเป็นขั้นตอนแบบแผนเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นการสอนที่สอนให้นักเรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดทางด้านความคิด ผู้เรียนเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม จากการมองเห็นคุณค่าของความจริง เป็นการสอนที่ประทับใจมากค่ะ ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไปคะ ขอบพระคุณมากนะคะ
โดย วรารัตน์ ก๋องชัย (2012-03-31 21:33:19) [แสดงความคิดเห็น]
สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี จึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งลักษณะการสอนของอาจารย์มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสังคมมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทำให้คนเราเริ่มมีศีลธรรมที่เสื่อมโทรมลง ดังนั้นการสอนที่จะช่วยกล่อมเกลาให้คนเรามีการเจริญสติและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
โดย อรุณี จำปานิล (2012-04-01 07:52:53) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาสังคมของอาจารย์.สิริมา กลิ่นกุหลาบนั้นเป็นการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนเพื่อเน้นให้นักเรียนรู้จักการทำความดีรู้จักการขอโทษและการให้อภัยแก่ผู้อื่นนับว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่สอนให้เด็กรู้จักคิดถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยการนำหลักของเหตุผลมาใช้ในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเด็กจึงรู้จักการแก้ปัญหาเป็นและรู้จักการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเป็นด้วยการใช้หลักของโยนิโสมนสิการ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เน้นในเรื่องทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้ดี สามารถนำไปใช้สอนได้ ขอบคุณมากๆๆ
โดย พรพันธ์ พงศ์ศรีโรจน์ (2012-04-01 08:52:34) [แสดงความคิดเห็น]
สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบให้ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการทักษะคิดเด็กได้คิดอย่างมีอิสระ ทำให้มีความสุขในการเรียน นอกจากนั้นยังเน้นในเรื่องทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี และเนื้อหาที่ใช้ในการสอนก็ไม่น่าเบื่อทำให้เด็กมีความตั้งใจในการเรียนและอยากที่จะเรียนเพิ่มมากยิงขึ้น สอนให้เด็กรู้จักคิดถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยการนำหลักของเหตุผลมาใช้ในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
โดย กาญจนา ทินนา (2012-04-01 11:29:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการเป็นการเน้นกระบวนการคิด ตามแนวพุทธธรรม เพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และสอดแทรกความคิดคุณธรรมให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กเป็นเด็กดี และเป็นอนาคตของชาติที่ดี โดยเริ่มสร้างศรัทธาให้กับเด็กโดยใช้บทเพลง เพื่อให้เด็กเปิดรับเนื้อหา และมีการให้เด็กทำความดีแล้วเขียนความดีของตนเองออกมา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากในการอยากทำความดี และมีคนชื่นชม นอกจากนั้นการสอนแบบโยนิโสมนสิการยังเป็นการสอนที่ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนการสอน กล้าแสดงออก สอดแทรกการทำความดีลงไปในใจของเด็ก มีการสร้างสถานการณ์ให้เด็กรู้จักคิดบวก และยังเป็นการสอนที่ทำให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจเองได้อีกด้วย
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-01 22:29:56) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการของคุณครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ เป็นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ด้วยตนเอง รู้จักใช้เหตุและผล กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้คุณ โทษ ทางออกของปัญหา รู้แยกแยะที่ดี ไม่ดี สิ่งที่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ รู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นปลูกจิตสำนึกที่ดีงามให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนสาระอื่นๆได้ด้วย
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-04-02 14:43:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากคะที่ได้ชมการสอนของคุณครูเป็นการเรียนการสอนที่มีวิธีเป็นขั้นตอนแบบแผนเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นการสอนที่สอนให้นักเรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดทางด้านความคิด ผู้เรียนเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม จากการมองเห็นคุณค่าของความจริง เป็นการสอนที่ประทับใจมากค่ะ ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไปคะ ขอบพระคุณมากนะคะ
โดย นางสมจิตร เกษบึงกาฬ (2012-04-02 20:46:09) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันผู้เรียนขาดการปลูกผังคุณธรรม การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณ โทษ และทางออกของปัญหา สิ่งที่ผู้เรียนควรกระทำ สิ่งที่ผู้เรียนไม่ควรกระทำ และทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น และส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น และสามารถนำหลักคิดเกี่ยวกับโยนิโสมนาสิการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข และไม่หวั่นไหวต่อสังคมที่เสื่อมโทรม เพราะเราคิดเป็น ^^ :tv15:
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 12:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาสังคมของคุณครูสิริมา เป็นการสอนที่ดีและน่าชื่นชมมากเลยค่ะ ถือได้ว่าเป็นการสอนที่เน้นทั้งด้านวิชาความรู้และวิชาคุณธรรมได้อย่างลงตัว โดยใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ การใช้กระบวนการคิด ให้พ้นโทษและหาทางออกโดยจะเน้นด้านคุณธรรม ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้น้อยมากในวิธีการสอนที่เน้นด้านคุณธรรม การสอนในวิธีนี้นอกจากจะพัฒนาการสอนในกระบวนการคิดของนักเรียนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นและมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถให้นักเรียนแยกแยะความดีและโทษจากสิ่งต่างๆ ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ทำงานเป็นกลุ่มและสร้างความสามัคคีในกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเมื่อนักเรียนได้มีการแสดงความคิดคุณครูก็จะชื่นชมและเสริมแรงโดยการพูดและปรบมือ และสิ่งหนึ่งที่ดิฉันประทับใจและคิดว่าจะนำมาในการสอนกับนักเรียนของดิฉันคือการให้นักเรียนได้บอกถึงความดีของตนโดยการเขียนในดอกไม้แห่งความดี ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนแต่ละคนจะได้บอกให้คนอื่นๆได้รู้ว่าตนเองมีความดีอย่างไรบ้าง และทำให้นักเรียนมั่นใจและภูมิใจที่จะทำความดีต่อไป :tv15:
โดย อารยา ยืนยง (2012-04-03 19:50:43) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอนของ อ.สิริมาทำให้ได้ทราบเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากครับทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิดเด็กได้คิดอย่างมีอิสระ ทำให้มีความสุขในการเรียน ผมจะนำเทคนิคแบบโยนิโสมนสิการไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนของผม และจะลองใช้สอนกับกลุ่มสาระอื่น ๆตามความเหมาะสม ขอให้คุณครูคิดค้นเทคนิคการสอนดี ๆ แบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ นะครับ ขอบคุณครับ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 11:58:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเหมาะต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย อามีเนาะ บากา (2012-04-05 09:27:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยวิธีการสอนของครูสิริมาได้ดูวิธีการสอน มีประโยชน์มากค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เพราะสามารถแก้ปัญหาจุดอ่อนของเด็กไทยได้ดีมาก โดยเฉพาะทางด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ ได้ทราบเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิดเด็กได้คิดอย่างมีอิสระ สามารถทำให้เด็กรู้จักคิด และนำไปสู่ทางเลือกที่ดี เด็กมีความสุขกับการเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะนำเทคนิคแบบโยนิโสมนสิการไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียน และจะลองใช้สอนกับกลุ่มสาระอื่นๆตามความเหมาะสมเห็นขั้นตอนชัดเจน เป็นการสอนที่ประทับใจมากค่ะ ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไปค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะ
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-05 11:27:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่สามารถบูรณาการวิชาการต่าง ๆ ที่เราประสบจริงในชีวิตประจำวัน เกิดขึ้นจริงรอบ ๆ ตัวเด็ก การสอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบมีการเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและคิดตามตลอดเวลา เป็นการสร้างให้เด็กกล้าคิดกล้าตอบ โดยเฉพาะมีการนำสถาณการณ์ที่เกิดจากชุมชน มาให้นักเรียนช่วยกันคิด หาที่มาของปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหา เช่นการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น้ำลำคลอง การช่วยกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่โดยการมอบสิ่งที่ดีๆให้แก่กัน ตามแนวการสอนแบบโยนิโสมนสิการ
โดย สุกัญญา กองบุตร (2012-04-06 22:00:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการของครูสิริมา เป็นวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาสังคมและวิชาอื่นๆเป็นอย่างมากขอขอบคุณค่ะที่เป็นแบบอย่างที่ดี ดิฉันจะนำวิธีการสอนไปเป็นแนวทางใช้กับเด็กที่สอนค่ะ ที่สำคัญเป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆค่ะ โดยใช้วิธีการสอนที่กระตุ้นความคิด ให้เด็กๆรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ ทำให้เด็กๆเกิดความสนใจ มีส่วนร่วมในการเรียน มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ในห้องเรียน เด็กๆเกิดความสุข สนุกสนานในการเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
โดย นิภา ขันตรี (2012-04-07 19:50:41) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิธีการสอน มีประโยชน์มากค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เพราะสามารถแก้ปัญหาจุดอ่อนของเด็กไทยได้ดีมาก โดยเฉพาะทางด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออก ทั้งด้านวิชาความรู้และวิชาคุณธรรม สามารถให้นักเรียนแยกแยะความดีและโทษจากสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ทำงานเป็นกลุ่มและสร้างความสามัคคีในกลุ่มได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของครูสิริมา และจะนำวิธีการสอนไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย
โดย วรรณา พันธุพล (2012-04-08 07:28:09) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอนของ อ.สิริมาทำให้ได้ทราบเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีมากครับทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิดเด็กได้คิดอย่างมีอิสระ ทำให้มีความสุขในการเรียน ผมจะนำเทคนิคแบบโยนิโสมนสิการไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนของผม และจะลองใช้สอนกับกลุ่มสาระอื่น ๆตามความเหมาะสม ขอให้คุณครูคิดค้นเทคนิคการสอนดี ๆ แบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ นะครับ ขอบคุณครับ :tv17: :tv15:
โดย วัง สนิทผล (2012-04-08 09:08:43) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการของครูสิริมา เป็นวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาสังคมและวิชาอื่นๆเป็นอย่างมาก เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เพราะสามารถแก้ปัญหาจุดอ่อนของเด็กไทยได้ดีมาก โดยเฉพาะทางด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออก ทั้งด้านวิชาความรู้และวิชาคุณธรรม สามารถให้นักเรียนแยกแยะความดีและโทษจากสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ทำงานเป็นกลุ่มและสร้างความสามัคคีในกลุ่มได้เป็นอย่างดี วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมาก สามารถแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์และกล้าคิดกล้าแสดงออกเป็นการสอนโดยสร้างความรู้คู่คุณธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 13:40:21)
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับคุณครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ มีขั้นตอนการสอนที่ดีมาก ท่านให้ข้อคิดว่า การสอนแบบนี้ให้เริ่มจากของจริง สิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว นักเรียนสัมผัสได้ นักเรียนจะเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนรู้ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของครูไทย สำหรับความรู้ที่ได้รับจะนำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีและมีประสิทธิภาพเพ่มมากขึ้นครับ
โดย นายสุนทร จอมพรรษา (2012-04-11 11:40:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม..การสอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ ของอ.สิริมา..ดีมาก ๆ เลยค่ะ..สามารถนำมาเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน..ในช่วงฝึกสอนได้ดีค่ะ.. การสอนให้เด็กรู้จักคุณและโทษ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญานั้น ทำให้เด็กสามารถกล้าที่จะแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น อีกทั้ง เด็กนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เป็น และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย..เยี่่ยมมาก ๆ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-04-11 12:01:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสิริมาแล้ว ทำให้ประจักษ์ว่าวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมาก สามารถแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์และกล้าคิดกล้าแสดงออกเป็นการสอนโดยสร้างความรู้คู่คุณธรรมสามารถชี้ให้เห็นคุณ ประโยชน์ ข้อดี และ โทษ ข้อเสียจากสถานการณ์ เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งใกล้ตัวและไกลตัว นักเรียนมีอิสระในการคิดเด็กเรียนอย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลย จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถเลยค่ะ
โดย อุดมศิลป์ เพชรนาค (2012-04-11 14:55:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการ ของ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ครูประจำชั้นที่ผมรักและเคารพตอน ป.6 เป็นการสอนที่นำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตด้วยการคิดที่มองในด้านดีและในด้านที่เสีย หรือเลือกเดินทางที่ถูกและผิด มีการใช้คำถาม มีการมอบหมายงานเกี่ยวกับการทำความดีของตนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกานสอนทีให้นักเรียนรู้ถึงคุณโทษ ทางออกของปัญหา การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ โดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับปัญหาใกล้ตัว คือปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย มีการทำงานเป็นกลุ่มหรือคู่คิด แล้วตัดสินใจเลือกหาทางออกที่ถุกต้องตามวิถีประชาธิปไตยไปในตัว หลังจากการเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ และผมจะนำเป็นแบบอย่างในการสอนของผมต่อไปครับ
โดย อรรถพล บุตะมะ (2012-04-17 18:50:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งเลือกใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง คุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นการสอนที่สอนให้นักเรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดทางด้านความคิด ผู้เรียนเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม จากการมองเห็นคุณค่าของความจริง เป็นการสอนที่ประทับใจมากค่ะ ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองต่อไปคะ ขอบพระคุณมากนะคะ :tv03:
โดย ฐิติยา จันทร์น้อย (2012-04-18 12:27:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่ทำให้นักเรียนได้รู้จักคิด วิเคราะหื แยกแยะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน กล้าแสดงออก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะนำแนวการสอนนี้ไปใช้กับนักเรียนบ้าง
โดย สมจิตร อุ่นยา (2012-04-21 16:18:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์บุญยื่นค่ะ เป็นการนำเสนอการผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อการนำไปผลิตใช้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมาก เพราะจากประสบการณ์การสอนมีความสนใจที่จะผลิตสื่อสามมิติ เป็นสื่อที่ให้ความรู้และน่าสนใจมาก และสามารถนำไปผลิตเป็นสื่อที่สามารถนำไปบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม และอีกอย่างหนึ่งทำให้จุดประกายการที่จะนำวัสดุรีไซเคิลน่าจะนำมาผลิตชนิดนี้ได้ดีด้วย สื่อชนิดนี้น่าจะเป็นสื่อที่จุดประกายให้เด็กเป็นนักคิดประดิษฐ์ได้อีกด้วย
อาจารย์สิริมาเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างอิสระอีกด้วย
โดย ทองใส แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 17:36:00) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิธีการสอนของ อ.สิริมาแล้วได้ทราบเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิดเด็กได้คิดอย่างมีอิสระ ทำให้มีความสุขในการเรียน จะนำเทคนิคแบบโยนิโสมนสิการไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียน และจะลองใช้สอนกับกลุ่มสาระอื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรมา ณ.โอกาศนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
โดย สายทอง แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 17:46:03) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้ดีมากเลยค่ะ อยากได้เทคนิคการสอนสังคมช่วงชั้นที่ 1
โดย ปิยนช คงถิ่น (2012-04-25 11:12:03) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน นอกจากจะมีพื้นฐานด้านประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็นแล้ว ยังทราบบทบาทของตนเองในสังคมเยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 09:10:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมา กลิ่นกุหลาบ เป็นการสอนแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวพุทธธรรม จากการชมวีดีทัศน์อาจารย์เริ่มสอนโดยใช้เพลงดอกไม้บาน มีการแสดงท่าทาง เพื่อรวรวมสมาธิเด็ก ทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนต่อไป สังเกตได้จากการโต้ตอบคำถามต่างๆ ขั้นสอนก็สามารถนำเนื้อหามาให้เด็กได้ฝึกคิดแยกแยะดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เด็กหาทางออกที่ดี โดยการซักถามพูดคุยโต้ตอบกับนักเรียนให้หลากหลายเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นวิธีการสอนที่ดีวีธีหนึ่ง
โดย ทองอยู่ มีแก้ว (2012-04-27 14:44:38) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการของท่านอาจารย์สิริมา กลิ่นกุหลาบนั้น เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจตามแนวคิดของพุทธรรม ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการสอนวิชาการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายมากมาย ไม่ใช่เฉพาะวิชาสังคมศึกษาเท่านั้น หากแต่วิชาอื่นก็สามารถนำหลักดังกล่าวไปบูรณาการในการจัดการเรียบนการสอนได้ ซึ่งการสอนโดยการใช้กรณีศึกษา สามารถทำให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์เป็น ซึ่งจะนำไปสู่การสังเคราะห์และอาจเกิดความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ
โดย สมถวิล จูเภา (2012-04-29 01:24:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเ้รียนตามแนวโยนิโสมนสิกา ตามแนวพุทธรรมนั้น ทำให้เห็นได้เห็นถึง คุณ โทษ และแนวทางออก ทำให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์ เรื่องราวว่า เกิดคุณ เกิดโทษ อย่างไร แล้วหาหนทางสู่ทางออก อีกประการการให้นักเรียนนำความดีของผู้เรียนเองมานำเสนอ ทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีของตนเอง และชื่นชมในความดีของเพื่อน ๆ เกิดความรู้สึกที่ดีเมื่อได้ทำความดี ผู้เรียนสามารถรุ้จักแยกแยะ และยอมรับในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นับเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
โดย มยุรี จูเภา (2012-04-29 11:20:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมาที่ใช้กับเด็กๆ กิจกรรมดอกไม้แห่งควา่มดี เป็นการสอนให้เกิดคุณธรรมในใจแก่เด็ก หากมีใครสักคนแอบอ้างเขียนมาโดยไม่ได้กระทำจริง เมื่อเพื่อนมาอ่านหน้าขั้นเรียน เขาก็จะเกิดความละอายใจ ซึ่งครูก็จะสังเกตได้จากอากัปกิริยาของนักเรียน และ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมของนักเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ และการจัดสถานการณืก็สามารถก่อให้เกิดทักษะการคิด โดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวว่าครูกำลังสอนและปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เห็นด้วยกับวิธีการของอาจารย์ และ ชื่นชมอาจารย์คครับ
โดย ดำรงศักดิ์ พรหมพุทธา (2012-04-29 15:10:50) [แสดงความคิดเห็น]
การไปศึกษาต่อของดิฉัน ได้ถูกอาจารย์ผู้สอนถามว่า รู้สึกการคิดแบบโยโสมนสิการไหม เข้าใจว่าอย่างไร คำตอบคือ เงียบทั้งห้อง ไม่มีใครทราบความหมาย ตัวดิฉันเคยได้ยินคำนี้ แต่ไม่เคยใส่ใจหรือสนใจ มาวันนี้ได้เห็นหัวข้อในหน้าเว็บโทรทัศน์ครู ก็รีบคลิกเข้ามาชม อ่านที่หัวข้อก่อนชม ยังไม่เข้าใจ เพราะไม่มีความรู้เดิมมาก่อน เมื่อฟังจาก อ.สิริมา และชมการสอน จึงถึงบางอ้อว่า คือ เรื่องที่เราก็ได้รับการถ่ายทอดมา และนำมาใช้สอนแล้ว แต่ไม่มีการนำคำบัญญัติในทางศาสนาพุทธ มาเปรียบเทียบจึงทำให้ขาดความลึกซึ้งต่อเนื้อหานั้นเอง ขอบคุณมากค่ะ
โดย ทิพยวรรณ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล (2012-04-29 15:49:29) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เช่นการคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม นั้นครูผู้สอนวิชาสังคม อาจนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ก็ได้ หรืออาจนำวิธีการคิดแบบนี้ไปเป็นตัววัดและประเมิณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้ เพราะเด็กในระดับประถมหรือมัธยมต้น จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังถึงค่านิยมที่ดีงาม อะไรคือสิ่งดีที่เป็นของจริงแท้และอะไรคือสิ่งจอมปลอมที่แฝงอยู่ ซึ่งครูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หน้าอบรบสั่งและส่งให้นักเรียนออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุขและเป็นผู้มีคุณธรรม
โดย อิทธิพล จิตอารี (2012-04-30 09:28:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการสอนที่ดีเป็นอย่างยิ่ง
โดย อรรถพันธ์ ธนูทอง (2012-04-30 09:48:08) [แสดงความคิดเห็น]
ภูมิใจที่มีอาชีพเป็นครู..การพัฒนาตนเองโดยหารูปแบบและหาประสบการณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนแก่...ดีใจมากที่ได้พบคุณครูคนเก่ง..ขอบคุณผู้จัดรายการที่เปิดโอกาสให้คุณครูคนเก่ง..ได้มาแลกเปลี่ยนเรียน การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมาที่ใช้กับเด็กๆ กิจกรรมดอกไม้แห่งควา่มดี เป็นการสอนให้เกิดคุณธรรมในใจแก่เด็ก หากมีใครสักคนแอบอ้างเขียนมาโดยไม่ได้กระทำจริง เมื่อเพื่อนมาอ่านหน้าขั้นเรียน เขาก็จะเกิดความละอายใจ ซึ่งครูก็จะสังเกตได้จากอากัปกิริยาของนักเรียน และ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมของนักเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ และการจัดสถานการณืก็สามารถก่อให้เกิดทักษะการคิด โดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวว่าครูกำลังสอนและปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เห็นด้วยกับวิธีการของอาจารย์ และ ชื่นชมอาจารย์คครับการสอนแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมา กลิ่นกุหลาบ เป็นการสอนแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวพุทธธรรม จากการชมวีดีทัศน์อาจารย์เริ่มสอนโดยใช้เพลงดอกไม้บาน มีการแสดงท่าทาง เพื่อรวรวมสมาธิเด็ก ทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนต่อไป สังเกตได้จากการโต้ตอบคำถามต่างๆ ขั้นสอนก็สามารถนำเนื้อหามาให้เด็กได้ฝึกคิดแยกแยะดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เด็กหาทางออกที่ดี โดยการซักถามพูดคุยโต้ตอบกับนักเรียนให้หลากหลายเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นวิธีการสอนที่ดีวีธีหนึ่ง
โดย อรรถพันธ์ ธนูทอง (2012-04-30 10:04:01) [แสดงความคิดเห็น]
ภูมิใจที่มีอาชีพเป็นครู..การพัฒนาตนเองโดยหารูปแบบและหาประสบการณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนแก่...ดีใจมากที่ได้พบคุณครูคนเก่ง..ขอบคุณผู้จัดรายการที่เปิดโอกาสให้คุณครูคนเก่ง..ได้มาแลกเปลี่ยนเรียน การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมาที่ใช้กับเด็กๆ กิจกรรมดอกไม้แห่งควา่มดี เป็นการสอนให้เกิดคุณธรรมในใจแก่เด็ก หากมีใครสักคนแอบอ้างเขียนมาโดยไม่ได้กระทำจริง เมื่อเพื่อนมาอ่านหน้าขั้นเรียน เขาก็จะเกิดความละอายใจ ซึ่งครูก็จะสังเกตได้จากอากัปกิริยาของนักเรียน และ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมของนักเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ และการจัดสถานการณืก็สามารถก่อให้เกิดทักษะการคิด โดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวว่าครูกำลังสอนและปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เห็นด้วยกับวิธีการของอาจารย์ และ ชื่นชมอาจารย์คครับการสอนแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมา กลิ่นกุหลาบ เป็นการสอนแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวพุทธธรรม จากการชมวีดีทัศน์อาจารย์เริ่มสอนโดยใช้เพลงดอกไม้บาน มีการแสดงท่าทาง เพื่อรวรวมสมาธิเด็ก ทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนต่อไป สังเกตได้จากการโต้ตอบคำถามต่างๆ ขั้นสอนก็สามารถนำเนื้อหามาให้เด็กได้ฝึกคิดแยกแยะดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เด็กหาทางออกที่ดี โดยการซักถามพูดคุยโต้ตอบกับนักเรียนให้หลากหลายเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นวิธีการสอนที่ดีวีธีหนึ่ง
โดย อรรถพันธ์ ธนูทอง (2012-04-30 10:04:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์สิริมา โดยนำเพลงนำเข้าสู่บทเรียน นักเรียนเริ่มมีสมาธิในการเรียนและการทำความดีของนักเรียนเป็นการคิดตามแนวพุทธศาสนานักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจากการยกตัวอย่างของครูให้แยกแยะสิ่งดีสิ่งไม่ดีฝึกความคิดที่สูงขึ้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาต่างๆได้นักเรียนมีความมั่นใจในการตอบเป็นการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี คิดว่าการสอนนี้ควรนำไปใช้ได้อย่างดี ขอบคุณอาจารย์สิริมาค่ะ
โดย ขนิษฐา ไกวัลเกษบุษย์ (2012-05-08 18:34:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขั้นตอนการสอนชัดเจน นักเรียนมีความสุขกับการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ได้ทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม เยี่ยมมากค่ะ
โดย นงนุช แหมา (2012-05-19 23:12:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน มีการใช้บทเรียนนำเข้าสู่บทเรียนให้เกิดความศรัทธาก่อน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อรู้จักแยกแยะสิ่งดีไม่ดีได้ มองเห็นความดีว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยความดีความถูกต้องความดีงาม ทุกสิ่งอาจมีข้อดีข้อด้อยอาจเป็นประโยชน์หรือเกิดโทษได้เหมือนกันดังนั้นควรยึดทางสายกลาง และให้นักเรียนได้โต้ตอบระดมสมองรู้จักเสนอแนวทางแก้ไข นกเรียนเกิดความมั่นใจในตัวเอง เกิดความคิดอย่างหลากหลาย
โดย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ (2012-05-22 19:48:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณ โทษ และทางออกของปัญหา และทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิด นักเรียนนำความดีของผู้เรียนเองมานำเสนอ ทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีของตนเอง และชื่นชมในความดีของเพื่อน ๆ เกิดความรู้สึกที่ดีเมื่อได้ทำความดี ผู้เรียนสามารถรุ้จักแยกแยะ และยอมรับในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นับเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ขอบคุณค่ะ
โดย ขนิษฐา ทานธรรม (2012-05-27 02:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ว่าเป็นการสอนที่เน้นทั้งด้านวิชาความรู้และวิชาคุณธรรมได้อย่างลงตัว โดยใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ การใช้กระบวนการคิด ให้พ้นโทษและหาทางออกโดยจะเน้นด้านคุณธรรม และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆ ที่เด็กจะได้มีคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีของตนเอง และชื่นชมในความดีของเพื่อน ๆ เกิดความรู้สึกที่ดีเมื่อได้ทำความดีเป็นการสอนให้เกิดคุณธรรมในใจแก่เด็ก เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 19:01:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ว่าเป็นการสอนที่เน้นทั้งด้านวิชาความรู้และวิชาคุณธรรมได้อย่างลงตัว โดยใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ การใช้กระบวนการคิด ให้พ้นโทษและหาทางออกโดยจะเน้นด้านคุณธรรม และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆ ที่เด็กจะได้มีคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีของตนเอง และชื่นชมในความดีของเพื่อน ๆ เกิดความรู้สึกที่ดีเมื่อได้ทำความดีเป็นการสอนให้เกิดคุณธรรมในใจแก่เด็ก เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 19:01:26) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบการสอนที่เน้นการแยกดีไม่ดีดอกไม้แห่งความดีทำให้เด็กมีความภูมิใจที่มีคนอื่นเห็นในสิ่งที่เราทำความดี :tv15:
โดย ลำใจ บัวชุม (2012-06-08 22:37:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ แต่อยากได้ตัวอย่างของเด็กมัธยมด้วยว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไร
โดย กาญจะณี เนียมจันทร์ (2012-06-14 16:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ แต่อยากได้ตัวอย่างของเด็กมัธยมด้วยว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไร
โดย กาญจะณี เนียมจันทร์ (2012-06-14 16:03:53) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาตนเองโดยหารูปแบบและหาประสบการณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนแก่...ดีใจมากที่ได้พบคุณครูคนเก่ง..ขอบคุณผู้จัดรายการที่เปิดโอกาสให้คุณครูคนเก่ง..ได้มาแลกเปลี่ยนเรียน การสอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมาที่ใช้กับเด็กๆ กิจกรรมดอกไม้แห่งควา่มดี เป็นการสอนให้เกิดคุณธรรมในใจแก่เด็ก หากมีใครสักคนแอบอ้างเขียนมาโดยไม่ได้กระทำจริง เมื่อเพื่อนมาอ่านหน้าขั้นเรียน เขาก็จะเกิดความละอายใจ ซึ่งครูก็จะสังเกตได้จากอากัปกิริยาของนักเรียน และ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมของนักเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ และการจัดสถานการณืก็สามารถก่อให้เกิดทักษะการคิด โดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวว่าครูกำลังสอนและปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม เห็นด้วยกับวิธีการของอาจารย์ และ ชื่นชมอาจารย์คครับการสอนแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมา กลิ่นกุหลาบ เป็นการสอนแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวพุทธธรรม จากการชมวีดีทัศน์อาจารย์เริ่มสอนโดยใช้เพลงดอกไม้บาน มีการแสดงท่าทาง เพื่อรวรวมสมาธิเด็ก ทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนต่อไป สังเกตได้จากการโต้ตอบคำถามต่างๆ ขั้นสอนก็สามารถนำเนื้อหามาให้เด็กได้ฝึกคิดแยกแยะดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เด็กหาทางออกที่ดี โดยการซักถามพูดคุยโต้ตอบกับนักเรียนให้หลากหลายเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นวิธีการสอนที่ดีวีธีหนึ่ง
