รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง
 
   
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Empire: How Do They Do It in India? การสอนเรื่องจักรวรรดิที่อินเดีย ช่วงที่ 2
ศึกษาวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตผ่านหลักฐานและข้อมูลการบันทึกต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลายและแตกต่างแม้จะกล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกัน เขาสอนกันอย่างไรที่อินเดีย การเรียนการสอนแบบให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเป็นผลดีต่อความรู้ความเข้าใจของเด็กอย่างไร และการนำมาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนของไทยว่าจะนำจุดไหนมาประยุกต์ใช้ได้บ้าง
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home