รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง
 
   
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Primary Maths: How do they do it in Hungary? ตอน 2 ช่วงที่ 2
ศึกษาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของฮังการีว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และผลที่ได้จากการดำเนินตามแผนการเรียนแบบฮังการีนั้นได้ผลอย่างไร ครูในชั้นเรียนของฮังการีเน้นที่การมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน ในชั้นเรียนของไทยจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home