thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1150
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.59 นาที | Online : 2011-03-23  
    เพศศึกษา ตอนที่ 2 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา  
    (ตอนต่อ) หลังจากที่เราทำกิจกรรมแลกน้ำแล้ว และทำให้เข้าใจแล้วว่าโรคเอดส์มีการแพร่ระบาดอย่างไร หลังจากนั้นก็จะมาทำกิจกรรม QQR เพื่อไขความรู้เรื่องเอดส์ว่าพฤติกรรมใดที่เสี่ยงหรือไม่ เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์บ้าง เพราะส่วนใหญ่จะคิดว่าเข้าใจต่อการติดเชื้อเอดส์ผิด ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดข้อมูลที่ชัดเจน หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการประเมินความเสี่ยงของตนผิดพลาด และก่อให้เกิดทัศนะเชิงลบต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ จะช่วยในการทำความเข้าใจเรื่องโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้อย่างถูกต้องมากขึ้น นำไปสู่การรังเกียจกีดกัน หลักการ QQR จะช่วยในการทำความเข้าใจเรื่องโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้อย่างถูกต้องมากขึ้น หลักการ QQR เพื่ออธิบายโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวี คือ การที่คน ๆ หนึ่ง จะรับเชื้อเอชไอวี (HIV) เข้าสู่ร่างกายได้จะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ 1.ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ (Quantity and Source), 2. คุณภาพของเชื้อ (Quality), 3.ช่องทางการติดต่อ (Route of Transmission)  
     
Share |
 

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมมาก
โดย ครูติ๋ง (2011-03-27 20:46:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ฟังครูสอน ทำให้ได้รู้ว่าเอดส์นั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน และความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจากไหนได้บ้าง
โดย ซู เจะกา (2012-01-24 21:22:08)
ดีมาก
โดย ครูติ๋ง (2011-03-27 20:46:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ
โดย ครูติ๋ง (2011-03-27 20:47:05) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลย มีผมด้วย(พอใจอย่างแรง)
โดย มี่ เห็ดขอนขาว (2011-04-04 22:45:33) [แสดงความคิดเห็น]
อยากออกอีกจัง น่าจะมีรายการ ของเยาวชนบ้าง
โดย มี่ เห็ดขอนขาว (2011-04-04 22:46:55) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดีมาก ดิฉันติดตามการสอนของอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 2 ยังประทับใจมากคะ ทำให้ดิฉันคิดว่าการเตรียมการสอนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก วิธีการสอนของอาจารย์ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปคะ :tv15:
โดย จิรัฎฐ์ ชีบบุรัตน์ (2011-07-28 11:51:03) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้ดีมาก
จากครูหวาน
โดย ไพฑูรย์ ไชยขันธ์ (2011-08-11 19:58:18) [แสดงความคิดเห็น]
จะใช้เป็นแนวทางในการสอนที่มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
โดย จันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง (2011-08-29 21:21:41) [แสดงความคิดเห็น]
สอนดีมากครับ..มีอีกอย่าเก็บไว้
โดย นายประจักษ์ ทับกรุง (2011-09-07 10:42:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก ชัดเจน กิจกรรม+สื่อ ตรงกับเรื่องที่สอน มีวิธีการ ลำดับขั้นตอนการสอนที่น่าเรียนมาก
ขอบคุณตัวอย่างที่ดีๆค่ะ
โดย ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ (2011-11-23 20:03:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์สุดยอดมากคับ
สอดแทรกความรู้ได้มากเลย
โดย ณัฐพงศ์ รักษาราษฎร์ (2011-11-29 22:34:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้ถึงความเสี่ยงของโรคและวิธีต้านของโรคที่ติดเชื้อHIV
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2012-01-24 01:59:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากที่เดียว เป็นการสอนที่ชัดเจง
โดย รอมลี ดือเระ (2012-01-25 11:57:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv