รายการสนทนา แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความคิด เปิดโอกาสให้ครูประจำการ ครูบริหาร ว่าที่ครู นิสิตนักศึกษาครู ครูนอกระบบ หรือคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นครู ที่จะนำไปสู่การปฎิรูปการศึกษา
 
   
 
     
  Teachers'Talk : โทรทัศน์ครูเพื่อพัฒนาครู ตอนที่ 2 : ช่วงที่ 2
โทรทัศน์ครูเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน รวมไปถึงผู้อำนวยการก็ได้เทคนิคดี ๆ ในการบริหารโรงเรียนด้วยเช่นกัน คุยเรื่องบทบาทและประโยชน์ของโทรทัศน์ครูกับผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ท่านคือ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และ อ.วัลยา นิหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟ จ.ชลบุรี
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home