thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 261
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.59 นาที | Online : 2011-06-10  
    สนทนาเรื่อง สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์  
    สนทนาเรื่อง สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์ กับ คุณครู ประกายแก้ว เงินกร คุณครูวาสนา พรมดา รร.ปทุมวัน เรียนรู้ และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆรักวิชา วิทยาศาสตร์  
     
Share |
 

ความรู้ที่ส่งผ่านความสุข คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
พบเรื่องราวของครูมืออาชีพ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ความรู้ที่ส่งผ่านความสุข โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมนอกหลักสูตร เพิ่มเติม

สอนนอกกรอบ : ใช้ละครสอนรามเกียรติ์ ตอน 2
ชมเทคนิคการสอนนอกกรอบ การใช้ละครสอนรามเกียรติ์ เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิต สอนคณิตด้วยบทเพลง ศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย เพิ่มเติม

คณิตในสวน โดย อ.สุรัชน์ อินทสังข์ ตอน 2
ตอนต่อของ เลขหมุนรอบตัวเรา กับ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ ในสวนสาธารณะมีโจทย์เลขสนุกๆให้คิดตาม เพิ่มเติม

 
 
สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์ กับ คุณครู ประกายแก้ว เงินกร คุณครูวาสนา พรมดา รร.ปทุมวัน เรียนรู้ และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆรักวิชา วิทยาศาสตร์ คุณครูปลูกฝังจิตวิทยาให้กับ เด็กนักเรียนเป็นฝึกช่างสังเกต สังเกตต้องฝึละเอียด ครูปลูกฝังโดยให้เด็กนักเรียนได้ดูเหตุการณ์สมมุติ คุณครูเน้นปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้เด็กอยากเรียนในวิชาวิทยาศษสตร์ ครูต้องเตรียมอุปกณืในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งสอนให้เด็กกล้าแสดงออก :tv17: :tv17: :tv16:
โดย ชเนตรียา คงแสนำ (2012-07-10 10:24:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv