ตามติดชีวิตเชิดชูความดี ของ “ครู” ที่หนึ่งในใจ ไม่ว่าจะเป็น ครู บุคลากรในโรงเรียน หรือ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ว่ามีคุณธรรม และเป็นคนดี
 
   
 
     
  ที่หนึ่งในใจ : ทำนองครู ช่วงที่ 1
อ.ชง่อน หงษ์ทอง เป็นครูที่ทุ่มเทให้กับการสอน และสืบทอดดนตรีไทยเพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน แม้จะเป็นวัยหลังเกษียณอายุ 70 กว่าปีแล้วก็ตาม ครูยังคงมาสอนนักเรียน เป็นปกติ เป็นที่รักและเคารพของ นักเรียนและครูในโรงเรียน เบญจมราชูทิศ จังหวัด จันทบุรี
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home