รายการสนทนา แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความคิด เปิดโอกาสให้ครูประจำการ ครูบริหาร ว่าที่ครู นิสิตนักศึกษาครู ครูนอกระบบ หรือคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นครู ที่จะนำไปสู่การปฎิรูปการศึกษา
 
   
 
     
   
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home