รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง
 
   
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 1 ช่วงที่ 2
ประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีการใช้เพลง และดนตรีในการเรียนการสอนได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน วิเคราะห์การประยุกต์ใช้เพลงร้องและดนตรเป็นสื่อการเรียนการสอน ไม่ใช่สำหรับกลุ่มสาระฯ ศิลปะเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ได้ทุกกลุ่มสาระฯ เพียงผู้สอนพร้อมที่จะพัฒนา
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home