ตามติดชีวิตเชิดชูความดี ของ “ครู” ที่หนึ่งในใจ ไม่ว่าจะเป็น ครู บุคลากรในโรงเรียน หรือ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ว่ามีคุณธรรม และเป็นคนดี
 
   
 
     
  ที่หนึ่งในใจ : มายากลเปลี่ยนชีวิต ช่วงที่ 1
ผอ.ธนพล และ อ.ประสาท แก้ปัญหาความยากจน และความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ด้วยการให้นักเรียนฝึกแสดงมายากลเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา ครูทุ่มเทการฝึกสอนและการดูแลเด็กด้วยคุณธรรม
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home