thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 865
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.24 นาที | Online : 2011-03-24  
    แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ผอ.วัลยา นิหมัด รร.บ้านรถไฟ จ.ชลบุรี (ฉบับเต็ม)  
    โรงเรียนบ้านรถไฟ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม นักเรียนส่วนใหญ่จึงเป็นมุสลิม แต่ก็มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์มาเรียนที่โรงเรียนนี้ด้วย โดยนักเรียนทั้ง 3 ศาสนาต่างอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เพราะโรงเรียนนี้มีแนวคิดหลักคือ “ถึงแตกต่างเรื่องของศาสนา แต่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แตกแยก”  
     
Share |
 

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
ได้สมัครเป็นสมาชิก และได้ดูตัวอย่างแล้วบางตอน
เช่นตัวอย่างของความไม่แตกต่างของโรงเรียนบ้านรถไฟ เป้นตัวอย่างของรูปแบบการผสมผสานที่ดีมากครับ จะติดตามต่อไปครับ :tv17:
โดย นายวิชัย บุญมาก (2011-03-31 14:08:42) [แสดงความคิดเห็น]
ได้สมัครเป็นสมาชิก และได้ดูตัวอย่างแล้วบ้างตอน
เช่นตัวอย่างของความไม่แตกต่างของโรงเรียนบ้านรถไฟ เป้นตัวอย่างของรูปแบบการผสมผสานที่ดีมากครับ จะติดตามต่อไปครับ
โดย นายวิชัย บุญมาก (2011-03-31 14:11:47) [แสดงความคิดเห็น]
ครูต้องหาความรู้วิชาการใหม่ๆ และวิธีการสอนอยู่เสมอ
โดย รอสิดี โต๊ะเอียด (2011-06-07 15:53:08) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะของผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมที่เด็กนักเรียนเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้ชมตอนนี้แล้วได้สร้างแรงบันดาลใจให้ต้องคิดเพิ่มว่า "เราล่ะพร้อมหรือยังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนร่วม" จริงๆแล้วในสังคมแห่งความเป็นจริงบ้านเรา เราไม่อาจเป็นสังคมที่มีเพียงแค่ศาสนาเดียว เด็กๆจำเป็นที่จะต้องได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ความหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมที่ดีงามให้ได้ วันหนึ่งเราจะพร้อมเดินตามแนวทางของโรงเรียนบ้านรถไฟ
โดย ปรีชา เริงสมุทร์ (2011-10-19 22:13:59) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv