thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 107
Rate :
 0
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2011-06-09  
    คุ้มค่าทัศนาจร : แคดเบอรี่ เวิลด์ - Worth the Trip : Cadbury World  
    การเลือก และจัดเตรียมความพร้อมในการทัศนศึกษาของนักเรียนที่เรียนสายวิชาชีพ ด้านธุรกิจโรงเรียน วอลลี เรนจ์ พวกเขาได้ไปเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตชื่อดัง แคดเบอรี่ สินค้าใกล้ตัว และเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถเปรียบเทียบบริษัทมหาชน ผู้ค้าปลีก หรือห้างหุ้นส่วนได้ ส่วนโรงเรียนชุมชน เดนส์ฟิลด์ เมืองซัมเมอร์เซ็ต ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากการได้ไปเยี่ยมชมซากของโรงละครโรมัน ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในอังกฤษ และค่ายทหารโรมันแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในยุโรป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลูกเสือ กระบวนการสร้างคนพลเมืองดี อ.ธงชัย จันทา และอ.ทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพิ่มเติม

ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง
กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 1 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
การนำเด็กมีปัญหาด้านภาษาไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ มาแก้ไขด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย โดยเริ่มให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดหนังสือ ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้นทีละน้อย เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 2 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
(ตอนต่อ) เด็กๆ จะต้องฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ ในโรงเรียน รวมถึงต้องคิดสร้างสรรค์กิจกรรมของตนเองขึ้นมา ผลของกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กๆ มีพัฒนาการอ่าน ต่อยอดไปจนถึงพัฒนาทักษะอื่นๆ ในภาษาไทย เพิ่มเติม

 
 
จากการชมคุ้มค่าทัศนาจร : แคดเบอรี่ เวิลด์ - Worth the Trip : Cadbury World ข้อคิดก็คือ การศึกษามีอยู่ที่ที่ ประสบการณ์ตรงจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน
โดย ละมัย รูปน้อย (2014-10-11 10:04:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv