รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง
 
   
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 2 ช่วงที่ 2
ในประเทศแอฟริกาใต้ เขตชนบท เพลงร้องและดนตรีมีความหมายกับเยาวชนมากกว่าแค่ความสนุกสนาน เพราะครูสามารถใช้เพลงและดนตรี ในการสอนบูรณาการทักษะชีวิตได้ การใช้เพลงและดนตรีในลักษณะนี้ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้อย่างไร ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน รศ.จารุณี หงส์จารุ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) , อ.เศรษฐภรณ์ หน่อคำ (รร.สาธิตพัฒนา) ได้วิเคราะห์ และยกตัวอย่าง
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home