จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการศึกษาไทย โดยไอเดียที่ได้มาจากครู นักเรียน บุคลากรในแวดวงการศึกษา และนำมาทดลองทำจริง เพื่อเป็นตัวอย่างมาปรับใช้และพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อไป (Edutainment)
 
   
 
     
  กล้าคิดกล้าทำ : เปลี่ยนชื่อฝ่าย ทำลายกำแพง
ชื่อฝ่ายการทำงานของคุณครูในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวัดผลประเมินผล ฯลฯ ซึ่งฟังแล้วค่อนข้างเป็นทางการ นักเรียนอาจไม่อยากเข้าถึง ดังนั้น จึงอยากลองเสนอให้เปลี่ยนชื่อฝ่ายใหม่ให้ฟังดูเป็นกันเองมากขึ้น เช่น ฝ่ายประนีประนอม ฝ่ายพจนานุกรมสะสมความรู้ ฝ่ายชี้ชะตาวัดดวง เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จะทำลายกำแพงการเข้าถึงของคุณครูและนักเรียนได้หรือไม่ ต้องติดตาม
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home