thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6312
Rate :
 4
ความยาว : 14.10 นาที | Online : 2011-03-24  
    การศึกษาปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท , อ.แจ่มจันทร์ ล้อเลิศสกุล รร.อนุบาลบ้านรัก  
    การศึกษาปฐมวัยในแนววอลดอร์ฟนั้น เชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพภายในตัวเอง พ่อแม่ ครู มีหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดี คอยให้ความรัก และเปิดโอกาสให้เขาค่อย ๆ เรียนรู้เรื่องราวที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเขา เด็กที่เรียนในแนวคิดวอลดอร์ฟ จะเกิดการพัฒนาทั้ง ความจริง ความงามและความดี พวกเขาจะมีศักยภาพพร้อมจะเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
     
Share |
 

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
ขอแสดงความชื่นชมค่ะ:>
โดย ปัทมา (2011-03-27 10:08:53) [แสดงความคิดเห็น]
อยากศึกษาหรือได้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติการเล่นของเด็กและตัวอย่างกิจกรรมการเล่นที่หลากหลายที่นำไปสู่การพัฒนาเด็กที่สมบูรณ์ค่ะ
โดย ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์ (2011-04-25 15:34:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณรายการทีวีครูและ อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท , อ.แจ่มจันทร์ ล้อเลิศสกุล รร.อนุบาลบ้านรักเคยไปศึกษาดูงานแล้ว...พอมาดูรายการตอนนี้ทำให้ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดของวอลดิร์ฟมากยิ่งขึ้น^^ :tv07:
โดย รัตนา ล้อมวงษ์ (2011-06-02 11:17:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวิธีการสอนอนุบาลตามแนววอลดอร์ฟรู้
สึกประทับใจ เพราะสอนนักเรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือการเล่านิทานด้วยหุ่น(ที่ไม่มีหน้าตา) เพราะครูต้องการเว้นที่ว่างให้เด็ก ๆ ได้จินตนาการบ้าง ครูไม่ต้องคิดให้ทั้งหมด ครูเจี๊ยบก็ลองเอาไปใช้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 ในนิทานสระอี เรื่อง "ผีตานี" เด็ก ๆ สนุกสนานมาก และครูก็ผลิตสื่อได้ง่าย ๆ เป็นหุ่นผ้า ธรรมด๊า...ธรรมดา... ไม่มีหน้าตา ที่สำคัญเด็กสามารถจินตนาการได้ดีเยี่ยมโดยเด็กบางคนบอกว่า หุ่นที่เป็นแม่ เค้าได้จินตนาการเป็นหน้าแม่ของเค้าเอง เยี่ยมจริง ๆ รู้สึกภูมิใจในการสอนครั้งนี้มาก ต้องขอขอบคุณอาจารย์อภิสิรี และโรงเรียนอนุบาลบ้านรักด้วยค่ะ
โดย ยุวดี นุชทรัพย์ (2011-08-02 09:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อนุบาลบ้านรัก ที่อบรมดูแลเด็กตามธรรมชาติของเด็ก ทำให้เด็กได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในความแตกต่างของวัยที่เด็กอยู่ร่วมกัน พี่ที่โตกว่าก็จะช่วยดูแลน้องที่เล็กกว่า การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ในกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาระหว่างวัน ช่วยให้เด็กมีความละเอียดอ่อนกับชีวิต ไม่เพียงเด็กเท่านั้น แต่ผู้ปกครองที่เข้ามาก็จะมีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ สร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง ที่ไม่ปล่อยให้การจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องที่โรงเรียนต้องดูแลเท่านั้น แต่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมช่วยให้มีแนวทางเดียวกันทั้งที่บ้านและโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
โดย รติรส ก้อนเงิน (2011-08-03 14:29:14) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวิธีการสอนอนุบาลตามแนววอลดอร์ฟรู้
