รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง
 
   
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : World Expo 2 ช่วงที่ 1
Pavilion ประเทศต่างๆ ในงาน Shanghai World Expo ประเทศจีน นำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ ทำให้เห็นว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีแนวทางในการพัฒนาสังคมเมืองของตนอย่างไร อีกทั้งยังได้เรียนรู้อารยธรรมของประเทศต่างๆ อีกด้วย
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home