thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 697
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.19 นาที | Online : 2011-06-06  
    ตีกลองสู่ความสำเร็จ - Inspirations : Drumming Up Success  
    สตีฟ ดอว์สัน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกดนตรี และได้ปรับปรุงพฤติกรรม และความสำเร็จทั้งโรงเรียนด้วยการนำเสนอการตีกลองแบบแอฟริกา ตามรายงานของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา สตีฟถูกส่งไปยังโรงเรียนมัธยมชุมชนนิวคาสเซิล-อันเดอร์-ไลม์เพื่อฟื้นฟูแผนกดนตรีที่นั่น สตีฟระดมทุนได้มากพอที่จะทำให้นักเรียนทุกคนในชั้นมีกลองแอฟริกา djhemba เป็นของตนเอง ในเวลาไม่นาน เห็นได้ชัดว่ากิจกรรมการตีกลอง ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น และการได้เป็นส่วนหนึ่งของวง กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน การเข้าร่วมวงดนตรีช่วยลดปัญหาด้านพฤติกรรม และการแยกตัวออกจากกลุ่มลงได้ ประเด็นสำคัญ: การตีกลองเป็นวิธีทำให้นักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมดนตรีที่ดีมาก กล่าวคือ นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีความสามารถมากเพื่อสร้าง'ดนตรี'ด้วยกลอง โครงการของสตีฟทำประโยชน์ให้กับชุมชน และโรงเรียนเมื่อวงตีกลองของพวกเขาเดินสายออกแสดง กลองเป็นเครื่องดนตรีที่ราคาไม่แพง และไม่พังง่าย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

รำไทยไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
ชมเทคนิคการสอนรำไทย โดยนำวิธีที่จะทำให้นักเรียนจดจำท่ารำต่างๆ ได้อย่างขึ้นใจ โดยการนำบทเพลงพื้นบ้านจากทางภาคอีสาน มาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ โดยสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวของท่ารำต่างๆ เข้าไป เพิ่มเติม

คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง
การสอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ตามขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพิ่มเติม

ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ เพิ่มเติม

เรียนดนตรีสบาย สไตล์ครูสวัสดิ์ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
การเรียนนอกจากความรู้ทางทฤษฎี ต้องผ่านการฝึกฝนปฎิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ มาชมเทคนิคการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี โดยกิจกรรมสนุกๆ และผ่อนคลาย เพิ่มเติม

ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไป อาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิด พบกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม

 
 
การตีกลอง แอฟริกา สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะมีความสนุกสนาน จูงใจนักเรียนให้มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากที่จะปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถสร้างสมาธิ ความสามัคคีในหมู่เพื่อน ๆ ได้อีกด้วย และนักเรียนจะมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งให้ความเคารพนับถือครูผู้สอนมากยิ่งขึ้นที่ทำให้ตนเองมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนตีกลองแอฟริกา และครูสตีฟ ยังพัฒนาการเรียนตีกลองไปสู่การแสดงออกทางท่าทางอีกด้วย
โดย วิฑูรย์ ทั้งสนธิ์ (2011-07-22 14:58:55) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยครับ เพราะทักษะการตี เป็นทักษะแรกที่มนุษย์ได้เรียนรู้ และง่ายในการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนเริ่มที่ตัวนักเรียนคือมือทั้งสองข้าง ปรบให้ได้จังหวะ 2 จังหวะ 3 จังหวะ 4 จังหวะ หรืออัตราจังหวะผสม ใช้อุปกรณ์ที่ใกล้ตัวตีแล้วเกิดเสียงดัง มีอุปกรณ์ที่หลากลาย นักเรียนมีส่วนร่วม เกิดเสียงที่ผสมผสาน สนุกสนานไม่น่าเบื่อ ตีเบา ตีแรงขึ้น ดังขึ้นและเบาลง บทเพลงมีความสมบรูณ์ของเสียง มี Dynamic นักเรียนสนุกครูมีความสุขในการสอน นี้แหละความมหัศจรรย์ของดนตรี อย่างที่ท่านอาจารย์สุกรี เจริญสุข เคยกล่าวไว้ว่า ความมหัศจรรย์ทางดนตรี ทำได้โดย ทำเรืื่องกระจอก ๆ ให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ความเป็นอฉริยะทางดนตรีของลูก ๆ พวกเราครูดนตรีต้องช่วยกันครับ
:tv18: :tv18: :tv18:
โดย เอกรัตน์ ลับโกษา (2011-09-12 23:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
จังหวะ เป็นหนึ่งในความสนใจของเด็กๆ..และเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงความรู้สึกของเด็กๆได้ดี..จังหวะของเสียงกลองจึ่งเป็นเสมือนแรงกระตุ้นแห่งความรู้สึก ปริมาณของเด็กๆหลายๆคนที่กระทำสิ่งเดียวกัน ตีกลองเหมือนกันจึงเป็นเสมือนพลังยิ่งใหญ่บนพื้นฐานของปฏิภาณเบื้องต้นของชีวิตมนุษย์..ความภาคภูมิใจในความสำเร็จเล็กๆในสายตาของหลายคน..แต่เป็นภาพความประทับใจและยิ่งใหญ่ในใจของเด็กๆ..และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกซึ่งจะส่งผลดีทั้งชีวิต อารมณ์และสังคม...ปิติ..ย่อมเกิดกับครู..ผู้ดำรงตนด้วยความรัก..โดยมีความถนัดในดนตรีเป็นเครื่องมือ..
โดย วีระ มนตรีวงษ์ (2011-10-16 08:44:08) [แสดงความคิดเห็น]
เริ่มต้นจากการตีกลองเพียงใบเดียว จากนั้นเพิ่มมาอีก2-3ใบและก็ตามมาอีกหลายใบจากนั้นทั้งโรงเรียนก็เข้าร่วมปฎิบัติการดังนี้ประโยชน์ของการตีกลองได้ยินไปไกลกว่าห้องเรียนดนตรีเมื่อเราได้มองเห็นพวกเขาตีกลองจะเห็นได้ว่ามีความพอใจเกิดขึ้นในทันทีเพราะมีจังหวะที่ขับเคลื่อนอยู่ในตัววึ่งคล้ายกับการตีกลองการตีกลองยังให้ความไพเราะและยังช่วยให้เป็นเสียงดนตรีในการเต้นและยังให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรของดนตรีและยังมีการผสมผสานของ3ทวงทำนอง
โดย ศิวิมล ศรชัย (2011-10-16 15:29:04) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ผมนำไปฝึกสอนให้เด็กๆได้
โดย นายวรศิลป์ ยนปลัดยศ (2011-12-06 11:31:53) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ผมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv01: :tv01:
โดย นายนินนาท บุญยี่เซ่ง (2011-12-06 11:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
จังหวะของเสียงกลองเป็นแรงกระตุ้นแห่งความรู้สึกณของเด็กๆหลายๆคนที่กระทำสิ่งเดียวกัน ตีกลองเหมือนกันจึงเป็นเสมือนพลังยิ่งใหญ่ที่รวมจิตใจของเด็กในกลุ่มเข้าด้วยกันโดย เริ่มต้นจากการตีกลองเพียงใบเดียว จากนั้นเพิ่มมาอีก2-3ใบและก็ตามมาอีกหลายใบจากนั้นทั้งโรงเรียนก็เข้าร่วมปฎิบัติการดังนี้ประโยชน์ของการตีกลองได้ยินไปไกลกว่าห้องเรียนดนตรีเมื่อเราได้มองเห็นพวกเขาตีกลองจะเห็นได้ว่ามีความพอใจเกิดขึ้นในทันทีเพราะมีจังหวะที่ขับเคลื่อนอยู่ในตัววึ่งคล้ายกับการตีกลองการตีกลองยังให้ความไพเราะและยังช่วยให้เป็นเสียงดนตรีในการเต้นและยังให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรของดนตรีและยังมีการผสมผสานของ3ทวงทำนองการตีกลอง แอฟริกา สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะมีความสนุกสนาน จูงใจนักเรียนให้มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากที่จะปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถสร้างสมาธิ ความสามัคคีในหมู่เพื่อน ๆ ได้อีกด้วย และนักเรียนจะมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งให้ความเคารพนับถือครูผู้สอนมากยิ่งขึ้นที่ทำให้ตนเองมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนตีกลองแอฟริกา และครูสตีฟ ยังพัฒนาการเรียนตีกลองไปสู่การแสดงออกทางท่าทางอีกด้วย
โดย วรพจน์ เจริญทรง (2012-03-09 14:28:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครคิดว่าจะได้ผล แต่จากประสบการณ์ที่มี พบว่าได้ผลที่คล้ายกัน เริ่มจากนักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงออกจากการลองตีกลองในจังหวะที่ง่ายๆ แต่สามารถฝึกเรื่องจังหวะ ความพร้อมเพียงได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความมั่นใจว่าตัวเองสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับเพื่อน เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องพื้นฐานดนตรีแล้ว ทำให้เขาอยากจะเรียนในวิชาดนตรีขั้นต่อไปได้ อีกประการหนึ่งกิจกรรมนี้สามารถนำมาเป็นกิจกรรมเร้าหรือกระตุ้นเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนได้ทุกเรื่อง ดีเยี่ยมครับ
โดย ทวี พันธุ์พานิชย์ (2012-04-08 11:28:30) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้กลองเข้ามาสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าถึงดนตรีได้ง่ายยิ่งขึ้น กลองเล่นง่ายกว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีการอ่านตัวโน๊ต ใช้แค่จังหวะเคาะเท่านั้น ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและไม่เบื่อ และยิ่งไปกว่านั้น ครูยังคิดจะพัฒนาวงดนตรีวงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ โดยอยากจะซื้อกลองเพิ่ม แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้ยังไม่ได้ในส่วนที่ต้องการ แต่คุณครูท่านนี้ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการ จัดโชว์การแสดงเพื่อหาทุนมาพัฒนาวงของเขาและลูกศิษย์ โดยมีวงดนตรีรุ่นพี่มาคอยสนับสนุน ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ และเพิ่มประสบการณ์ให้พวกเขามากขึ้น โดยที่พวกเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไป จากที่เด็กในโรงเรียนนี้ ไม่ชอบดนตรี จนปัจจุบัน มีเด็กเข้าร่วมกลุ่มวงดนตรีนี้เป็นจำนวนมาก นี่แสดงให้ให้ถึงการประสบความสำเร็จทางการสอนของคุณครูท่านนี้ได้อย่างดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อรัญญา พูนสาลี (2014-02-24 01:09:48) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้กลองเข้ามาสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าถึงดนตรีได้ง่ายยิ่งขึ้น กลองเล่นง่ายกว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีการอ่านตัวโน๊ต ใช้แค่จังหวะเคาะเท่านั้น ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและไม่เบื่อ และยิ่งไปกว่านั้น ครูยังคิดจะพัฒนาวงดนตรีวงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ โดยอยากจะซื้อกลองเพิ่ม แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้ยังไม่ได้ในส่วนที่ต้องการ แต่คุณครูท่านนี้ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการ จัดโชว์การแสดงเพื่อหาทุนมาพัฒนาวงของเขาและลูกศิษย์ โดยมีวงดนตรีรุ่นพี่มาคอยสนับสนุน ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ และเพิ่มประสบการณ์ให้พวกเขามากขึ้น โดยที่พวกเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไป จากที่เด็กในโรงเรียนนี้ ไม่ชอบดนตรี จนปัจจุบัน มีเด็กเข้าร่วมกลุ่มวงดนตรีนี้เป็นจำนวนมาก นี่แสดงให้ให้ถึงการประสบความสำเร็จทางการสอนของคุณครูท่านนี้ได้อย่างดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อรัญญา พูนสาลี (2014-02-24 01:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้กลองเข้ามาสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าถึงดนตรีได้ง่ายยิ่งขึ้น กลองเล่นง่ายกว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีการอ่านตัวโน๊ต ใช้แค่จังหวะเคาะเท่านั้น ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและไม่เบื่อ และยิ่งไปกว่านั้น ครูยังคิดจะพัฒนาวงดนตรีวงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ โดยอยากจะซื้อกลองเพิ่ม แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้ยังไม่ได้ในส่วนที่ต้องการ แต่คุณครูท่านนี้ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการ จัดโชว์การแสดงเพื่อหาทุนมาพัฒนาวงของเขาและลูกศิษย์ โดยมีวงดนตรีรุ่นพี่มาคอยสนับสนุน ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ และเพิ่มประสบการณ์ให้พวกเขามากขึ้น โดยที่พวกเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไป จากที่เด็กในโรงเรียนนี้ ไม่ชอบดนตรี จนปัจจุบัน มีเด็กเข้าร่วมกลุ่มวงดนตรีนี้เป็นจำนวนมาก นี่แสดงให้ให้ถึงการประสบความสำเร็จทางการสอนของคุณครูท่านนี้ได้อย่างดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อรัญญา พูนสาลี (2014-02-24 01:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้กลองเข้ามาสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าถึงดนตรีได้ง่ายยิ่งขึ้น กลองเล่นง่ายกว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีการอ่านตัวโน๊ต ใช้แค่จังหวะเคาะเท่านั้น ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและไม่เบื่อ และยิ่งไปกว่านั้น ครูยังคิดจะพัฒนาวงดนตรีวงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ โดยอยากจะซื้อกลองเพิ่ม แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้ยังไม่ได้ในส่วนที่ต้องการ แต่คุณครูท่านนี้ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการ จัดโชว์การแสดงเพื่อหาทุนมาพัฒนาวงของเขาและลูกศิษย์ โดยมีวงดนตรีรุ่นพี่มาคอยสนับสนุน ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ และเพิ่มประสบการณ์ให้พวกเขามากขึ้น โดยที่พวกเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไป จากที่เด็กในโรงเรียนนี้ ไม่ชอบดนตรี จนปัจจุบัน มีเด็กเข้าร่วมกลุ่มวงดนตรีนี้เป็นจำนวนมาก นี่แสดงให้ให้ถึงการประสบความสำเร็จทางการสอนของคุณครูท่านนี้ได้อย่างดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อรัญญา พูนสาลี (2014-02-24 01:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
การตีกลอง แอฟริกา สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะมีความสนุกสนาน จูงใจนักเรียนให้มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากที่จะปฏิบัติและสามารถทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนดนตรีอิกทั้งยังช่วยในเรื่องของการใช้ทักษะต่างๆรวมถึงทำให้เขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ไม่ชอบดนตรีและเมื่อเขาได้ลองเรียนและทำการฝึกฝนอยู่บ่อยๆมันทำให้เขาได้รู้ว่าความจริงนั้นดนตรีไม่ได้อยากอย่างที่พวกเขาคิดเพียงแค่พวกเขาตั้งใจและลองฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆและตั้งใจฟังครูสอนจึงทำให้เขาสามารถเล่นดนตรีเป็นได้อย่างมีความสุข :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชมพูนุช กลัดเข็มทอง (2014-02-24 17:43:11) [แสดงความคิดเห็น]
การตีกลอง แอฟริกา สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะมีความสนุกสนาน จูงใจนักเรียนให้มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากที่จะปฏิบัติและสามารถทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนดนตรีอิกทั้งยังช่วยในเรื่องของการใช้ทักษะต่างๆรวมถึงทำให้เขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ไม่ชอบดนตรีและเมื่อเขาได้ลองเรียนและทำการฝึกฝนอยู่บ่อยๆมันทำให้เขาได้รู้ว่าความจริงนั้นดนตรีไม่ได้อยากอย่างที่พวกเขาคิดเพียงแค่พวกเขาตั้งใจและลองฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆและตั้งใจฟังครูสอนจึงทำให้เขาสามารถเล่นดนตรีเป็นได้อย่างมีความสุข :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชมพูนุช กลัดเข็มทอง (2014-02-24 17:44:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv