thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1483
Rate :
 3
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
ถ้าครูมีส่วนร่วมด้วยเด็กก็จะทำอย่างมีความสุข และชอบที่จะเรียนด้วย
โดย ฉัตรชัย วิระพันธ์ (2011-06-02 22:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจัดบรรยากาศได้เหมาะสมและทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ชัดเจน
โดย มงคล สุดสนอง (2011-06-06 20:21:12) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่ครูมีการเตรียมการสอน เตรียมสื่อ เตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้นักเรียนมีความตื่นตัว ตื่นตา ตื่นใจยิ่งขึ้น และยิ่งถ้าครูคาดเดาปัญหาล่วงหน้าได้จะทำให้กิจกรรมที่คิดไว้ราบรื่นและประสบความสำเร็จไปด้วย การเรียนการสอนศิลปะถ้าครูพยายามให้ประสบการณ์ตรง ฝึกการสังเกตจากของจริงหรือเปิดโลกแห่งจินตนาการของนักเรียนและให้นักเรียนนำเสนอความรู้ สรุปความรู้ด้วยตนเองนั้น จะทำให้นักเรียนมีความสุขกับการทำงานศิลปะและรักศิลปะในที่สุด
โดย ผกาวรรณ ทองมา (2011-07-01 23:19:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์จริงมาให้นักเรียนลงมือทำ การวาดแสงกับเงาค่อนข้างยากสำหรับเด็กแต่จากกิจกรรมนี้ทำให้ดูง่ายขึ้น ซ้ำนักเรียนยังตื่นตัวกับการทำงาน ตั้งใจทำงาน จนผลงานศิลปะออกมาสำเร็จด้วยดี แต่งานจะไม่สำเร็จได้เลยถ้าขาดครูผู้คอยสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ครูผู้คอยจัดหา จัดเตรียมอุปกรณ์ ครูผู้คอยกระตุ้นความคิด ชี้นำ ซักถาม เพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการของนักเรียน
โดย เรวัต ทองมา (2011-07-02 00:48:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนศิลปะในระดับประถมศึกษาไทยยังเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยส่งเสริมการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก เด็กที่สร้างงานศิลปะออกมาแบบเลอะๆจะไม่ค่อยได้รับกำลังใจทั้งจากครูผู้สอนและคนทั่วไป การสร้างงานศิลปะตามรูปแบบเหมือนรูปแบบยังคงได้รับการยกย่อง รูปแบบการสอนที่ครูมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมจินตนาการของผู้เรียนด้วยความใจเย็น คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนค่อยๆเกิดความคิด ค่อยๆเกิดจินตนาการ ด้วยวิธีการที่หลากหลายน่าสนใจ แม้จะเห็นผลช้าแต่จะเป็นการเรียนรู้ที่มั่นคงและยั่งยืน :tv18:
โดย สุพจน์ สาริขา (2011-07-24 21:26:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากและมีการจัดกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์จริงมาให้นักเรียนลงมือทำจริง
โดย รุสตัน ยูโซ๊ะ (2012-01-22 20:06:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ผมจะนำทักษะกระบวนไปใช้ปรับในการเรียนการสอน และขอบคุณท่านที่นำเทคนิคที่ดีมาให้ครูทั่วประเทศ ............ขอบคุณครับ
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-03-30 10:06:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการ ศิลปะ ระดับประถมศึกษา : ศิลเปรอะ - KS1/2 Art : Messy Art at KS1 ดิฉันได้แรงบันดาลใจในการสอนศิลปะระดับประถมศึกษา เนื่องจากรายการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนศิลปะที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นที่ได้เรียน มีการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียน เช่นการจัดแสง จัดกลุ่ม นำวัตถุต่างๆมาวางไว้ สิ่งของมีพื้นผิวที่แตกต่างกันแล้วให้ผู้เรียนลงมือเลือกวัตถุเอง นอกจากนั้นเน้นเรื่องความสะอาดหลังเรียนอีกด้วย
โดย ศิริขวัญ สุนันต๊ะ (2012-04-05 16:45:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากเทปที่ดูทำให้รู้ว่าการเตรียมการสอนของครูมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน และการร่วมมือกันระหว่างครูยิ่งสำคัญกว่า การเตรียมการสอน การใช้สื่อที่เป็นของจริง ประสบการณ์ตรงที่นักเรียนเจอ ได้พบได้เห็นทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคล การเรียนรู้จะต้องประกอบด้วยการนำเข้าสู่บทเรียนถ้าเราสามารถนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างน่าสนใจจะเป็นการชี้ประเด็นเฉพาะให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกิจกรรมที่จะต้องทำในชีั่วโมงนี้ ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ ๆ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-04-11 23:11:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเร่ยนการสอนดูเข้าใจดี่มาก ๆ เลย น่านำไปใช้มาก ๆ นักเรียนมีความสนใจดี ครูเตรียมการสอนได้ดีมาก ๆ เลย
โดย อรอนันต์ ปุณณะเวส (2012-04-17 10:42:12) [แสดงความคิดเห็น]
เด็ก ๆ ก็เหมือนผ้าขาวที่ครูอย่างเราอยากจะแต่งแต้มสีสันต่างๆตามที่ใจครูปรารถนาอยากให้ศิษย์เป็น การแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านงานศิลปะของเด็ก ๆ พวกเขาก็จะได้แสดงความคิดอย่างอิสระ และบางคนอาจจะมีจินนาการแปลกที่เราไม่สามารถเคยเห็นเลยก็เป็นได้ เด็ก ๆ ก็จะสนุกและปลดปล่อยความคิดให้โลดแล่นไปตามอย่างที่เขาจินตนการ บางครั้งการจัดกิจกกรมศิลปะมันจะดูเลอะเทอะ เด็ก ก็จะเล่นกันอย่างสนุกสนาน ถ้าจะเรียกว่ากิจกกรมเรียนปนเล่นก็ว่าได้ ถ้าครูไม่ยึดติดกับกรอบว่าทำแล้วห้องจะสกปรกเลอะเทอะดูไม่ดี มันจะเป็นภาระในการเก็บทำความสะอาด แต่เชื่อไม่ว่าคุณจะได้เห็นลูกศิษย์ของคุณได้ใช้ความคิดอย่างอิสระเป็นเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด
โดย อรพรรณ ฉิมพลี (2012-04-24 13:09:26) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นการสร้างผลงานจากความคิดจินตนาการของตนเอง เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำงานศิลปะ
โดย เที่ยงประทาน ถนอมวรสิน (2012-05-25 15:18:32) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นการสร้างผลงานจากความคิดจินตนาการของตนเอง เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำงานศิลปะ
โดย เที่ยงประทาน ถนอมวรสิน (2012-05-25 15:18:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิดีโอการสอน เป็นเเนวความคิดที่ดีที่ให้เด็กได้เเสดงจินตนาการของตัวเอง และทำให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจะทำให้เขาได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างเต็มความสามารถเป็นการทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
โดย รัชนีกรณ์ ดอนโคตร (2012-05-27 06:40:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv