thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2188
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.57 นาที | Online : 2011-03-23  
    หารร่วมมาก ภาคปฏิบัติ อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ  
    ปัญหาหนึ่งในการเรียนคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องการนำไปใช้ อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ ครูคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 จึงใช้สิ่งของน่ารักๆที่เด็กชอบ เช่น ตุ๊กตา รถเด็กเล่น และกล่องของขวัญใบจิ๋ว มาประกอบการสอน เรื่องการหาตัวหารร่วมมากหรือ หรม. เพื่อให้เด็กได้จับต้อง และมองเห็นภาพจนเกิดความเข้าใจเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคำนวณ  
     
Share |
 

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่ดีค่ะ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ แสดงให้เห็นเหตุการณ์จริง และทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลายไปด้วย
โดย กาญจน์กวิน ยอดรักษ์ (2011-05-03 10:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยคะ เด็ก ๆ จะได้มองภาพออก เก่งมากคะคุณครู จะเอาไปประยุกต์บ้างในโจทย์ปัญหาห.ร.ม. ของเด็กม.1 แต่คงต้องไปสืบก่อน วัยเริ่มวัยรุ่น ^__^ สงสัยต้องเอารูปปั้นซุเปอร์จูเนียร์
โดย ครูสุธา อ่อนขำ (2011-05-04 12:10:35) [แสดงความคิดเห็น]
:tv14: เป็นการสอนเรื่องการหา ห.ร.ม. อีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากของจริง ทำให้มองเห็นภาพ อาจจะเสียเวลาซักหน่อยแต่ก็ทำให้นักเรียนสามารถจินตนาการได้ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วก็จะสามารถทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้โดยไม่ต้องดูของจริงเพราะจินตนาการได้ :tv18:
โดย สุทธนันท์ เปี่ยมสกุล ( ศิษย์เก่า ม.บูรพา ) (2011-06-15 12:04:37) [แสดงความคิดเห็น]
มีกิจกรรมและนวัตกรรมที่ดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียนได้ดีมากเลยครับ เหมาะกับเด็กนักเรียนชั้นประถม สื่อที่ครูใช้ทำให้นักเรียนเข้าในเนื้อหาเกี่ยวกับ ห ร ม ได้ง่ายขึ้นด้วย การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดโจทย์แต่ละข้อ และก็ลองให้นักเรียนได้ลงมือคิดโจยท์ที่ครูมอบให้ด้วยตนเอง ผมชอบการใช้ตุ๊กตาและกล่องของขัวญเล็กๆ มาเป็นสื่อให้นักเรียนได้จัดกลุ่ม เพราะเป็นสื่อที่มีสีสันสวยงาม จะทำให้เด็กนักเรียนชั้นประถมชื่นชอบ และอยากจะเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ตามลำดับ
โดย วุฒิพงศ์ หอมหวล (2011-07-09 22:10:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ เป็นเทคนิกส์ที่สนุก ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดย เรืองเดช เครือเขื่อนเพชร (2011-07-10 10:46:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นของจริงและเป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถหาคำตอบได้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายในบทเรียน
โดย สุเทพ มังษะชาติ (2011-09-10 07:30:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอน เรื่อง ห.ร.ม. ด้วยสื่อที่เป็นของจริง ทำให้เด็กมองเห็นภาพ และเข้าใจความหมาย ของ ห.ร.ม. ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก่อนที่ครูจะเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการ และวิธี หา ห.ร.ม. ที่เป็นนามธรรม ต่อไป ....เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมากครับ
โดย วราเสฏฐ์ เกษีสังข์ (2011-09-15 14:17:54) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าได้นำคลิปจาก TV ครูไปใช้ประกอบการเรียนวิชาหลักการจักการเรียนรู้ ข้าพเจ้าชอบการสอนของคุณครูไชยวัฒน์ ครรชิตไชย มาก ท่านมีการสอนที่สนุกสนาน มีการประยุกใช้สิ่งต่างๆรอบตัวมาใช้กับการสอนทำให้เด็กมีความเพลิดเพลิน มีความหลากเรียนรู้ ถ้าข้าพเจ้าเป็นครูในอนาคตข้าพเจ้าจะนำเทคนิคเเละวิธีการสอนอย่างครูไชยวัฒน์ไปปรับใช้กับการสอนของตัวข้าพเจ้า
โดย คล้ายฝัน หอมทั่ว (2011-11-23 12:34:50) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้กับ อาจารย์ดร.ชนสิทธิ์ สูงเนิน โดยท่านได้ให้นักศึกษาทำงานเกี่ยวกับการศึกษาแนวการสอนต่างๆจากคลิปTVครู ซึ่งข้าพเจ้าได้ดูคลิปเรื่อง ห.ร.ม. ของคุณครูไชยวัฒน์ ครรชิตไชย เป็นคลิปที่ดีมากโดยส่วนตัวข้าพเจ้าชอบเทคนิคและแนวการสอนของคุณครูท่านนี้มาก เพราะมีการสอนที่มีเทคนิคต่างๆในการจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจที่อยากเรียน มองว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สนุก และเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้ามากเพราะข้าพเจ้าจะนำเทคนิคและวิธีการสอนมาประยุกต์ใช้กับตัวข้าพเจ้าเองเมื่อข้าพเจ้าได้เป็นคุณครู...
โดย นภาพรรณ เกิดพันธ์ (2011-11-23 19:36:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากคลิป TVครูที่ดูมันทำให้ตัวข้าพเจ้าได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น แล้วยังได้วิธีการสอนแบบใหม่ที่ทำให้เด็กหันมาสนใจคณิตศาสตร์ อารจารย์มีวิธีการเชื่อมให้เข้าสู่บทเรียนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น และข้าพเจ้าจะนำเทคนิคแวธีการสอนแบบนี้มาประยุกต์ใช้ในการสอนของข้าพเจ้า
โดย ธาริณี เป็นศิริ (2011-11-24 19:11:36) [แสดงความคิดเห็น]
หนูชื่อ นางสาว ญารวี เกิดรอด
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
จากที่อาจารย์ ชนสิทธ์ สิทธิ์สูงเนิน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชา หลักการจัดการเรียนรู้
ได้ให้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการสอน ห.ร.ม ของ อาจารย์ก็สามารถทำให้รู้ว่าการสอนคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายเพียงอย่างเดียวแต่สามารถปฎิบัติได้ด้วย จากการที่ได้ศึกษาและนำความรู้ที่ได้มาเล่าและแลกเปลี่ยนกันภายในชั้นเรียนก็ทำให้รู้สึกว่ากิจกรรมที่ได้ทำ ทำให้เราได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ ได้รับความสนุกสนาน ได้ฝึกการพูด ความกล้าแสดงออก การทำงานกลุ่มและนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตน และนำไปใช้ต่อไป
โดย ญารวี เกิดรอด (2011-11-25 16:07:07) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางสาวสุธินี ปันม้า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปี2
จากที่อาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ได้ให้ข้าพเจ้ามาดูการเรียนการสอนใน TVครู เรื่อง หารร่วมมาก ภาคปฏิบัติ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าแนวการจัดการเรียนการสอนแบบที่ได้ดู เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก มีการนำสิ่งของที่เด็กๆชอบมากใช้ร่วมเกี่ยวกับการสอน นอกจากจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อ มีความสนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วย ตัวข้าพเจ้าเองถ้าได้เป็นครูสอนนักเรียนจริงๆ ก็คงนำแนวการสอนแบบนี้ไปใช้ในการสอนนักเรียนของข้าพเจ้าเหมือนกัน
:tv15: :tv17: :tv01: :tv02: :tv03: :tv04: :tv10: :tv17: :tv15:
โดย สุธินี ปันม้า (2011-11-27 18:48:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อ นางสาวอุไรวรรณ ตันเจริญ ชั้นปีที่ 2
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้สอนชื่ออาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
จากที่ดิฉันได้ชมคลิปวีดีโอ เรื่องหารร่วมมาก ภาคปฏิบัติของอาจารย์.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ
แล้ว ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเราจะสามารถนำแนวคิดที่ได้ชมไป ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ดิฉันได้ ดูนั้นเกิดประโยชน์แก่ตัวดิฉันและผู้อื่นหรือเด็กๆ ที่ยังไม่เข้าใจ และที่สำคัญเทคนิคที่อาจารย์เข้านำมาใช้คือการใช้สิ่งของที่สามารถจับต้องได้มาให้เด็กๆ ได้ลองปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เเละทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่เบื่อ
โดย อุไรวรรณ ตันเจริญ (2011-11-28 13:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการหา ห.ร.ม. อีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากของจริง ทำให้มองเห็นภาพ อาจจะเสียเวลาซักหน่อยแต่ก็ทำให้นักเรียนสามารถจินตนาการได้ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วก็จะสามารถทำโจทย์ที่ยากขึ้นได้โดยไม่ต้องดูของจริงเพราะจินตนาการได้ นอกจากจะทำให้นักเรียนไม่เบื่อ มีความสนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วย
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-05 21:14:19) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการตอนที่ชื่อว่า หารร่วมมาก ภาคปฏิบัติ อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ แล้วรู้สึกว่าการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริงทำให้เกิดผลดีกับตัวนักเรียนเป็นอย่างมากนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้สรุปความรู้ด้วยตนเองจะทำให้นักเรียนจดจำความรู้ได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน ในบทเรียนเรื่อง หารร่วมมาก ชั้น ป.6 จะมีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการหา หรม. แล้วก็เป็นปัญหาคือนักเรียนจะทำไม่ค่อยได้แก้ปัญหาโจทย์ไม่ได้ การจัดกิจกรรมแบบของคุณครูไชยวัฒน์คงจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ดิฉันขอนำไปใช้เป็นแบบอย่างบ้างนะคะ ขอขอบคุณค่ะ
โดย อรศรี แสงสว่าง (2012-04-20 18:07:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการหา ห.ร.ม. อีกวิธีหนึ่งที่นักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากของจริง ทำให้มองเห็นภาพทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้สรุปความรู้ด้วยตนเองจะทำให้นักเรียนจดจำความรู้ได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน ในบทเรียนเรื่อง หารร่วมมาก
โดย สำเริง อนุศาสนนันท์ (2012-05-21 13:47:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย มาลี เจนใจ (2012-05-23 13:33:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv