thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 262
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.59 นาที | Online : 2011-06-10  
    สนทนาเรื่อง สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์  
    สนทนาเรื่อง สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์ กับ คุณครู ประกายแก้ว เงินกร คุณครูวาสนา พรมดา รร.ปทุมวัน เรียนรู้ และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆรักวิชา วิทยาศาสตร์  
     
Share |
 

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ตอนที่ 1
รังฟังความหมาย และขอบเขตของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการศึกษาที่สอง เพิ่มเติม

รอยเท้าของผู้นำ ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด
พบกับเรื่องราวของผู้บริหาร ผู้อำนวยการ จุฑาภัค มีฉลาด โรงเรียน ปทุมวัน ผู้บริหารนักจัดการ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ของเด็กๆ เพิ่มเติม

สนทนาเรื่อง โทรทัศน์ครูสู่การเรียนการสอน
เทปพิเศษสำหรับครูที่เคยมาร่วมรายการ และเป็นแฟนของโทรทัศน์ครู สู่การเรียนการสอน กับ คุณครู ศศิธร เขียวกอ และ คุณครู ยุวดี นุชทรัพย์ เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง "สารและสมบัติของสาร" (ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ) โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน มรดกท้าวทองกีบม้า เพิ่มเติม

 
 
สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์ กับ คุณครู ประกายแก้ว เงินกร คุณครูวาสนา พรมดา รร.ปทุมวัน เรียนรู้ และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆรักวิชา วิทยาศาสตร์ คุณครูปลูกฝังจิตวิทยาให้กับ เด็กนักเรียนเป็นฝึกช่างสังเกต สังเกตต้องฝึละเอียด ครูปลูกฝังโดยให้เด็กนักเรียนได้ดูเหตุการณ์สมมุติ คุณครูเน้นปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้เด็กอยากเรียนในวิชาวิทยาศษสตร์ ครูต้องเตรียมอุปกณืในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งสอนให้เด็กกล้าแสดงออก :tv17: :tv17: :tv16:
โดย ชเนตรียา คงแสนำ (2012-07-10 10:24:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv