รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง
 
   
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Primary Maths: How do they do it in Hungary? ตอน 1 ช่วงที่ 2
ดูการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ประเทศฮังการี ว่ามีการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และได้ผลอย่างไร โดยวิธีการสอนและหลักสูตรจะเน้นไปที่การฝึกทักษะของผู้เรียนก่อน โดยไม่ต้องฝึกคำนวณ ศึกษาวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาที่เน้นการเรียนพร้อมกัน ในชั้นเรียนมากกว่าการทำการบ้านหรือเรียนด้วยตนเอง และให้ความสำคัญกับสื่อการเรียนการสอน ซึ่งทั้งหมดจะนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กไทยได้อย่างไร
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home