สึกประทับใจ เพราะสอนนักเรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือการเล่านิทานด้วยหุ่น(ที่ไม่มีหน้าตา) เพราะครูต้องการเว้นที่ว่างให้เด็ก ๆ ได้จินตนาการบ้าง ครูไม่ต้องคิดให้ทั้งหมด ครูเจี๊ยบก็ลองเอาไปใช้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 ในนิทานสระอี เรื่อง "ผีตานี" เด็ก ๆ สนุกสนานมาก และครูก็ผลิตสื่อได้ง่าย ๆ เป็นหุ่นผ้า ธรรมด๊า...ธรรมดา... ไม่มีหน้าตา ที่สำคัญเด็กสามารถจินตนาการได้ดีเยี่ยมโดยเด็กบางคนบอกว่า หุ่นที่เป็นแม่ เค้าได้จินตนาการเป็นหน้าแม่ของเค้าเอง เยี่ยมจริง ๆ รู้สึกภูมิใจในการสอนครั้งนี้มาก ต้องขอขอบคุณอาจารย์อภิสิรี และโรงเรียนอนุบาลบ้านรักด้วยค่ะ
:tv12: :tv08: :tv03:
โดย ทิพยรัตน์ ดิษฐ์วิบูลย์ (2011-10-12 10:21:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ รายการดี ๆ ที่มีให้ดู จะได้นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนและด
โดย สุปราณี อุทยานวรรธนะ (2011-10-12 11:57:03) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูซีรีย์ตอน "การศึกษาปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท , อ.แจ่มจันทร์ ล้อเลิศสกุล รร.อนุบาลบ้านรัก" เห็นคสมตั้งใจของอาจารย์แล้ว ดิฉันมีความรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เห็นครูไทยคนหน่งที่มีความทุ่มเททั้งกายใจและในการทุ่มเทการสอนให้กับนักเรียนไทยของเรา อย่างน้อยดิฉันเชื่อว่าการสอนของอาจารย์จะทำให้การพัฒนาการสอนของเด็กไทยได้มากขึ้น และนักเรียนจะได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขึ้น ดิฉันเชื่อมั่นค่ะ
โดย ยุพิน ลีนิน (2011-10-12 14:08:11) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูเป็นรายการโทรทัศน์ที่ดีมากๆ มีทั้งเทคนิค วิธีการสอนมากมาย ให้เพื่อนครูด้วยกันได้นำมาใช้ต่อยอด มาปรับให้เข้ากับการเรียนการสอนของตนเอง อีกทั้งยังมีหลายช่องทางให้ได้เลือกชมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูด้วยกันและเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆมากเลยคะ ดิฉันคิดว่าน่าจะส่งเสริมให้มีรายการแบบนี้มากๆ เพราะการเรียนการสอนที่ไม่จำเจ การสอนที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นไปอีกมากเลยค่ะ
โดย เสาวนีย์ พรงาม (2011-10-12 15:31:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ทำให้ทุกคน ครูหรือผู้สนใจได้รับความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆ แนวคิด ความรู้ พร้อมข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนาการสื่อต่างๆ ท่เหมาะสมกับเด็กๆ แต่ละระดับวัยของเด็กๆซึ่งเป็นรายการที่ดีและได้รับความรู้มากมายเหมาะสมกับยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงขอสนับนุนการจัดรายการและให้นำความรู้ สิ่งดีๆอย่างนี้ให้ดำเนินรายการต่อไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวในปัจจุบันตลอดไป
โดย เดือนเพ็ญ สารารัตน์ (2011-10-12 15:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นก็ขอชื่นชมอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถและช่วยให้ผู้อื่นมีความรู้เพิ่มมากขึนเป็นตัวอย่างที่น่าเอามาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตัวดิฉันเองเป็นร่ยการที่ทำให้ทุกคนหรือผู้สนใจไมความรู้เพิรมเติมมากขึ้นและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยได้มีความรู้ตลอดจึงอยากสนับสนุนและอยากให้มีรายการแบบนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งดีๆแบบนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม การสอนที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
โดย รินรดา วงษ์พิทักษ์ (2011-10-12 16:16:14) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชื่นชมอาจารย์อุ้ยมากค่ะที่นำวิธีการสอนนี้มาใช้และนำมาเผยแผร่ให้ผู้อื่น ได้รับรู้ถึงแนวการสอนวอลดอรฟ์ว่าคือวิธีการสอนแบบไหน และมีทีมาจากที่ใด แนวการสอนนี้ชมแล้วเหมื่อนกับการที่แม่ดูแลลูกน้อย มีการให้เด็กได้จินตนาการความคิด และช่วยเหลือตัวเอง กิจกรรมก็เป็นไปแบบง่ายๆๆ มีการนำเสียงเพลงมาประกอบใช้ ลำดับกิจกรรมอย่างมีระเบียบ และครูผู้สอนก็เข้าใจในตัวเด็กทำให้เด็กไม่เกิดความกลัว มีแนวการสอนที่นำผู้ปกครองมาช่วยเสริมกิจกรรมเวลาเรียน และสอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปด้วย จะนำแนวการสอนและกิจกรรมนี้ไปปรับใช้กับการสอนที่โรงเรียน ขอขอบคุณรายการดีๆๆแบบนี้ค่ะ :tv15: :tv17:
โดย อาริษา บุญประกอบ (2011-10-12 17:33:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบวอล์ดอร์ฟเป็นการศึกษาทีสอนให้เด็กรู้จักตนเอง โดยเน้นให้เด็กนำความเป็นตัวตนของตนเองออกมาซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่ทำให้เด็กได้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ที่ให้เด็กได้ลงมือฝึกฝนผ่านครูที่เป็นแบบอย่างคอยดูแลเด็กๆเปรียบเสมือนแม่ดูแลลูก ซึ่งเป็นแนวทางการสอนที่ดีและเหมาะกับพัฒนาการและช่วงอายุของเด็กเล็กที่ควรจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องนี้ให้ซึมลึกถึงภายในจิตใต้สำนึกเพื่อให้เติบโตและเรียนรู้ในขั้นต่อไปที่สูงขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดย ณัฐพร ด้วงปลี (2011-10-13 11:58:00) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาวอลดอร์ฟเป็นการศึกษาที่ดีที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก และเรียนรู้ถึงวิธีการสัมผัสจากธรรมชาติแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยที่มีครูผู้สอนที่เปรียบเสมือนแม่ คอยชี้แนะนำแนวทางในการพฤติปฎิบัติสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง การศึกษาวอลดรอฟจึงเหมาะสมกับวัยเด็กที่จะเรียนรู้ และพัฒนาเป็นเด็กที่ดี มีความรู้ ความสามารถในที่จะช่วยเหลือทั้งตนเอง และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป
โดย พัชรี ศรีสุขใส (2011-10-13 12:02:37) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสอนตามแนวคิดวอล์ดอร์ฟแล้วรู้สึกประทับใจ ถ้าต่อไปศึกษาจบแล้วประกอบอาชีพครูจะนำแนวทางนี้ไปปรับใช้สอนเด็กๆ ให้เด็กๆได้มีคุรธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ถึงจิตวิญญาณสร้างเสรมจิตใต้สำนึกที่ดี เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เป้นการสอนที่ให้เด้กได้ลงมือทำและสร้างประสบการณ์ด้วยตัวเองทำให้เด็กชข่วยเหลือตนเอง อยู่กับธรรมชาติ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
โดย แสงระวี เขาแก้ว (2011-10-13 12:20:16) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนรู้ในแนวคิดวอล์ดอร์ฟนั้น เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเล่นอย่างเป็นธรรมชาติเด็กมีความสุขที่ได้กระทำด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุขตามความต้องการของตน พ่อ แม่และครูคอยช่วยเหลือสนับสนุนเด็กให้เกิดการเรียนรู้เป็นไปอย่างธรรมชาติ เด็กได้เรียนรู้ด้วยการกระทำ หรือปฏิบัติจะทำให้เด็กมีประสบการณ์ตรง รายการโทรทัศน์ทีวีครูนี้ดีจัดกิจกรรมได้หลากหลายสามารถพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความชำนาญในการสอนเด็กเพื่อเป็นไปตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล ขอให้รายการนี้จัดรายการดีดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ
โดย รมย์รวินท์ ตันติฤทธิพล (2011-10-13 13:38:30) [แสดงความคิดเห็น]
แนวสื่อการแบบวอล์ดอร์ฟเป็นการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยได้ดีเพราะมีการสอนที่เป็นไปตามธรรมชมติของเด็กซึ่งทำให้เด็กมีความรู้ความสามารถในการดำชีวิตที่จะเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรรม มีการมองโลก มองผู้คน มองสิ่งต่างๆ ด้วยความงาม ด้วยด้านบวก แล้วยังเป็นการเรียนรู้เริ่มต้นของการเป็นเด็ก เป็นมนุษย์ที่จะสมบรูณ์ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดี มีความสุข ซึ่งแนวการสอนแบบวอล์ดอร์ฟ เป็นการสอนที่ดีค่ะ นอกจากจะสามารถสอนเด็กปกติได้แล้ว ก็ยังนำไปสอนเด็กหูหนวก ที่มีความปกพร่องทางการได้ยินให้สามารถเรียนได้อย่างเข้าใจและมีความสมบรูณ์ และสุดท้ายนี้ดิฉันคิดว่าควรจะมีช่องล่าม เป็นการแบ่งปันความรู้ให้ทั่วถึงกับคุณครู หรือผู้ที่สนใจ เป็นคนหูหนวกเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมค่ะ
โดย พัทราพรรณ แสนคำปา (2011-10-13 13:44:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีประโยช์และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่หลาหลาย ทำให้ครูมีการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่าย ข้อมูลและความรู้มีความกว้างขวาง สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะช่วยเหลือกับผู้เรียนทุกเมื่อ ทำให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านช่องทางการรับชมในหลายช่องทาง ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่ง
โดย ฮาซือนะ สะมะแอ (2011-10-13 13:53:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนนรู้จากการทำงาน หรือผลงานของนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนห้องชั้นเรียนกสามารถทำงานศลิปะได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น ทำให้เด็กได้รับความรรู้โดยผ่านประสบการณ์จริง ทำให้เด็กรู้ได้ดียิ่งขึ้นจากการเรียนแบบที่มีการลงมือทำได้ตนเองทำให้เด็กมีความเข้าใจในสิลปะ และสามารถพัฒนาผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นและเด็กสามรถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจในกิจกรรมนั้น ๆ ได้ดียิ่ง และพัฒนาตนเองไปตามแนวทางที่ถูกต้องและตรมตามความต้องการของครูตามวถุประสงค์
โดย ณหทัย สุธรรมปัน (2011-10-13 14:04:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูแนวการสอนแบบวอล์ดอร์ฟนั้น ดิฉันคิดว่าเป็นการสอนที่พัฒนาเด็กโดยเน้นธรรมชาติของเด็ก ให้ความอบอุ่นเด็ก ครูเปรียบเหมือนแม่คนหนึ่ง และให้พี่ได้ดูแลน้อง พี่ๆ คอยช่วยเหลือน้อง ทำให้เด็กๆ ได้ซึมซับสิ่งที่ครูและพี่ๆ ทำให้ตน ทำให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยน รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงขอบคุณอาหารที่รับประทาน ของเล่นที่ตนได้เล่น ขอบคุณผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้เด็กมีความกตัญญูต่อสิ่งที่มีบุญคุณกับตน โดยไม่มุ่งเน้นด้านวิชาการ ท่องจำ ถือเป็นแนวการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2011-10-13 20:08:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการศึกษาที่ดีมากครับ เป็นการสอนที่เน้นธรรมชาติของเด็ก คุณครูให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็ก ทำให้เด็กไม่รู้สึกห่างเหิน สอนให้เด็กเห็นคุณค่าของสิ่งของทำให้เด็กพัฒนาตนเอง เป็นเด็กที่มีความรู้ มีคุณธรรมประจำใจ
โดย ภาสกร เรืองธารา (2011-10-13 22:03:49) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมคิดว่าการศึกษษวอลดอร์ฟเป็นแนวทางการศึกษาที่ดีที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะให้กับเด็กๆได้มีการฝีกฝน และเรียนรู้ไดด้วยตนเองจากธรรมชาติแวดล้อมที่อยู่บริเวณรอบๆตัว เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้จากการสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ รวมทั้งการร้องเพลง การเล่านิทานจากหุ่น การวาดรูป ระบายสี ซึ่งจะมีครูผู้สอนที่เปรียบเสมือนแม่ หรือที่เรียกว่า "แม่ครู" วิธีการเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาต้องเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสามารถต่อไป
โดย ภาณุวัฒน์ คชายุทธ (2011-10-14 13:54:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบนี้ดีมากค่ะ เด้กได้พัฒนาหลายด้านพร้อมกัน ทั้ง hand heart head
โดย ปาลิดา สายรัตทอง (2011-11-16 17:03:21) [แสดงความคิดเห็น]
แปลกใหม่ดีค่ะ ชื่นชมค่ะ
โดย สุปราณี ศรีโนนยาง (2012-01-17 21:56:28) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูส่วนมาก ทำแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยค่ะ ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะไม่สนับสนุน แต่ถ้าเราตั้งใจ จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชาลินีย์ วงษ์สระ (2012-02-01 22:28:16) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวของวอลดอร์ฟแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเป็นการจัดการศึกษาที่ดูแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง รู้สึกได้ถึงความรัก ความสุข ที่นักเรียนได้รับ เป็นการจัดการศึกษาซึ่งส่งความรัก ความสุข ให้กับทุกๆคนได้จริงๆ และยังดึงผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ การจัดการศึกษาแบบนี้อยากให้มีในประเทศไทยมากๆ โดยเฉพาะปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญคือจำนวนของเด็กต่อจำนวนของครูก็สำคัญควรให้มีความเหมาะสมเหมือนดังที่รายการนำเสนอ จะเอื้อต่อการจัดการศึกษาได้มากขึ้น และคิดว่าการจัดการศึกษาตามแนวของวอลดอร์ฟ ครูปฐมวัยจะสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างแน่นอนค่ะ
โดย จิดาภา ศรีสุข (2012-04-13 07:21:47) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมวิธีการสอนอนุบาลตามแนววอลดอร์ฟรู้
สึกประทับใจ เพราะสอนนักเรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือการเล่านิทานด้วยหุ่นที่ไม่มีหน้าตา เพราะครูต้องการเว้นที่ว่างให้เด็ก ๆ ได้จินตนาการบ้าง ในนิทานสระอี เรื่อง "ผีตานี" เด็ก ๆ สนุกสนานมาก และครูก็ผลิตสื่อได้ง่าย ๆ เป็นหุ่นผ้า ธรรมด๊า...ธรรมดา... ไม่มีหน้าตา ที่สำคัญเด็กสามารถจินตนาการได้ดีเยี่ยมโดยเด็กบางคนบอกว่า หุ่นที่เป็นแม่ เค้าได้จินตนาการเป็นหน้าแม่ของเค้าเอง เยี่ยมจริง ๆ รู้สึกภูมิใจในการสอนครั้งนี้มาก ต้องขอขอบคุณอาจารย์อภิสิรี และโรงเรียนอนุบาลบ้านรักที่ได้เผยแพร่แนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัยป็นอย่างดี
โดย อุไร ตอนศรี (2012-04-28 21:53:32) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ การศึกษาปฐมวัยในแนววอลดอร์ฟนั้น เชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพภายในตัวเอง พ่อแม่ ครู มีหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดี คอยให้ความรัก และเปิดโอกาสให้เขาค่อย ๆ เรียนรู้เรื่องราวที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเขา เด็กที่เรียนในแนวคิดวอลดอร์ฟ จะเกิดการพัฒนาทั้ง ความจริง ความงามและความดี พวกเขาจะมีศักยภาพพร้อมจะเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเล่นอย่างเป็นธรรมชาติเด็กมีความสุขที่ได้กระทำด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุขตามความต้องการของตน พ่อ แม่และครูคอยช่วยเหลือสนับสนุนเด็กให้เกิดการเรียนรู้เป็นไปอย่างธรรมชาติ เด็กได้เรียนรู้ด้วยการกระทำ หรือปฏิบัติจะทำให้เด็กมีประสบการณ์ตรง รายการโทรทัศน์ทีวีครูนี้ดีจัดกิจกรรมได้หลากหลายสามารถพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความชำนาญในการสอนเด็กเพื่อเป็นไปตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล
โดย ประยงค์ ใจเที่ยง (2012-04-30 00:31:58) [แสดงความคิดเห็น]
เคยไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลบ้านรักหลายปีมาแล้ว
ขอชมเชยที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของวอลดอร์ฟได้เป็นอย่างดี เด็กที่เรียนรู้แบบนี้จะมีจิตใจที่ดี สุขุม เยือกเย็น เพราะมีคุณครูที่เข้าใจในหลักการสอนตามแนวคิดของวอลดอร์ฟ เด็กอยู่ที่นี่มองดูอบอุ่นยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีก เพราะที่นี่มีหลักในการสอนที่เห็นผลครบทุกด้าน สามารถนำไปบูรณาการในทุกกิจกรรมได้เป้นอย่างดี และที่สำคัญพี่มีโอกาสสอนน้อง ทำให้น้องเก่งตามไปด้วยดีมาก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-07-20 20:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณรายการทีวีครูและ อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท , อ.แจ่มจันทร์ ล้อเลิศสกุล รายการนี้เป็นรายการที่มีประโยช์และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ข้าพเจ้ามีความรู้สึกประทับใจในการสอนแนววอลดอร์ เพราะแนวการสอนแบบนี้เป็นการสอนแบบธรรมชาติมาก
การศึกษาปฐมวัยในแนววอลดอร์ฟนั้น เชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพภายในตัวเอง พ่อแม่ ครู มีหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดี คอยให้ความรัก และเปิดโอกาสให้เขาค่อย ๆ เรียนรู้เรื่องราวที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเขา เด็กที่เรียนในแนวคิดวอลดอร์ฟ จะเกิดการพัฒนาทั้ง ความจริง ความงามและความดี พวกเขาจะมีศักยภาพพร้อมจะเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต :tv02:
โดย รัตนาภรณ์ แสนสุข (2014-03-05 02:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจในแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ ของโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก เพราะครูจะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ และเน้นให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภายในห้องเรียนจะมีบรรยากาศเปรียบเสมือนบ้าน คอยดูแลกันแบบพี่ดูแลน้อง ทำให้เด็กสนุกที่จะเรียนรู้เพราะครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเอง เช่น การล้างจาน การทำอาหาร และมีครูที่เปรียบเสมือนแม่ที่คอยเป็นต้นแบบ ทำให้เด็กมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ และยังส่งเสริมให้พ่อ แม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนด้วย
โดย กิตติมา อยู่จันทร์ (2014-03-25 19:11:43) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจในแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ ของโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก เพราะครูจะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ และเน้นให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภายในห้องเรียนจะมีบรรยากาศเปรียบเสมือนบ้าน คอยดูแลกันแบบพี่ดูแลน้อง ทำให้เด็กสนุกที่จะเรียนรู้เพราะครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเอง เช่น การล้างจาน การทำอาหาร และมีครูที่เปรียบเสมือนแม่ที่คอยเป็นต้นแบบ ทำให้เด็กมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ และยังส่งเสริมให้พ่อ แม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนด้วย :tv15:
โดย กิตติมา อยู่จันทร์ (2014-03-25 19:13:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv