thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1782
Rate :
 4
ความยาว : 12.35 นาที | Online : 2011-03-23  
    การส่งกระแสไฟฟ้าไร้สายแบบ "เทสลา" ผศ.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธ์, ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (Think2Do)  
    เริ่มด้วยความสนใจในวิทยาศาสตร์ของน้องอิงฤทธิ์ และมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ “เทสลา” เป็นคนที่จุดประกาย ในการต่อยอดเกี่ยวกับหลักการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุแบบ “เทสลา” เจาะลึกการใช้เครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบเทสลา ถึงกลไกการแปลงสัญญาณวิทยุ แล้วเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถต่อยอดพัฒนาให้นำมาใช้ให้ใกล้เคียง กับสิ่งเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน และมองเห็นวิธีการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เพื่อต่อยอดในการป้องกันกระแสสู่มนุษย์โดยตรง ซึ่งทำให้เราเห็นว่าเมื่อผลิตสิ่งที่สะดวกสบายขึ้นมาแล้ว ก็ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้วยเช่นกัน  
     
Share |
 

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
:tv15: เป็นความคิดที่ดีมากค่ะ สู้ๆๆนะค่ะคุณน้อง
โดย พยอม มาตสมบัติ คบ.ฟิสิกส์ (2011-03-24 22:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการเตรียมนักวิทยาศาสตร์สำหรับอนาคตที่เป็นผลอย่างแน่นอน แต่ห่วงน้องอิงฤทธิ์ ที่อยู่ใกล้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแรง เพราะเคยอ่านพบว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ระวังด้วยนะ :tv15:
โดย พูนศักดิ์ บุทเสน (2011-03-28 09:35:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เด็กไทย ไม่แพ้ใครในโลก (แค่ไม่แพ้ใจตัวเองก็พอ)
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-11-11 17:39:12) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:ดีเยี่ยมมากค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-15 11:26:15) [แสดงความคิดเห็น]
ความสนใจในวิทยาศาสตร์ของน้องอิงฤทธิ์ และมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ โโ‚ฌœเทสลาโโ‚ฌ เป็นคนที่จุดประกาย ในการต่อยอดเกี่ยวกับหลักการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุแบบ โโ‚ฌœเทสลาโโ‚ฌ เจาะลึกการใช้เครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบเทสลา ถึงกลไกการแปลงสัญญาณวิทยุ แล้วเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถต่อยอดพัฒนาให้นำมาใช้ให้ใกล้เคียง กับสิ่งเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน และมองเห็นวิธีการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เพื่อต่อยอดในการป้องกันกระแสสู่มนุษย์โดยตรง ซึ่งทำให้เราเห็นว่าเมื่อผลิตสิ่งที่สะดวกสบายขึ้นมาแล้ว ก็ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้วยเช่นกัน
เป็นโครงการเตรียมนักวิทยาศาสตร์สำหรับอนาคตที่เป็นผลอย่างแน่นอน แต่ห่วงน้องอิงฤทธิ์ ที่อยู่ใกล้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแรง
โดย กรุณา ละประโคน (2012-05-30 10:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv