thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 498
Rate :
 4
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

ลูกเสือ กระบวนการสร้างคนพลเมืองดี อ.ธงชัย จันทา และอ.ทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพิ่มเติม

ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง
กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 1 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
การนำเด็กมีปัญหาด้านภาษาไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ มาแก้ไขด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย โดยเริ่มให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดหนังสือ ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้นทีละน้อย เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 2 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
(ตอนต่อ) เด็กๆ จะต้องฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ ในโรงเรียน รวมถึงต้องคิดสร้างสรรค์กิจกรรมของตนเองขึ้นมา ผลของกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กๆ มีพัฒนาการอ่าน ต่อยอดไปจนถึงพัฒนาทักษะอื่นๆ ในภาษาไทย เพิ่มเติม

คุ้มค่าทัศนาจร : แคดเบอรี่ เวิลด์ - Worth the Trip : Cadbury World
ทัศนศึกษาเชิงธุรกิจ การเรียนรู้การบริหารและรูปแบบธุรกิจจากโรงงานช็อกโกแลตชื่อดัง แคดเบอรี่ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ทางทหารยุคโรมัน เพิ่มเติม

 
 
ผมชอบนะ...ชอบมากเลยกับการที่ครูคนหนึ่งพยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และช่วยให้นักเรียนของเขาได้เรียนรู้ที่จะทำงานเพื่อหารายได้แล้วแบ่งปันให้ผู้อื่น แต่มันก็ต้องใช้เวลา จะทำปีเดียวสำเร็จเลยไม่ได้ ก็ต้องลองทำกันดู :tv03: :tv15:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-06-03 05:02:49) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชม"ชมรมกล้วยไม้" ของไซมอน พิว-โจนส์ ซึ่งยิ่งใหญ่ในการมอบประสบการณ์ให้กับเด็กๆ ได้ทำงานแบบมืออาชีพ ทั้งที่ไซมอนเองไม่ได้จบหรือศึกษามาทางด้านพืชศาสตร์ แต่ด้วยความสนใจอยากเรียนรู้ การเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ใช่เรื่องงานเหมือนกับการปลูกฝังจิตรักธรรมชาติให้กับเด็กต้องอาศัยระยะเวลา แต่เมื่อกล้วยไม้ให้ดอกเราจะรู้สึกชื่นใจ เหมือนกับการที่เราได้เห็นเด็กมีโอกาสทำงานวิจัยสำเร็จแบบมืออาชีพ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-06-08 17:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: สุดยอดค่ะ ได้ชม "ชมรมกล้วยไม้" ของไซมอน พิว-โจนส์ แล้ว ทำให้เห็นการจัดการเรียนรู้ของต่างประเทศที่มีการสอนที่เน้นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเป็นการเปิดกว้างทางความคิืด ซึ่งก็จะคล้ายกับการจัดการเรียนรู้ของประเทศไทยในปัจจุบันคือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จึงดิฉันเป็นกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบโครงงานมีการสำจวรปัญหาที่ผลในท้องถิ่น หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจแล้วให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการหาคำตอบตามแบบฟอร์มของโครงงานโดยครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษา พบว่านักเรียนสามารถหาบทสรุปสำเร็จได้บ้างและล้มเหลวบ้างแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนค่ะ จึงเห็นว่าการสอนแบบโครงงานก็เป็นการสอนที่ดีไม่แพ้กับต่างประเทศค่ะ :tv15:
โดย นุชจรี ยกกลิ่น (2011-06-25 22:01:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม วิดิทรรศ ทำให้ได้เรียนรุ้เกี่ยวกับ การชมดอกไม้ ซึ่งดอกไม้จากความรุ้ที่ได้เกี่ยวกับดอกไม้ในทางวิทยาศาสตร์มีส่วนประกอบ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลบีบดอก เกสรตัวผุ้ เกสรตัวเมีย ซึ่ง ความรมุ้ที่ได้รับครูสามารถนำความรุ้ไปปประรยุกต์ใช้กับนักเรียนของตัวเองที่ยังไม่ค่อยมีความรุ้นอกจากนี้ ดอกไม้ก้ แบ่งออกเป้น ดอกสมบูรณืเพศ ดอกครบส่วน ดอกไม่ครบส่วน ถ้าครุมีความรุ้เรื่องของดอกไม้แล้วก็สามารถถ่ายทอดความรุ้ให้กับนักเรียนได้อย่ายั่งยืน
โดย ศุภวิทย์ แก้วไกรสร (2011-10-14 10:36:40) [แสดงความคิดเห็น]
