จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการศึกษาไทย โดยไอเดียที่ได้มาจากครู นักเรียน บุคลากรในแวดวงการศึกษา และนำมาทดลองทำจริง เพื่อเป็นตัวอย่างมาปรับใช้และพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อไป (Edutainment)
 
   
 
     
  กล้าคิดกล้าทำ : คาบเรียนเวลาใหม่
ทำไมต้องเรียน 50 นาที ที่จริงแล้วเด็กนักเรียนอยากเรียนถึง 50 นาทีหรือ เด็กมัธยมแท้จริงแล้วมีสมาธิในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อทำสิ่งต่างๆเพียง 30-40 นาที ฉะนั้นหากลองให้นักเรียนได้เรียนในระยะเวลา 40 นาทีและมีพักคั่นระหว่างเรียน จะช่วยให้เด็กตั้งใจเรียนและสามารถเก็บรับข้อมูลความรู้ได้ดีขึ้นจริงหรือไม่ อย่างไร
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home