รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง
 
   
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Inspirations: A Bollywood Christmas ช่วงที่ 2
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ว่ามีวิธีการอย่างไรที่ทำให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วม และไม่ขัดต่อความเชื่อความศรัทธาของตนเอง กับ ผอ.วัลยา นิหมัด (รร.บ้านรถไฟ จ.ชลบุรี), ผอ.ศาสวัต มูลสถาน (รร.คริสต์ธรรมวิทยา)
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home