รายการที่เปิดโอกาสให้ครู ได้พบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทำเวิร์กชอป ก่อนตามผลว่าครูนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอนในห้องเรียนแล้วเป็นอย่างไร
 
   
 
     
  ครูพบกูรู : การแสดงเสริมความมั่นใจ : ช่วงที่ 1 ในบางครั้งที่นักเรียนมีอาการตื่นเต้น หรือเขินอาย แม้กระทั่งตัวคุณครูเองก็ตาม รายการครูพบกูรูจึงนำกระบวนการทางการละครมาแนะนำให้กับคุณครู โดยคุณนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี พ.ศ. 2550  
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home