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 11:22:01) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์แล้ว ทำให้ได้แนวคิด และวิธีการสอนที่ดี มากมาย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ เป็นการสอนโดยใช้หลักจิตวิทยาภาษาดอกไม้ในการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเป็นอย่างมาก
โดย โสมวรรณ ยอดสุวรรณ (2012-06-29 20:34:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของ อ.สิริมา เป็นการสอนแบบโยนิโสมนสิการของอาจารย์สิริมา กลิ่นกุหลาบ เป็นการสอนแบบฝึกกระบวนการคิดตามแนวพุทธธรรม จากการชมวีดีทัศน์อาจารย์เริ่มสอนโดยใช้เพลงดอกไม้บาน มีการแสดงท่าทาง เพื่อรวรวมสมาธิเด็ก ทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนต่อไป สังเกตได้จากการโต้ตอบคำถามต่างๆ ขั้นสอนก็สามารถนำเนื้อหามาให้เด็กได้ฝึกคิดแยกแยะดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เด็กหาทางออกที่ดี โดยการซักถามพูดคุยโต้ตอบกับนักเรียนให้หลากหลายเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นวิธีการสอนที่ดีวีธีหนึ่ง
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2012-07-01 23:02:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้สื่อการสอนที่ง่ายและนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชานี้เป็นอย่างดี และปลูกฝังความดีให้กับนักเรียนรวมถึงการเสริมแรงเพื่อเป็นการต่อยอดในการคิดสร้างความดีในอนาคตได้ด้วยครับถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากๆ เลยครับผม
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2012-07-30 22:01:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี น่าเอาเป็นแบบอย่าง ขออนุญาตนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียนของดิฉันบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย ภัทรา (2012-08-10 22:21:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์เน้นกระบวนการคิดให้กับนักเรียนซึ่งเป็นแนวคิดทางพุทธธรรมอาจารย์ใช้เพลงดอกไม้บานซึ่งเป็นการกระตุันความคิดความรู้สึกและเด็กสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทางที่เป็นการเรียกสมาธิของเด็กเมื่อเด็กมีสมาธิและพร้อมที่จะเรียนก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นๆผ่านไปได้ด้วยดีและประสบกับความสำเร็จเด็กๆหลายคนอาจจะเบื่อเมื่อรู้ว่าต้องเรียนสังคมแต่การใช้เทคนิคการสอนของคุณครูสามารถทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนและมีความสุขกับการเรียนรู้เป็นการสอนที่ดีและเสริมสร้างความคิดได้ดีมากค่ะ
โดย จุฬาภรณ์ ละหุกาญ (2012-09-05 17:56:24) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของอาจารย์สิริมา กลิ่นกุหลาบเป็นการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จัการทำความดีและข้อดีที่ควรนำไปปฏิบัติเช่นการทุกวันนั้นนักเรียนได้ทำความดีอะไรบ้างทั้งที่อยู่โรงเรียนและที่บ้านเป็นการปปลูกฝังให้นักเรียนรู้การการทำความดีและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและการให้นักเรียนรู้จัการรักษาสิ่งแวดล้อมว่าควรปฏับัติอย่างไและให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาวิ่งสิ่งไหนควรปฏิบัติและสิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติหาหนทางที่ถูกต้องและมีปะโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนได้ถูกต้อง
โดย กชมน สถาปิตานนท์ (2012-09-11 10:08:55) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง คุณ โทษและทางออก ขอชื่นชมค่ะ เพราะก่อนสอน อาจารย์ได้สร้างความตระหนัก สร้างสติ ให้นักเรียนก่อน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม คุณงามความดีให้กับนักเรียน โดยให้มีต้นแบบเป็นคนดีๆ อย่างแม่ชีศันสนีย์ ดิฉันเคยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมาเป็นวิธีสอนเหมือนกัน และใช้วิธีคิดแบบอริยสัจสี่ ตอนแรก นักเรียนก็ยัง งง แต่พอจับจุดความคิดได้ ได้เปรียบเทียบกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ บ้าง ก้อช่วยให้นักเรียนมีวิธีคิดแก้ปัญหาได้ ชื่นชม ค่ะ
โดย รสสุคนธ์ มุขเงิน (2012-09-19 14:46:58) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ใช้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง คุณ โทษและทางออก ขอชื่นชมค่ะ เพราะก่อนสอน อาจารย์ได้สร้างความตระหนัก สร้างสติ ให้นักเรียนก่อน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม คุณงามความดีให้กับนักเรียน โดยให้มีต้นแบบเป็นคนดีๆ อย่างแม่ชีศันสนีย์ ดิฉันเคยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมาเป็นวิธีสอนเหมือนกัน และใช้วิธีคิดแบบอริยสัจสี่ ตอนแรก นักเรียนก็ยัง งง แต่พอจับจุดความคิดได้ ได้เปรียบเทียบกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ บ้าง ก้อช่วยให้นักเรียนมีวิธีคิดแก้ปัญหาได้ ชื่นชม ค่ะ
โดย รสสุคนธ์ มุขเงิน (2012-09-19 14:47:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้ประโยชน์มากๆครับ ผมขอนำไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับ ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
โดย นิติพงษ์ จันทร์ตา (2013-06-24 15:03:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการปลูกฝังเด็กๆๆ เรือง วัฒนธรรม สร้างสมาธิ และสติ ปลูกฝังให้เป็นคนดีต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก เมื่อมีเมื่อเด็กมีสมาธิ จะเป็นการดีต่อการเรียนของเด็กเอง ขอบคุณมากนะค่ะ.......
โดย ฮานีบ๊ะห์ สานิ (2014-07-05 08:37:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิธีการสอนของ อ.สิริมาแล้วได้ทราบเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ดีทำให้เด็กมีความสนใจ มีส่วนร่วม ได้ฝึกการคิดเด็กได้คิดอย่างมีอิสระ ทำให้มีความสุขในการเรียน จะนำเทคนิคแบบโยนิโสมนสิการไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียน และจะลองใช้สอนกับกลุ่มสาระอื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรมา ณ.โอกาศนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุพัตรา แก้วคำสอน (2014-07-06 03:46:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูมีความน่าสนใจมากค่ะ ฝึกกระบวนการคิดให้เด็กอย่างมีเหตุผล
โดย รวิวรรณ โสรัสสะ (2015-03-31 08:30:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูมีความน่าสนใจมากค่ะ ฝึกกระบวนการคิดให้เด็กอย่างมีเหตุผล
โดย รวิวรรณ โสรัสสะ (2015-03-31 08:30:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ครูสอนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงผลดีและผลเสียของสิ่งต่างๆ เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดว่าสิ่งต่างๆมีทั้งด้านดีและด้านเสียเหมือนเหรียญสองด้าน และการที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเป็นการให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาความรู้ที่ได้ซึ่งอาจเกิดความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ท้ายที่สุดผู้เรียนต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้
โดย รวิวรรณ โสรัสสะ (2015-03-31 12:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ครูสอนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงผลดีและผลเสียของสิ่งต่างๆ เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดว่าสิ่งต่างๆมีทั้งด้านดีและด้านเสียเหมือนเหรียญสองด้าน และการที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเป็นการให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาความรู้ที่ได้ซึ่งอาจเกิดความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ท้ายที่สุดผู้เรียนต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้
โดย รวิวรรณ โสรัสสะ (2015-03-31 12:21:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ครูสอนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงผลดีและผลเสียของสิ่งต่างๆ เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดว่าสิ่งต่างๆมีทั้งด้านดีและด้านเสียเหมือนเหรียญสองด้าน และการที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเป็นการให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาความรู้ที่ได้ซึ่งอาจเกิดความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ท้ายที่สุดผู้เรียนต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้
โดย รวิวรรณ โสรัสสะ (2015-03-31 12:21:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ครูสอนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงผลดีและผลเสียของสิ่งต่างๆ เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดว่าสิ่งต่างๆมีทั้งด้านดีและด้านเสียเหมือนเหรียญสองด้าน และการที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเป็นการให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาความรู้ที่ได้ซึ่งอาจเกิดความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ท้ายที่สุดผู้เรียนต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้
โดย รวิวรรณ โสรัสสะ (2015-03-31 12:21:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ครูสอนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงผลดีและผลเสียของสิ่งต่างๆ เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดว่าสิ่งต่างๆมีทั้งด้านดีและด้านเสียเหมือนเหรียญสองด้าน และการที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเป็นการให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาความรู้ที่ได้ซึ่งอาจเกิดความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ท้ายที่สุดผู้เรียนต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้
โดย รวิวรรณ โสรัสสะ (2015-03-31 12:21:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดูวิธีการสอนของคุณครู เป็นวิธีการสอนที่ดีต่อนักเรียนมากค่ะ
หนูจบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ค่ะ แต่ได้รับผิดชอบให้สอนสังคม ประวัติศาสตร์ ชั้น ป 4 5 6 ซึ่งยากมากเลยค่ะ และไม่ค่อยมีเทคนิคการสอนที่จะสอนให้เด็กสนใจเลยค่ะ เด็กจะเบื่อที่จะเรียนวิชานี้ เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณครู หรือ คุณครูพอจะมีแผนการสอน สื่อการสอน ใบงาน เทคนิคการสอนให้บ้างป่าวค่ะ
โดย สุลาวัลย์ ดำยศ (2016-10-29 09:27:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv