"เมล็ดพันธุ์ครู" รายการที่เปิดโลกทัศน์ มุ่งพัฒนานิสิตนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ในประเทศไทย รวมทั้งแนะเทคนิคการสอน แนวทาง หลักการคิด รวมถึงเห็นผลของการนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนของครูใหม่ และนักศึกษาครู
 
   
 
     
  ครูอนุบาลยุคใหม่
นำเสนอหลักการเรียน การสอน เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้นมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนาที่แตกต่างกันไป
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home