ตามติดชีวิตเชิดชูความดี ของ “ครู” ที่หนึ่งในใจ ไม่ว่าจะเป็น ครู บุคลากรในโรงเรียน หรือ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ว่ามีคุณธรรม และเป็นคนดี
 
   
 
     
  ที่หนึ่งในใจ : สมุดบันทึกของผม ช่วงที่ 2
จากเด็กชายที่ขาดแม่ และไม่เคยตั้งใจเรียนมาตลอดอย่างนิพนธ์ เมื่อขึ้นชั้นป.6 ห้องครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ ชีวิตเขาจึงเปลี่ยนไป เพราะครูศรีอัมพรมองเห็นแววของนักกลอนหัวไว ถ้าได้ขัดเกลาและพัฒนาชีวิต จะมีอนาคตที่ดีขึ้น ครูจึงเข้ามาเป็นเหมือนแม่ที่เข้ามาสั่งสอน และเป็นกำลังใจ คอยผลักดันให้เขาแสดงออกในทางที่ถูกต้อง จนเขาได้เรียนต่อสมความตั้งใจ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นเพราะสมุดบันทึกที่ครูให้ไว้
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home