รายการที่เปิดโอกาสให้ครู ได้พบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทำเวิร์กชอป ก่อนตามผลว่าครูนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอนในห้องเรียนแล้วเป็นอย่างไร
 
   
 
     
  ครูพบกูรู : ตอกไอเดียใส่เมนู : ช่วงที่ 1 การสร้างสรรค์เมนูแปลกใหม่ จากวัตถุดิบทางเลือก โดยกูรูด้านการประยุกต์วัตถุดิบทำอาหาร และการการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการสอนทำอาหาร วิชาคหกรรม ของคุณครูที่เข้าร่วม workshop  
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home