จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการศึกษาไทย โดยไอเดียที่ได้มาจากครู นักเรียน บุคลากรในแวดวงการศึกษา และนำมาทดลองทำจริง เพื่อเป็นตัวอย่างมาปรับใช้และพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อไป (Edutainment)
 
   
 
     
  กล้าคิดกล้าทำ : Facebook รักษ์ภาษาไทยในโรงเรียน
รวมพลังก่อตั้งกลุ่ม facebook รักษ์ภาษาไทย โดยเริ่มจากครูและนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่าง ที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องใน facebook วิธีการก็คือการสร้างกลุ่มรักษ์ภาษาไทยใน facebook เป็นแบบ fan page มีผู้จัดทำเป็นกลุ่มตัวแทนนักเรียนในแต่ระดับชั้นตั้งแต่ ม.1-ม.6 และนำไปเชื่อมโยง เป็นกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจทำ กิจกรรมนี้และขยายเครือข่ายรักษ์ภาษาไทยไปที่นักเรียนและครูโรงเรียนอื่นๆต่อไป
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home