รายการทีวีครู เป็นรายการที่ดีที่ช่วยเสนอความรู้ทักษะ และเทคนิคการเรียนการสอนให้แก่ครูอาจาย์ ครูอาจาย์สามารถนำเทคนิคและความรู้ที่ได้จากการดูรายการนำไปปรับใช้ในการรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมกาขึ้น และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น รายการทีวีช่วยเสนอความรู้และเทคนิคของครูอาจาย์ที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับรู้และเทคนิคการเรียนการสอนจาก ทั้งในประเทศและนอกประเทศได้ ขอให้รายการนี้คงอยู่ต่อไปในอนาคต :tv06: :tv11: :tv12: :tv18:
โดย กฐิน ใบบุญ (2011-10-14 11:37:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครูเป็นตอน ๆ จากรายการทีวี
โทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส และจากแผ่นดีวีดีที่เพื่อนครูเป็นสมาชิกมาก่อนแล้ว ถึงแม้ว่ารายวิชาที่ได้รับชมจะไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน สอนระดับอาชีวะ แต่ก็ได้รับความรู้จากการชมการสอนที่มีทั้งเทคนิคการสอนรายวิชาต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาในด้านการสอนของตัวเองได้ มีเทคนิคใหม่ ๆ และได้ความรู้ที่หลากหลายนำมาประยุกต์สอนได้ แต่อยากเสนอให้มีการนำเสนอรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับระดับอาชีวศึกษาบ้าง เช่น วิชาบัญชี การตลาด พิมพ์ดีดไทย วิชาช่างต่าง ๆ เป็นต้น
และจากการชมวีดีทัศน์ชมรมกล้วยไม้ ทำให้ทราบว่าการเป็นครูที่ดีไม่จำเป็นต้องจบสาขาวิชานั้น ๆ โดยตรง แต่ต้องเป็นครูที่มีความรักความสนใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ความรู้จริงในเรื่องนั้น ๆ ทำให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ตั้งแต่การผสมพันธุ์การดูแลรักษากล้วยไม้จนเติบโตเป็นผลิตผล นักเรียนเรียนรู้การวิจัยกล้วยไม้ การจัดการบริหารการเงิน การนำผลิตผลออกจำหน่าย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
โดย ปิยะดา รัตนผลิน (2011-10-14 12:52:27) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชม "ชมรมกล้วยไม้" ของไซมอน พิว-โจนส์ แล้ว สมควรยกเชาเป็นครูต้นแบบจริง
โดย สมัคร ดีอุ่น (2011-10-15 15:29:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นชมรมที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะทำให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ เพราะบางครั้งเราก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้มากไหร่ แต่เมื่อได้อ่านและได้ทำความเข้าใจ ก็ได้รู้ว่าพันธุ์ของกล้วยไม้มีหลายพันธุ์มากและเราก็สามารถทำเองได้โดยนำกล้วยไม้ที่มีอยู่ มาผสมพันธุ์เอง และได้กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ โดยไม่ต้องซื้อกล้วยไม้พันธุใหม่มาผสม และพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็สวยมาก ไม่เชื่อลองเข้ามาศึกษาได้เลยค๊า...
โดย ลัดดา นุชแสงพลี (2011-10-16 12:45:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับจากวิศวกรมาเป็นครูและเข้าใจให้นักเรียนทำจนเกิดผลสำเร็จ เด็กๆดูมีความสุขมาก บ้านเรา(ภาคใต้)ทำได้มั๊ยเนี๊ยะ
โดย สันติชัย เสมือนใจ (2012-01-17 15:56:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบครูที่ดีในการสอนในรายวิชาต่างๆ
โดย นิเมาลานา สาและ (2012-01-18 02:42:56) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนตัวแล้กระผมก็ชอบเลี้ยงกล้วยไม้เหมือนกันครับแต่จะเลี้ยงและดูแลด้วยตนเอง หลังจากที่ได้ชมวีดีโอชุดนี้ทำให้รู้ว่า การที่ครูสามารถนำนักเรียนให้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสอนให้เขาได้ฝึกและปฏิบัติทั้งด้านการเาพะพันธ์กล้วยไม้ตลอดจนศึกษาและพัฒนากล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาและสอนให้เขาได้ตั้งชื่อกล้วยไม้ที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจกว่าการที่เราซื้อมันมาเลี้ยงมากเลยครับ และขณะเดียวกันยังสามารถสอนให้เขารู้จักการบริหารจัดการทำธุรกิจและประกอบอาชีพได้ด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะประเทศไทยของเราก็มีกล้วยไม้ที่หลากหลายและสวยงามและอากาศเหมาะสมในการเลี้ยงเาพาะพันธุ์กล้วยไม้ และช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย หากคุณครูเราสามารถสอนนักเรียนได้อย่างครูที่สอนคนนี้จะดีมากเลย เพราะเป็นการสอนที่ฝึกนักเรียนในทักษะและประสบการณืหลายด้าน
โดย กฤษณะ ศรีชัย (2012-03-17 13:50:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรมกล้วยไม้นี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่แรงกล้าของคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริง เพืียงแค่การทำกิจกรรมบางเวลา แต่เป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่ มีสาระ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจิตวิญญาณร่วมกันทั้งครู และนักเรียน นอกนั้น ยังฝึกให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ส่วนมากคิดกันไปเองว่าเด็กทำไม่ได้ แต่จริง ๆ แล้วถ้าสอน และให้โอกาสที่ดีแก่พวกเขาเหมือนกับชมรมแห่งนี้ เด็กจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ชมรมยังสร้างสามัญสำนึกหรือความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีมาก ๆ
โดย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2012-04-01 00:39:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีค่ะ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากที่ได้ไปศึกษากับของจริงและสถานที่จริง ได้ฝึกและปฏิบัติจริงทั้งด้านการเพาะพันธุ์กล้วยไม้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจในการทำในสิ่งที่ตนเองชอบ รักสิ่งไหนก็ทุ่มเททำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ผลของมันก็จะออกมาดีด้วย การเรียนการสอนที่นำนักเรียนได้มาปฏิบัติจริงถือว่าดีมาก ๆ เหมาะักับการนำไปใช้กับโรงเีรียนที่มีแหล่งเีรียนรู้เช่น สวนกล้วยไม้ อยู่ใกล้ สรุปว่าดีมากค่ะ
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 13:30:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนแลัะเป็นอาชีพที่มีความม่ันคงเพราะในปัจจุบันกล้วยไม้เป็นพืชที่นิยมมาก และการปลูกกล้วยไม้นั้นเราต้องมีการศึุกษาแหล่งที่มาของกล้วยไม้เพราะกล้วยไม้แต่ละชนิดนั้นชอบเจริญเติบโตในภาวะอากาศที่แตกต่างกันทำให้ผู้เรียนได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้กับการปลูกกล้วยไม้ของตนเอง และมีการเรียนการสอนวิธีการดูแลรักษาและการขยายพันธ์ุกล้วยไม้มีการผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดพันธุ์ใหม่และภูมิใจในการตั้งชื่อพันธุ์กล้วยไม้ชนิดใหม่ทำให้ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร จึงเห็นได้ว่าสอนได้ดีมากค่ะ
โดย วิรุณ เรือนวงศ์ (2012-04-24 21:35:48) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนในเรื่องของการประกอบอาชีพก็เป็นส่วนกนึ่งท่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในการฝึกทักษะและกระบวนการในเรื่องกระบวนการเรียนและการศึกษาในเรื่องของกล้วยไม้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนรู้จะกข้อมูลและกระบวนการของการปลูกพืชโดยเฉพาะในเรืองของการปลูกกล้วยไม้ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางการศึกษาในเรื่องของกล้วยไม้จึงจำเป็นอย่ายิ่งที่ต้องมีการศึกษาจากข้อมูลที่เป็นจากของจริงเพราะการเรียนรู้จากของจริงจะเป้นการศึกษาจากข้อมูลวงจรชีวิตการเติบโตตลอดจนการศึกษาในเรื่องของพันธ์กล้วยไม้ในแต่ละชนิดถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากครับ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 16:22:34) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดค่ะ ได้ชม "ชมรมกล้วยไม้" ของไซมอน พิว-โจนส์ แล้ว ทำให้เห็นการจัดการเรียนรู้ของต่างประเทศที่มีการสอนที่เน้นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเป็นการเปิดกว้างทางความคิืด ซึ่งก็จะคล้ายกับการจัดการเรียนรู้ของประเทศไทยในปัจจุบันคือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จึงดิฉันเป็นกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบโครงงานมีการสำจวรปัญหาที่ผลในท้องถิ่น หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจแล้วให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการหาคำตอบตามแบบฟอร์มของโครงงานโดยครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษา พบว่านักเรียนสามารถหาบทสรุปสำเร็จได้บ้างและล้มเหลวบ้างแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนค่ะ จึงเห็นว่าการสอนแบบโครงงานก็เป็นการสอนที่ดีไม่แพ้กับต่างประเทศค่ะ
:tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 11:34:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv