thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 892
Rate :
 5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-06-01  
    ศิลปะ ระดับประถมศึกษา : การวาดภาพเหมือนตัวเอง - KS1/2 Art : Drawing Self Portraits  
    นักเรียนชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนลอริสตัน ในแฮคนีย์ ทางตะวันออกของลอนดอน เป็นชั้นเรียนตัวอย่างที่เข้าร่วม ในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการวาดภาพ และทักษะในการสังเกตโดยใช้การวาดภาพเหมือนตัวเอง ปีเตอร์ แซนเดอร์ ผู้ช่วยหัวหน้าครู และครูผู้ช่วยด้านศิลปะ อธิบายความสำคัญของโครงการ ว่าเขาวางแผนอย่างไร และใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง เขาสั่งให้นักเรียนมองตัวเองอย่างรอบคอบในกระจก และทดลองวาดภาพตัวเองโดยใช้ดินสอ จากการอภิปรายเพื่อดูผลตอบรับ สามารถชักจูงนักเรียนให้ทำงานได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นปกตินักกับเด็กที่มีอายุเพียงเท่านี้ พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะในการวาดภาพ และเริ่มเข้าใจแนวคิดในเรื่องของเส้น และโทนสี ข้อแนะนำจากปีเตอร์ แซนเดอร์ส แนะนำให้เด็กอยู่ในความเงียบสงบ ขณะที่พวกเขากำลังวาดรูป เตือนให้พวกเขารู้ว่า การวาดภาพเป็นเรื่องของการมอง และการคิด ตั้งคำถามกับเด็กว่า สิ่งที่พวกเราเรียนช่วยให้เขาเป็นนักวาดภาพที่เก่งขึ้นได้อย่างไร "มันเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เด็กเห็นว่า ความแปลกประหลาดเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในโลกของผู้ใหญ่"  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนประถมในประเทศของเราได้ เพราะนักเรียนไทยก็มีความสามารถและชอบศิลปะ
ครูจึงสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้
โดย แสงเดือน ศรีวะรมย์ (2011-06-15 20:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากๆ
โดย ทัศนัย ดาวแสง (2011-06-18 13:44:19) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:
สุโค่ยไปเลยคะ
:tv09:
โดย ณัชชารีย์ วัชร์ธนเลิศสุข (2011-06-30 23:16:13) [แสดงความคิดเห็น]
การเตรียมการสอนของครูก่อนสอน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูมืออาชีพ เมื่อคุณครูมีความคาดหวังที่ตัวผู้เรียนอยากให้มี อยากให้เป็น และอยากให้ได้ ครูมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมการสอนทุกครั้งย่อมเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับครูเสมอ และครูก็ย่อมรู้ผลหลังจากที่สอนเสร็จหรือเมื่อสิ้นสุดเวลาสอนว่าครูมีอะไรบ้างบกพร่อง อะไรบ้างที่ดีแล้ว และคุณครูย่อมรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อครูต่อกิจกรรมที่ครูจัดให้ แล้วครูก็สามารถนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในคราวต่อไปได้ เด็กนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ถ้าครูไทยทุกคนรู้หน้าที่ มีการเตรียมการล่วงหน้าทุกครั้ง เด็กไทยก็จะเก่งอย่างแน่นอนครับ
โดย สด ไพรบึง (2011-07-17 17:32:59) [แสดงความคิดเห็น]
การวาดภาพเหมือนตนเอง คุณครูจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่นดินสอ ถ้านักเรียนดินสอทู้ คุณครูต้องเปลี่ยนให้ทันที และคุณครูต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนักเรียนเข้าห้องเรียน เมื่อนักเรียนเข้าห้องมา ให้นักเรียนสังเกตุใบหน้าของเพื่อนร่วมห้องเรียน และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม จากนั้นนำกระดาษและดินสอร่างภาพ จากการสังเกตุใบหน้าของเพื่อน ให้นักเรียนรู้จักสังเกตู และถ่ายทอดเป้นภาพวาด ถ้านักเรียนมีปัญหา คุณครูต้องคอยให้ความช่วยเหลือ
โดย วิลนารัตน์ ถมมาลี (2011-10-14 10:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสามารถใช้สอนเด็กๆในชี้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างเหมาะสม นักเรียนจะมีทักษะการสังเกตเพิ่มขึ้นประการสำคัญครูต้องเตรียมวางแผนงานวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้พร้อมล่วงหน้าก่อนนักเรียนเข้าเรียน จะนำเทคนิคการการวาดภาพเหมือนตนเองโดยการส่องกระจกมาใช้สอนในโรงเรียนค่ะ
โดย ประไพ ฤทธิ์ปัญจะ (2012-01-17 14:08:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเนระบบนอกจากจะทำให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังทำให้สามารถสื่อสารกับเด็กพร้อมทั้งดึงความสามารถของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่ดังมนวีดีโอนี้ที่มีกรรวางแผนก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการนำเข้าสู่บทเรียนแลเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างบทเรียนได้่ดีมาก ทำให้เด็กเดฃกิดความต่อเนื่องในเื้อหาที่เรียนและจินตนาการของเขา สำหรับการให้เด็กนักเรียนวาดภาพเหมือนตัวเอง นับเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถเป็นอันมากในความเป็นจริงเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับบ้านเราเด็กที่มีความสามารถในการวาดภาพจะสนใจและวาดได้ดีมา ในทางตรงข้ามเด็กที่วาดรูปไม่เป็นมันจะทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจจยกระทั่งไม่สามารถวาดรูปได้เลยก็ได้ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนอย่างรัดกุม
โดย ชยุตม์พงศ์ โสมณวัตร (2012-04-01 16:34:07) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอนี้ทำให้คิดได้ว่า ในการสอนนั้นครูจะต้องให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะบางครั้งนักเรียนอาจจะไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่จะทำ และในการสอนแต่ละครั้งนั้น ครูควรเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี มีการใช้สื่อที่เหมาะสมในการสอนเรื่องนั้นๆ เพราะการใช้สื่อนั้นจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณสำหรับวีดีโอดีๆที่นำมาให้ศึกษาและเป็นตัวอย่างในการสอน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย อารียา หล๊ะติหม๊ะ (2012-04-12 15:06:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้เตรียมการวางแผนการสอนมาเป็นอย่างดี ชอบตอนสุดท้ายที่เด็กชายสรุปว่า อย่ารีบดูให้ดีๆ ก่อน :tv18:
โดย นงลักษณ์ เมืองโคตร (2012-04-23 15:55:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่าครูมีความตั้งใจในการสอนมาก พยายามหาสื่อการสอนให้ครบสำหรับนักเรียนทุกคน ขั้นตอนในการสอนก็มีการทบทวนบทเรียนเดิมก่อน เพื่อให้นักเรียนจดจำและนำเอาการเรียนที่ผ่านมามาใช้ในคาบเรียนนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี นอกจากนั้นครูยังใช้คำถามเพื่อฝึกการสังเกตของนักเรียน ทำให้นักเรียนสนใจในสิ่งที่เห็นมากขึ้น ในขั้นสรุปครูยังให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพต่างๆ ซึ่งเด็กๆก็สามารถอธิบายและบอกเหตุผลของแต่ละภาพได้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากทีเดียว จะลองนำไปใช้ดูบ้างค่ะ :tv15:
โดย จรรยา ประพิณพงศา (2012-04-24 10:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสามารถใช้สอนเด็กๆในชี้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างเหมาะสม นักเรียนจะมีทักษะการสังเกตเพิ่มขึ้นประการสำคัญครูต้องเตรียมวางแผนงานวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้พร้อมล่วงหน้าก่อนนักเรียนเข้าเรียน จะนำเทคนิคการการวาดภาพเหมือนตนเองโดยการส่องกระจกมาใช้สอนในโรงเรียนค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-09-05 21:16:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ เด็ก ๆ ชอบกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้ว จะลองพานักเรียนชั้น ป.4 ทำดู
โดย ลิขิต วงศ์ษาพาน (2012-09-29 11:11:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะ สอนให้เด็กเล็กรู้จักงานศิลปะเพื่อหล่อหลอมให้ผู้เรียนเรียนรู้ศิลปะที่จำทำให้มีความคิดสร้าสงรรค์ นักเรียนเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพเหมือนและรู้จักตนเองมากขึ้น และการฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์งานศิลปะ
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-10-06 22:03:30) [แสดงความคิดเห็น]
ค่ะเป็นการสร้างจินตนาการ ให้เด็กๆๆมีความฝันจากการจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์ การวาดภาพเป็นการฝึกสมาธิ เมื่อเด็กมีสมาธิ ก็จะมีผลต่อการเรียนของเด็กเอง ขอบคุณมากนะค่ะ............
โดย ฮานีบ๊ะห์ สานิ (2014-07-05 08:42:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv