thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่ออาจารย์ ชื่อตอน หมวด ระดับ
กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ครูกนกพร เพิ่มทรัพย์สิน รายการThink2Do: นาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธุ์ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพฯ ครูเบญจวรรณ ภูตินันท์ รายการกล้าคิดกล้าทำ : คาบเรียนเวลาใหม่ การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพฯ ครูสุภาภัค ผ่องน้อย ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษา
เกษมพิทยา กรุงเทพฯ ครูวรนาท รักสกุลไทย, ครูพรชนิตท์ ก้องกำไก โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
เกษมพิทยา กรุงเทพฯ ครูวรนาท รักสกุลไทย / ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา ภาษาธรรมชาติ Whole Language การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
เกษมพิทยา กรุงเทพฯ ครูวรนาท รักสกุลไทย / ครูศศกมล บูรัชฏะ Project Approach การสอนแบบโครงการ การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
แก่นจันทร์วิทยา เพชรบุรี ครูดวงหทัย เดชารัตนเจริญกิจ, ครูอุดมเดช เกตุแก้ว ปฐมวัยเรียนรู้งานของพ่อ การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : มณีรัตน์ คำอ้วน (เอ๋) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : มณีรัตน์ คำอ้วน (เอ๋) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.นริสานันท์ เดชสุระ รายการเมล็ดพันธุ์ครู : สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning นักศึกษาครู ครูใหม่ ปฐมวัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รายการTeachers'Talk : การสร้างความเป็นพลเมือง ตอน 1 การสร้างความเป็นพลเมือง ทุกระดับ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รายการTeachers'Talk : การสร้างความเป็นพลเมือง ตอน 2 การสร้างความเป็นพลเมือง ทุกระดับ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 8 การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 7 การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 6 การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 5 การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 4 การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 3 การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 2 การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ครูปัญญา เหล่าอนันต์ธนา รายการ Think2Do ตอน Skuba ประกาศศักดา คว้าแชมป์โลกหุ่นเตะฟุตบอล การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร กรุงเทพฯ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ รายการเมล็ดพันธุ์ครู : การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (มศว.) นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ผศ.ดร. วีระพงษ์ แสง-ชูโต รายการเมล็ดพันธุ์ครู : นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ คณิตศาสตร์ในสวน ตอน 1 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ คณิตศาสตร์ในสวน ตอน 2 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ คณิตศาสตร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : World Expo 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : World Expo 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : World Expo 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : World Expo 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรในฮังการี ตอน 1 Primary Maths: How do they do it in Hungary? คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรในฮังการี ตอน 2 Primary Maths: How do they do it in Hungary? คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรในฮังการี ตอน 3 Primary Maths: How do they do it in Hungary? คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรในฮังการี ตอน 4 Primary Maths: How do they do it in Hungary? คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ รศ.จารุณี หงส์จารุ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 1 ศิลปะ ประถมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ รศ.จารุณี หงส์จารุ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 2 ศิลปะ ประถมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ รศ.จารุณี หงส์จารุ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 3 ศิลปะ มัธยมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ รศ.จารุณี หงส์จารุ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 4 ศิลปะ มัธยมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก: การสอนเรื่องจักรวรรดิที่อินเดีย ตอน 1 Teaching Empire: How Do They Do It In India? สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก: การสอนเรื่องจักรวรรดิที่อินเดีย ตอน 2 Teaching Empire: How Do They Do It In India? สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
คลองทรงกระเทียม กรุงเทพฯ ครูประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), ครูกมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) ฝึกคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
จ่านกร้อง พิษณุโลก ครูประนอม คันสร บูรณาการการศึกษา สืบสานมรดกท้องถิ่น ดินแดนพระองค์ดำ บูรณาการ มัธยมศึกษา
จ่านกร้อง พิษณุโลก ครูประนอม คันสร เพลงพุทธ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
จ่านกร้อง พิษณุโลก ครูประนอม คันสร เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
จิตรลดา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : วัชรบูล ลี้สุวรรณ (โน้ต) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
จิตรลดา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : วัชรบูล ลี้สุวรรณ (โน้ต) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ นิสิตนักศึกษา รายการTeachers'Talk : ครูพันธุ์ใหม่ ตอน 1 นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ นิสิตนักศึกษา รายการTeachers'Talk : ครูพันธุ์ใหม่ ตอน 2 นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ นิสิตนักศึกษา รายการTeachers'Talk : ครูพันธุ์ใหม่ ตอน 3 นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ นิสิตนักศึกษา รายการTeachers'Talk : ครูพันธุ์ใหม่ ตอน 4 นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
แจ้ห่มวิทยา ลำปาง ครูเสกสรร กาวินชัย เสน่ห์ไม้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา
ชลประทานวิทยา กรุงเทพฯ คณาจารย์ โครงการพี่สอนน้องอ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผอ.สมเกียรติ เจริญฉิม รายการครูพบนายก : ผอ.โรงเรียนพบนายกรัฐมนตรี ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผอ.สมเกียรติ เจริญฉิม รายการครูพบนายก : ผอ.โรงเรียนพบนายกรัฐมนตรี ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
ชุมชนวัดอัมพวนาราม ปัตตานี ผอ.วิรัตน์ จันทร์งาม รายการครูพบนายก : ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พบนายกรัฐมตรี ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ชุมชนวัดอัมพวนาราม ปัตตานี ผอ.วิรัตน์ จันทร์งาม รายการครูพบนายก : ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พบนายกรัฐมตรี ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ซอและฮ์ศึกษา นนทบุรี ครูนิยา อินนุพัฒน์ กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก ศึกษานิเทศก์ มัธยมศึกษา
เซนต์จอห์น คอมเมิร์ส กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ธัญย์ชนก ฤทธินาคา (เบเบ้) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
เซนต์จอห์น คอมเมิร์ส กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ธัญย์ชนก ฤทธินาคา (เบเบ้) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
เซนต์จอห์น กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ธัญย์ชนก ฤทธินาคา (เบเบ้) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
เซนต์จอห์น กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ธัญย์ชนก ฤทธินาคา (เบเบ้) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : สุรัตนาวี สุวิพร (โบ ทีเค) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : สุรัตนาวี สุวิพร (โบ ทีเค) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ ครูภาสกร มหาเพชร, ครูจิระนิตย์ สายจันทร์ รายการครูพบกูรู : การแสดงเสริมความมั่นใจ (นิมิตร พิพิธกุล) ตอน 1 บูรณาการ ประถมศึกษา
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ ครูภาสกร มหาเพชร, ครูจิระนิตย์ สายจันทร์ รายการครูพบกูรู : การแสดงเสริมความมั่นใจ (นิมิตร พิพิธกุล) ตอน 2 บูรณาการ ประถมศึกษา
ดาราคาม กรุงเทพฯ ครูสง่า ทรัพย์เฮง สนุกวิทย์ คิดทดลอง ตอน 1 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ดาราคาม กรุงเทพฯ ครูสง่า ทรัพย์เฮง สนุกวิทย์ คิดทดลอง ตอน 2 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ดาราคาม กรุงเทพฯ ครูอารม คล้ายคลุม ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ ประถมศึกษา
ดาราคาม กรุงเทพฯ ครูสุขุม เทศกรณ์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอน 1 สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา
ดาราคาม กรุงเทพฯ ครูสุขุม เทศกรณ์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอน 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา
ดาราคาม กรุงเทพฯ ครูอารม คล้ายคลุม ผลิบานผ่านมือครู สื่อสารสร้างสัมพันธ์ ตอน 1 การศึกษาพิเศษ ประถมศึกษา
ดาราคาม กรุงเทพฯ ครูอารม คล้ายคลุม ผลิบานผ่านมือครู สื่อสารสร้างสัมพันธ์ ตอน 2 การศึกษาพิเศษ ประถมศึกษา
ตลาดปรีกี ปัตตานี ผอ.จุรีรัตน์ รัตนเหม รายการครูพบนายก : ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พบนายกรัฐมตรี ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ตลาดปรีกี ปัตตานี ผอ.จุรีรัตน์ รัตนเหม รายการครูพบนายก : ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พบนายกรัฐมตรี ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า กรุงเทพฯ ผศ.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธ์, ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ รายการThink to Do : การส่งกระแสไฟฟ้าไร้สายแบบ "เทสลา" วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
เตรียมอุมศึกษา พัฒนาการ กรุงเทพฯ ครูอุดม พรมพันธ์ใจ (ผู้อำนวยการ) มิตรภาพพัฒนาเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ ทุกระดับ
ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพฯ ครูสุรีย์ สุขประเสริฐ, ครูณัฐสินี เด็ดรักษ์ทิพย์ รายการครูพบกูรู : ตอกไอเดียใส่เมนู ตอน 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา
ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพฯ ครูสุรีย์ สุขประเสริฐ, ครูณัฐสินี เด็ดรักษ์ทิพย์ รายการครูพบกูรู : ตอกไอเดียใส่เมนู ตอน 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา
ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว ครูสมคิด บุญมา โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 1 : เรารักประชาธิปไตย การสร้างความเป็นพลเมือง ประถมศึกษา
ทานสัมฤทธิ์วิทยา นนทบุรี ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
ท้ายหาด สมุทรสงคราม ครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
ทุ่งแฝกวิทยาคม สุพรรณบุรี ครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา หมอดินน้อย วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ ดร.นฤมล เนียมหอม การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
เทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์ (ชมพู่) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
เทพลีลา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : นรินทร์ โรเจอร์ (จิลล์) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
เทพลีลา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : นรินทร์ โรเจอร์ (จิลล์) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ครูกฤตญา มะลิเครือ กิจกรรม Outdoor Speaking ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี ครูบรรเจียด จิตติธรรมโม, ครูยุวรี คะหาญ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 4 : โครงการธนาคารขยะ การสร้างความเป็นพลเมือง ประถมศึกษา
ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์) นครศรีธรรมราช คณาจารย์ คีรีวง ดินแดนสหวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร ครูนิชรา พรมประไพ อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : พริมรตา เดชอุดม (จ๊ะจ๋า) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : พริมรตา เดชอุดม (จ๊ะจ๋า) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : อัฐมา ชีวนิชพันธ์ (โบวี่) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : อัฐมา ชีวนิชพันธ์ (โบวี่) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ ครูกรสุมา เจียมสระน้อย และอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ รายการครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ ครูกรสุมา เจียมสระน้อย และอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ รายการครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 กรุงเทพฯ ครูกรสุมา เจียมสระน้อย และอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ รายการครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 กรุงเทพฯ ครูกรสุมา เจียมสระน้อย และอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ รายการครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
นวมินราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ ครูรัตนา วิบูลยเสข รายการTeachers'Talk : จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษา ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
นวมินราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ ครูรัตนา วิบูลยเสข รายการTeachers'Talk : จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษา ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : สมจิตร จงจอหอ ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : สมจิตร จงจอหอ ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
นารีนุกูล อุบลราชธานี ครูสมปอง ตรุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ ครูเรณู ธนโชติ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 5 : พวกเราเหล่ามาชุมนุม การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการกล้าคิดกล้าทำ : เปลี่ยนชื่อฝ่ายทำลายกำแพง การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
บัวสลีวิทยา เชียงราย ครูสมใจ จอมใจ ฮีตฮอย อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) สุโขทัย ครูจิตรลดา อินทรโชติ กุญแจทองสู่สระ ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
บ้านขอบด้ง เชียงใหม่ ครูเรียม สิงห์ทร ห้องเรียนของพ่อ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา
บ้านขอบด้ง เชียงใหม่ ครูเรียม สิงห์ทร ครูดอย คุณภาพชีวิตครู ประถมศึกษา
บ้านคล้าโนนคราม นครราชสีมา ครูอรชนก คุ้มรักษ์ ตะลุยหลุมฝังศพ 3,000 ปี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
บ้านคุณแม่ เชียงใหม่ คณาจารย์ พัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ ตามหลักสัปปุริสธรรม การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี ผอ.โกวิท บุญเฉลียว บ้านหลังที่ 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี ครูทวิกา สุบินยัง Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา
บ้านดงเสลา กาญจนบุรี ผอ.สายัญห์ สุขสำราญ, ครูโชติกา อมรธรรมวุฒิ ความพอเพียงที่บ้านดงเสลา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา
บ้านดอยขุนห้วย เพชรบุรี ครูสาลี่ ศิลปะสธรรม สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
บ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ ครูไชยวัฒน์ ครรชิตไชย ตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
บ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ ครูไชยวัฒน์ ครรชิตไชย หารร่วมมาก ภาคปฏิบัติ คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
บ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ ครูไชยวัฒน์ ครรชิตไชย ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
บ้านบางม่วง พังงา ครูนัทธี ลิ่มสกุล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 3 : ส้วมหอมถูกใจ ประชาธิปไตยช่วยกัน การสร้างความเป็นพลเมือง ประถมศึกษา
บ้านปลวกแดง ระยอง ครูวรนาท รักสกุลไทย, ครูพรชนิตท์ ก้องกำไก โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
บ้านป่าไผ่ ปัตตานี ผอ.ปรีชา ศรีสุข รายการครูพบนายก : ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พบนายกรัฐมตรี ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
บ้านป่าไผ่ ปัตตานี ผอ.ปรีชา ศรีสุข รายการครูพบนายก : ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พบนายกรัฐมตรี ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
บ้านโป่งหวาย กาญจนบุรี ผอ.สายหยุด ห้าวเจริญ (ผอ.) ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
บ้านรถไฟ ชลบุรี ครูชาคริต หะซัน ครูคนใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน) ทุกระดับ
บ้านรถไฟ ชลบุรี ผอ.วัลยา นิหมัด รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สร้างสรรค์งานคริสต์มาสแบบบอลลีวูด ตอน 1 Inspirations : A Bollywood Christmas ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
บ้านรถไฟ ชลบุรี ผอ.วัลยา นิหมัด รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สร้างสรรค์งานคริสต์มาสแบบบอลลีวูด ตอน 2 Inspirations : A Bollywood Christmas ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
บ้านรถไฟ ชลบุรี คณาจารย์ แตกต่าง...แต่ไม่แตกแยก การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
บ้านรถไฟ ชลบุรี ผอ.วัลยา นิหมัด รายการTeachers'Talk : โทรทัศน์ครูเพื่อพัฒนาครู ตอน 3 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
บ้านรถไฟ ชลบุรี ผอ.วัลยา นิหมัด รายการTeachers'Talk : โทรทัศน์ครูเพื่อพัฒนาครู ตอน 4 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
บ้านเรียนชวนชื่น ปทุมธานี ครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น การศึกษาพิเศษ ประถมศึกษา
บ้านสีล้ง ฉะเชิงเทรา ครูเนตรมณี จุติกิติ์เดชา รายการที่หนึ่งในใจ : วันอำลา ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
บ้านสีล้ง ฉะเชิงเทรา ครูเนตรมณี จุติกิติ์เดชา รายการที่หนึ่งในใจ : วันอำลา ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
บ้านสีล้ง ฉะเชิงเทรา ผอ.ลัดดา กำมะหยี่ บ้าน วัด โรงเรียน สายใยแห่งสีล้ง การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
บ้านหนองพลับ เพชรบุรี ครูจินดา อยู่สุข เกมคู่แฝด การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
บ้านหนองพลับ เพชรบุรี ครูจินดา อยู่สุข กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 4 การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
บ้านหนองพลับ เพชรบุรี ครูจินดา อยู่สุข กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 3 การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
บ้านหนองพลับ เพชรบุรี ครูจินดา อยู่สุข กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 2 การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
บ้านหนองพลับ เพชรบุรี ครูจินดา อยู่สุข กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 1 การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
บ้านหนองฮีหนองแคน อุบลราชธานี ผอ.สาคร บุตรจันทร์ การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
บ้านห้วยกะปิ ชลบุรี ครูสัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ คณิตคิดสนุก คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
บ้านห้วยตาแกะ เพชรบุรี ผอ.ธนพล เจ็กภู่ และ ครูประสาท ศิริเรือง รายการที่หนึ่งในใจ ตอน มายากลเปลี่ยนชีวิตตอน 1 การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน ทุกระดับ
บ้านห้วยตาแกะ เพชรบุรี ผอ.ธนพล เจ็กภู่ และ ครูประสาท ศิริเรือง รายการที่หนึ่งในใจ ตอน มายากลเปลี่ยนชีวิตตอน 2 การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน ทุกระดับ
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ครูอารีย์ โพธิ์พัฒนชัย การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ครูปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียณ ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : แสงกับการเกิดภาพ นักเรียน มัธยมศึกษา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ครูปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียณ ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : การสะท้อนและเงา นักเรียน มัธยมศึกษา
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด รายการครูพบนายก : ผอ.โรงเรียนพบนายกรัฐมนตรี ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด รายการครูพบนายก : ผอ.โรงเรียนพบนายกรัฐมนตรี ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
ปทุมวัน กรุงเทพฯ คณาจารย์ เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี ตอน 1 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปทุมวัน กรุงเทพฯ คณาจารย์ เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี ตอน 2 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปทุมวัน กรุงเทพฯ คณาจารย์ เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี ตอน 3 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ประชาบำรุง กรุงเทพฯ ครูพิสิทธิ์ โพธิสุทธิ์ บ้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
ประชาราษฏร์บำเพ็ญ กรุงเทพฯ ครูชัยวัฒน์ คุปตระกุล รายการครูพบกูรู : วิทยาศาสตร์กับจินตนาการ ตอน 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
ประชาราษฏร์บำเพ็ญ กรุงเทพฯ ครูชัยวัฒน์ คุปตระกุล รายการครูพบกูรู : วิทยาศาสตร์กับจินตนาการ ตอน 2 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
ประชาสามัคคี พิษณุโลก ครูนงนุช ศรีละออ ส้มตำบูรณาการ บูรณาการ มัธยมศึกษา
ประภัสสรวิทยา ชลบุรี คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์ (ชมพู่) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ประถมศึกษา
ปราสาททองวิทยา พระนครศรีอยุธยา ครูสิริญญา โกษะ รายการเมล็ดพันธุ์ครู : สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
ปากพลีวิทยาคาร นครนายก ครูภูมิยศ ศรีอุบล ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
ปากพลีวิทยาคาร นครนายก ครูภูมิยศ ศรีอุบล เที่ยวอุทยานวิทย์ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
พญาไท กรุงเทพฯ ดร.ศศิธร เขียวกอ สารอาหารในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
พญาไท กรุงเทพฯ ดร.ศศิธร เขียวกอ สำคัญที่เตรียมการสอน วางแผนการสอน ทุกระดับ
พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : แทนคุณ จิตต์อิสระ (อี้) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : แทนคุณ จิตต์อิสระ (อี้) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
พระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ครูจารุพรรณ ประดับหยิ่ว สอนซ้ำ ย้ำ ทวน เรื่องสระ อา ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
พระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ครูเสน่ห์ สังข์ภิรมย์ อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก บูรณาการ ประถมศึกษา
พระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ว่าที่ร้อยตรีสมรรถ สุขเจริญ รายการกล้าคิดกล้าทำ : ศิลปะไร้กรอบ ศิลปะ ประถมศึกษา
พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี ครูดำรงค์ สุภาษิต ห้องเรียนใต้ทะเล ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี ครูดำรงค์ สุภาษิต ห้องเรียนใต้ทะเล ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
พิชญศึกษา นนทบุรี ครูธนพร บุญประสิทธิ์ สุขศึกษา ขาแดนซ์ ตอน 1 สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา
พิชญศึกษา นนทบุรี ครูธนพร บุญประสิทธิ์ สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ ตอน 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา
พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี ครูสมหมาย สำราญบำรุง เพศศึกษา ตอนที่ 1 การแลกน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี ครูสมหมาย สำราญบำรุง เพศศึกษา ตอนที่ 2 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี ครูสมหมาย สำราญบำรุง เพศศึกษา ตอนที่ 3 ชุมนุมเห็ดขอนขาว สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
พิบูลอุปถัมป์ กรุงเทพฯ ครูอรพชร สุขขุม,ครูเพ็ญนภา เพ่งเอม รายการครูพบกูรู : ตอกไอเดียใส่เมนู ตอน 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา
พิบูลอุปถัมป์ กรุงเทพฯ ครูอรพชร สุขขุม,ครูเพ็ญนภา เพ่งเอม รายการครูพบกูรู : ตอกไอเดียใส่เมนู ตอน 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา
พีระยา นาวิน กรุงเทพฯ ครูสุธิดา ซื่อแท้, ครูสุจิตรา จอมคำศรี มอนเตสเซอรี่วิถีไทย การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
พีระยา นาวิน กรุงเทพฯ ครูอ้อมขวัญ แซอัง,ครูสิริแก้ว ช่างเรียน โครงการพี่สอนน้องอ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
เพชรเกษม (จตุรงค์สงครมนุสรณ์) กรุงเทพฯ ครูศุภลักษณ์ มีปาน ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอน 1 เด็กพิเศษ ทุกระดับ
เพชรเกษม (จตุรงค์สงครมนุสรณ์) กรุงเทพฯ ครูศุภลักษณ์ มีปาน ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอน 2 เด็กพิเศษ ทุกระดับ
เพิ่มวิทยา นครปฐม ครูพิชชาภรณ์ อุ่นศิริ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 2 : กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ การสร้างความเป็นพลเมือง มัธยมศึกษา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ บูรณาการ ประถมศึกษา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน หาความกว้างแม่น้ำปิงด้วย Google Earth บูรณาการ ประถมศึกษา
มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : สุพจน์ จันทร์เจริญ (ลิฟท์) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : สุพจน์ จันทร์เจริญ (ลิฟท์) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ นิสิตนักศึกษา รายการTeachers'Talk : ครูพันธุ์ใหม่ ตอน 1 นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ นิสิตนักศึกษา รายการTeachers'Talk : ครูพันธุ์ใหม่ ตอน 2 ครูพันธ์ใหม่ นักศึกษาครู ครูใหม่ ครูผู้ช่วย ทุกระดับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ นิสิตนักศึกษา รายการTeachers'Talk : ครูพันธุ์ใหม่ ตอน 3 นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ นิสิตนักศึกษา รายการTeachers'Talk : ครูพันธุ์ใหม่ ตอน 4 นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ ครูทิวา จันทรานุกูล รายการที่หนึ่งในใจ: ผู้สร้างกฎแห่งวงดนตรีลูกทุ่ง ตอน 1 ศิลปะ มัธยมศึกษา
มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ ครูทิวา จันทรานุกูล รายการที่หนึ่งในใจ: ผู้สร้างกฎแห่งวงดนตรีลูกทุ่ง ตอน 2 ศิลปะ มัธยมศึกษา
มัธยมพระราชทานนายาว ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการบริหารโอกาส การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา
มัธยมพระราชทานนายาว ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ความยั่งยืนที่นายาว การบริหารโรงเรียน มัธยมศึกษา
มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ (นีน่า) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ (นีน่า) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
แม่แจ่ม เชียงใหม่ ครูอุมาพร พลวาปี รายการเมล็ดพันธุ์ครู : นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครู ครูใหม่ ทุกระดับ
แม่สรวยวิทยาคม เชียงราย ครูจุลดิษฐ์ วีรศิลป์ ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ ครูอภิวัน นันตา ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : อชิตะ ธนาศาตนันท์ (อิม) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : อชิตะ ธนาศาตนันท์ (อิม) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ ผอ.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : ปลูกฝังรักการอ่านด้วยเจ็ดสุดยอดความคิด ตอน 1 KS3 Reading: Seven Great Ideas กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาต้น
โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ ผอ.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : ปลูกฝังรักการอ่านด้วยเจ็ดสุดยอดความคิด ตอน 2 KS3 Reading: Seven Great Ideas กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มัธยมศึกษาต้น
โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ชาติชาย งามสรรพ์ (เก่ง) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ชาติชาย งามสรรพ์ (เก่ง) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพฯ ครูสมกมล ปุณณโกศล ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพฯ ครูประไพ สุขประเสริฐ ชีวะคือชีวิต วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพฯ ครูสุขจิตต์ สินสมบูรณ์ การ์ตูนในคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
ราชวินิต ประถม กรุงเทพฯ ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม จุดประกาย นักวิทยาศาสตร์น้อย วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ราชวินิต ประถม กรุงเทพฯ ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม สื่อแสงแสนสนุก ตอน 1 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ราชวินิต ประถม กรุงเทพฯ ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม สื่อแสงแสนสนุก ตอน 2 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ราชวินิต ประถม กรุงเทพฯ ครูธงชัย จันทา ลูกเสือกระบวนการสร้างพลเมืองดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
ราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ ครูประวิทย์ บึงสว่าง เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
ราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ ครูขวัญภพ ไชยวิภาส ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ครูนิรันดร์ อุตมัง, ครูนงค์นุช วงศ์สัตสถาพร รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ (เต็งหนึ่ง) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ครูนิรันดร์ อุตมัง, ครูนงค์นุช วงศ์สัตสถาพร รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ (เต็งหนึ่ง) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ราชินีบน กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : เปรมสินี รัตนโสภา (ครีม) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ราชินีบน กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : เปรมสินี รัตนโสภา (ครีม) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
รุจิเสรีวิทยา กรุงเทพฯ ครูบุญเรือน มาปัด รายการกล้าคิดกล้าทำ ตอน คุณก็เป็นครูได้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
รุจิเสรีวิทยา กรุงเทพฯ ครูจะเด็จ ผันผ่อน รายการกล้าคิดกล้าทำ ตอน นอนกลางวันก่อนเข้าเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพฯ ครูศรีวรรณ แสงศรีเรือง, ครูชุติมา ปานแพ รายการครูพบกูรู : แผนผังคลังความคิด (ครูธัญญา ผลอนันต์) ตอน 1 บูรณาการ มัธยมศึกษา
ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพฯ ครูศรีวรรณ แสงศรีเรือง, ครูชุติมา ปานแพ รายการครูพบกูรู : แผนผังคลังความคิด (ครูธัญญา ผลอนันต์) ตอน 2 บูรณาการ มัธยมศึกษา
วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : พิมรา เจริญภักดี (น้ำหวาน ซาซ่า) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : พิมรา เจริญภักดี (น้ำหวาน ซาซ่า) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
วัดแก่นเหล็ก เพชรบุรี ครูรัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร สนุกกับภาษาไทย (ราชาศัพท์) ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดโคกขี้หนอน ชลบุรี ครูสราวุธ ทวีธิติมา นิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
วัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก ครูศรีนภา นาควิโรจน์ เรียนกับลม วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
วัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก ครูเบญจา พูลเกษร เกมไม้ตีแมลงวัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
วัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก ผอ.ประทีป โพธิ์ดง โทรทัศน์ครูพัฒนา การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดจันทร์ประดิษฐาราม กรุงเทพฯ ครูสมาน เลิศทหาร รายการThink to Do : ไฟฟ้าและพันธุ์พืช วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดฉัตรแก้วจงกลณี กรุงเทพฯ ครูสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ครัวภาษาไทย ตอน 1 : บัตรคำ และผันเสียงขั้นบันได ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดฉัตรแก้วจงกลณี กรุงเทพฯ ครูสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ครัวภาษาไทย ตอน 2 : ลูกเต๋าพยัญชนะ และบุฟเฟต์คำ ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดฉัตรแก้วจงกลณี กรุงเทพฯ ครูลัดดาวัลย์ แสงสำลี แรงเสียดทาน : การเคลื่อนที่ของวัตถุ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดฉัตรแก้วจงกลณี กรุงเทพฯ ครูสุขพงศ์ ทัศนกุลกิจ ห้องเรียนมีชีวิต ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดชลอ นนทบุรี ครูจรรยา จันทร์ตรี นิทานเพลงสู่การอ่านเขียน ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี ครูอารี เอียงอุบล สนุกกับเกม Present Continuous Tense ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี ครูอารี เอียงอุบล สนุกกับเกม Present Continuous Tense Uncut Classroom ตอน 4 ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี ครูอารี เอียงอุบล สนุกกับเกม Present Continuous Tense Uncut Classroom ตอน 3 ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี ครูอารี เอียงอุบล สนุกกับเกม Present Continuous Tense Uncut Classroom ตอน 2 ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี ครูอารี เอียงอุบล สนุกกับเกม Present Continuous Tense Uncut Classroom ตอน 1 ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
วัดดอนเมือง กรุงเทพฯ ครูประภา ธรรมกิจจาพจน์, ครูเยาวลักษณ์ ผะคังคิว รายการครูพบกูรู : การแสดงเสริมความมั่นใจ (นิมิตร พิพิธกุล) ตอน 1 บูรณาการ ประถมศึกษา
วัดดอนเมือง กรุงเทพฯ ครูประภา ธรรมกิจจาพจน์, ครูเยาวลักษณ์ ผะคังคิว รายการครูพบกูรู : การแสดงเสริมความมั่นใจ (นิมิตร พิพิธกุล) ตอน 2 บูรณาการ ประถมศึกษา
วัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) นนทบุรี ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรในฮังการี ตอน 1 Primary Maths: How do they do it in Hungary? คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) นนทบุรี ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรในฮังการี ตอน 2 Primary Maths: How do they do it in Hungary? คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) นนทบุรี ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรในฮังการี ตอน 3 Primary Maths: How do they do it in Hungary? คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) นนทบุรี ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : สอนคณิตศาสตร์อย่างไรในฮังการี ตอน 4 Primary Maths: How do they do it in Hungary? คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) นนทบุรี ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ รายการTeachers'Talk : จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษา ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) นนทบุรี ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ รายการTeachers'Talk : จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษา ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดถ้ำปลาวิทยาคม เชียงราย ครูสุวิมล ฟองแก้ว ฉันอยากเป็นครู ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
วัดถ้ำปลาวิทยาคม เชียงราย ครูสุวิมล ฟองแก้ว ฉันอยากเป็นครู ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
วัดถ้ำปลาวิทยาคม เชียงราย ครูสุวิมล ฟองแก้ว รายการTheme of the week : ครูสุวิมล ตอน 3 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
วัดทรงธรรม สมุทรปราการ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กฤตพจน์ แสงสุวรรณ (หนุ่ม วงกะลา) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
วัดทรงธรรม สมุทรปราการ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กฤตพจน์ แสงสุวรรณ (หนุ่ม วงกะลา) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
วัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา ครูอุทุมพร มุลพรหม ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
วัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา ครูอุทุมพร มุลพรม ป๊อปอัพ พุทธประวัติ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) นนทบุรี ครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ สอนสังคมแบบโยนิโสมนสิการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) นนทบุรี คณาจารย์ ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอน 1 บูรณาการ ประถมศึกษา
วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) นนทบุรี คณาจารย์ ปฏิบัติการภูเขาขยะตอน 2 บูรณาการ ประถมศึกษา
วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) นนทบุรี คณาจารย์ ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอน 3 บูรณาการ ประถมศึกษา
วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ ครูนวลจันทร์ ศรีโสธร ผู้ค้ารุ่นเยาว์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา
วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) เพชรบุรี ครูณัฐปภัสร์ น้ำทิพย์มงคล เรียนงานของพ่อที่...แหลมผักเบี้ย บูรณาการ ประถมศึกษา
วัดบางขุนนนท์ (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรค์) นนทบุรี ครูโสภา ทิมตระกูล Pop up...มีชีวิต ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดบ้านแหลม เพชรบุรี ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ เสียง และการได้ยิน ตอน 2 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดบ้านแหลม เพชรบุรี ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ เสียง และการได้ยิน ตอน 1 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ ครูนิตยา คงพันธุ์ เรียนวิทย์ผ่านขนม วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดปลายคลองขุนศรี นนทบุรี ครูศรีไพร รามวงศ์ กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ ศึกษานิเทศก์ ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระ ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ น้ำ(ไม่)เต็มแก้ว ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระ Uncut Classrooms ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระ Uncut Classrooms ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระ Uncut Classrooms ตอน 3 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระ Uncut Classrooms ตอน 4 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระเอาะ และบัตรคำสร้างสรรค์ Uncut Classrooms ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระเอาะ และบัตรคำสร้างสรรค์ Uncut Classrooms ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระเอาะ และบัตรคำสร้างสรรค์ Uncut Classrooms ตอน 3 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ กรุงเทพฯ ครูยุวดี นุชทรัพย์ นิทานสระเอาะ และบัตรคำสร้างสรรค์ Uncut Classrooms ตอน 4 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดแป้นทอง กรุงเทพฯ ครูกรสุมา เจียมสระน้อย รายการครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดแป้นทอง กรุงเทพฯ ครูกรสุมา เจียมสระน้อย รายการครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี คณาจารย์ รายการที่หนึ่งในใจ : กำไรจากรอยยิ้ม ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี คณาจารย์ รายการที่หนึ่งในใจ : กำไรจากรอยยิ้ม ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ เรียนรู้เชิงประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต ตอน 1 การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ เรียนรู้เชิงประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต ตอน 2 การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
วัดโพธิ์ทอง นครศรีธรรมราช ผอ. ประพงษ์ ชูตรัง รายการที่หนึ่งในใจ : ผมเป็นมากกว่าผอ. ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดโพธิ์ทอง นครศรีธรรมราช ผอ. ประพงษ์ ชูตรัง รายการที่หนึ่งในใจ : ผมเป็นมากกว่าผอ. ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ไชยา มิตรชัย (เอ) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ประถมศึกษา
วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ ครูชวลา ศิริพันธุ์ เพื่อนช่วยเพื่อน พัฒนาสู่การเรียนร่วม การศึกษาพิเศษ ประถมศึกษา
วัดวังบุญ อุทัยธานี ครูจิระ มิ่งมูลเมือง รายการTeachers'Talk : จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษา ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดวังบุญ อุทัยธานี ครูจิระ มิ่งมูลเมือง รายการTeachers'Talk : จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษา ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดวังเย็น (รัฐราชฎร์ประสาทวิทยา) ฉะเชิงเทรา ครูพิสูจน์ แสงศรี ตะบันไฟกับการเรียนความร้อน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
วัดสระแก้ว นครสวรรค์ ครูบุญยิน ศรีระวัตร ธรรมะทันสมัย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
วัดสระแก้ว นครสวรรค์ ครูบุญยิน ศรีระวัตร การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
วัดสวนส้ม สมุทรปราการ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์ ตัดส่วนเกิน เพิ่มส่วนขาด เทคนิคการเขียนเรียงความ ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดสวนส้ม สมุทรปราการ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์ ตัดส่วนเกิน เพิ่มส่วนขาด เทคนิคการเขียนเรียงความ ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดสวนส้ม สมุทรปราการ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดสวนส้ม สมุทรปราการ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ Uncut Classroom ตอน 4 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดสวนส้ม สมุทรปราการ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ Uncut Classroom ตอน 3 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดสวนส้ม สมุทรปราการ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ Uncut Classroom ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดสวนส้ม สมุทรปราการ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ Uncut Classroom ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) กรุงเทพฯ ครูทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ ลูกเสือกระบวนการสร้างพลเมืองดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
วัดสุวรรณประดิษฐ์ พิษณุโลก ผอ.สมชาย ภัทรวิวัฒน์พงศ์ ขจัดปัญหาด้วย “วิถีพุทธ” การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
วัดแสมดำ กรุงเทพฯ ครูพงษ์ศักดิ์ แพงคำอ้วน วอร์คแรลลี่ ปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ครูสมภพ ทองคงหาญ ยุทธจักรนักคิด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
ศรีพฤฒา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : สกาวใจ พูลสวัสดิ์ (อ๋อม) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ศรีพฤฒา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : สกาวใจ พูลสวัสดิ์ (อ๋อม) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
ศรีวิกรม์ กรุงเทพฯ ครูรดาศา สว่างเพราะ, ครูลิขิต รามัญพงษ์ รายการครูพบกูรู : แต่งกลอนอย่างสร้างสรรค์ (อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
ศรีวิกรม์ กรุงเทพฯ ครูรดาศา สว่างเพราะ, ครูลิขิต รามัญพงษ์ รายการครูพบกูรู : แต่งกลอนอย่างสร้างสรรค์ (อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ครูวาริน รอดบำเรอ สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ครูวาริน รอดบำเรอ ตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ครูวาริน รอดบำเรอ เวกเตอร์ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ครูปิยะ รอดบำเรอ วิธีเรียงสับเปลี่ยน กับการใช้บัตรตัวเลข คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ครูปิยะ รอดบำเรอ เมตริกซ์ กับฟุตบอล คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ ครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์ วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดี (ม.6) ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ ครูในโลกเงียบ ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ ครูในโลกเงียบ ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
เศษฐบุตรอุปถัมป์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู : เชิดหุ่น เชิดความสนใจ (ครูเกียรติสุดา ภิรมย์ หรือครูอ้าว เจ้าขุนทอง) ตอน 1 บูรณาการ ประถมศึกษา
เศษฐบุตรอุปถัมป์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู : เชิดหุ่น เชิดความสนใจ (ครูเกียรติสุดา ภิรมย์ หรือครูอ้าว เจ้าขุนทอง) ตอน 2 บูรณาการ ประถมศึกษา
สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : บัณฑิตา ฐานวิเศษ (เมษ์) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : บัณฑิตา ฐานวิเศษ (เมษ์) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สตรีวิทยา กรุงเทพฯ ครูพิมพ์พา เธียรนรเศรษฐ์ ประดิษฐ์กล้องช่วยการสอน วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ (ฟรอยด์) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ (ฟรอยด์) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ ครูรัตนา สถิตานนท์ การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผอ.ประกาศิต ยังคง (ผอ.) รายการTeachers'Talk : จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษา ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผอ.ประกาศิต ยังคง (ผอ.) รายการTeachers'Talk : จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษา ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ (รถเมล์) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ (รถเมล์) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
สตรีอ่างทอง อ่างทอง ครูระพีร์ ปิยจันทร์ ครูระพีร์เว็บบล็อก : ภาษาไทยกับไอซีที ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สตรีอ่างทอง อ่างทอง ครูระพีร์ ปิยจันทร์ กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สมถวิล กรุงเทพฯ ครูอรทัย ปิยะพิเชษฐกุล Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ ทุกระดับ
สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน (แตงโม) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน (แตงโม) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูวไลรัตน์ พุกนานนท์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก: การสอนเรื่องจักรวรรดิที่อินเดีย ตอน 1 Teaching Empire: How Do They Do It In India? สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูวไลรัตน์ พุกนานนท์ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก: การสอนเรื่องจักรวรรดิที่อินเดีย ตอน 2 Teaching Empire: How Do They Do It In India? สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
สวนบัว กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู ตอน ศิลปะเด็กกับธรรมชาติใกล้ตัว ตอน 1 ศิลปะ ประถมศึกษา
สวนบัว กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู ตอน ศิลปะเด็กกับธรรมชาติใกล้ตัว ตอน 2 ศิลปะ ประถมศึกษา
สวนบัว กรุงเทพฯ ครูทิพย์วรรณ ช่วงฉ่ำ รายการกล้าคิดกล้าทำ ตอน เช็คชื่ออย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
สวนบัว กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู : รัก ใคร่ ในวัยเรียน ตอน 1 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
สวนบัว กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู : รัก ใคร่ ในวัยเรียน ตอน 2 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
สวนผึ้งวิทยาคม ราชบุรี ครูสุรเศรษฐ์ บุญเกตุ พิพิธภัณฑ์...มีชีวิต สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
สวัสดีวิทยา กรุงเทพฯ ครูนิธิตา กุศลพูล รายการครูพบกูรู : แต่งกลอนอย่างสร้างสรรค์ (อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สวัสดีวิทยา กรุงเทพฯ ครูนิธิตา กุศลพูล รายการครูพบกูรู : แต่งกลอนอย่างสร้างสรรค์ (อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สัตย์สงวนวิทยา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู ตอน ศิลปะเด็กกับธรรมชาติใกล้ตัว ตอน 1 ศิลปะ ประถมศึกษา
สัตย์สงวนวิทยา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู ตอน ศิลปะเด็กกับธรรมชาติใกล้ตัว ตอน 2 ศิลปะ ประถมศึกษา
สัตย์สงวนวิทยา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู : รัก ใคร่ ในวัยเรียน ตอน 1 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
สัตย์สงวนวิทยา กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการครูพบกูรู : รัก ใคร่ ในวัยเรียน ตอน 2 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ ครูเสน่ห์ บุญช่วย ข่าวและเหตุการณ์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ภาพตัดขวางในเรขาคณิต คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ แผนภูมิกับการพรางตัว คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ ครูเสาวพร บุญช่วย ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ ครูจรัสศรี พัวจินดาเนตร ออกทะเลเฮฮา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ ครูนวรัตน์ หัสดี ผลิบานผ่านมือครู : ชั้นเรียนผสานใจ การศึกษาพิเศษ มัธยมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ผศ. สมศรี ตรีทิเพนทร์, ครูนาถลดา ธนวัฒนาดำรง ผลิบานผ่านมือครู : เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง ตอน 2 การศึกษาพิเศษ มัธยมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ผศ. สมศรี ตรีทิเพนทร์, ครูนาถลดา ธนวัฒนาดำรง ผลิบานผ่านมือครู : เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง ตอน 1 การศึกษาพิเศษ มัธยมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ครูศรัณย์พร ยินดีสุข เกม...นักสืบน้อย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ , ครูชัยณรงค์ แก้วสุก รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Sub-Zero Teachers: Preparing for Antarctica ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ขั้วโลกใต้ : เตรียมกายใจไปแอนตาร์กติกา ตอน 1 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ , ครูชัยณรงค์ แก้วสุก รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Sub-Zero Teachers: Preparing for Antarctica ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ขั้วโลกใต้ : เตรียมกายใจไปแอนตาร์กติกา ตอน 2 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ , ครูชัยณรงค์ แก้วสุก รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Sub-Zero Teachers: Surviving in Antarctica ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ขั้วโลกใต้ : พิชิตแอนตาร์กติกา ตอน 1 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ , ครูชัยณรงค์ แก้วสุก รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Sub-Zero Teachers: Surviving in Antarctica ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ขั้วโลกใต้ : พิชิตแอนตาร์กติกา ตอน 2 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ ครูเศรษฐภรณ์ หน่อคำ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 1 ศิลปะ ประถมศึกษา
สาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ ครูเศรษฐภรณ์ หน่อคำ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 2 ศิลปะ ประถมศึกษา
สาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ ครูเศรษฐภรณ์ หน่อคำ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 3 ศิลปะ มัธยมศึกษา
สาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ ครูเศรษฐภรณ์ หน่อคำ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : Teaching Singing: How do they do it in South Africa? ตอน 4 ศิลปะ มัธยมศึกษา
สาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ ครูกรสุมา เจียมสระน้อย รายการครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
สาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ ครูกรสุมา เจียมสระน้อย รายการครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
สาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ ครูนิภาพร สิงโตไทย กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
สาธิตพัฒนา กรุงเทพฯ ครูไพลิน ชยามาศ กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 ศึกษานิเทศก์ ประถมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : วงศธร ควันธรรม (แมพ) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : วงศธร ควันธรรม (แมพ) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ เรียนรู้ยกห้องกับวิชาคณิตศาสตร์ (ป.6) คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ครูเกริก ศักดิ์สุภาพ พลังงานที่มองเห็นได้ ตอน 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ครูเกริก ศักดิ์สุภาพ พลังงานที่มองเห็นได้ ตอน 2 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ ประถมศึกษา
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : พงศธร จงวิลาส (เผือก) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : พงศธร จงวิลาส (เผือก) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ รายการTeachers'Talk : การสอนภาษาอังกฤษ ตอน 1 ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ รายการTeachers'Talk : การสอนภาษาอังกฤษ ตอน 2 ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ รายการTeachers'Talk : การสอนภาษาอังกฤษ ตอน 3 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูสุภาวี พัฒน์จารีย์ รายการTeachers'Talk : การสอนภาษาอังกฤษ ตอน 4 ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ สอนภาษาไทยอย่างมีสีสัน ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูมยุรี วงศ์ทองคำ และครูอุษา สุรวัชโยธิน สอนนอกกรอบ : ใช้ละคร สอนรามเกียรติ์ ตอนที่ 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ครูมยุรี วงศ์ทองคำ และครูอุษา สุรวัชโยธิน สอนนอกกรอบ : ใช้ละคร สอนรามเกียรติ์ ตอนที่ 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ ครูจำลอง ศรีมาเครือ, ครูอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย รายการครูพบกูรู : แผนผังคลังความคิด (ครูธัญญา ผลอนันต์) ตอน 1 บูรณาการ มัธยมศึกษา
สายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ ครูจำลอง ศรีมาเครือ, ครูอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย รายการครูพบกูรู : แผนผังคลังความคิด (ครูธัญญา ผลอนันต์) ตอน 2 บูรณาการ มัธยมศึกษา
สายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ ครูจินตนา ตันตสุทธิกุล แม่เหล็กไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
สายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ ครูปทุมพร วาดเขียน การออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา
สุนทรภู่พิทยา ระยอง ผอ.สุรพงศ์ งามสม ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
สุนทรภู่พิทยา ระยอง ผอ.สุรพงศ์ งามสม ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 4 ศิลปะ ประถมศึกษา
สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ศิลปะ ประถมศึกษา
สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 2 ศิลปะ ประถมศึกษา
สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ศิลปะ ประถมศึกษา
สุรวิทยาคาร สุรินทร์ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สุรวิทยาคาร สุรินทร์ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ ครูนิรมล อ้วนไตร แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา
สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ ครูสุวรรณา อินทร์ฉาย ทบทวนโจทย์เลข ด้วยเทคนิคเพื่อนฝึกเพื่อน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครูธีโรจน์ ชัยงาม รายการที่หนึ่งในใจ : วิ่งสู่ฝัน ตอน 1 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ครูธีโรจน์ ชัยงาม รายการที่หนึ่งในใจ : วิ่งสู่ฝัน ตอน 2 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา
สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ครูอนุรัตน์ แพนสกุล คาบเรียนที่คุ้มค่า ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ครูสุวารี พงศ์ธีรวรรณ สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
สุเหร่าคู้ ฉะเชิงเทรา ผอ.วัลลพ ไกรกุล สุขภาพดี เรียนรู้อย่างมีความสุข การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
สุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพฯ ครูสุเมธ สุจริยวงศ์ พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา
สุเหร่าบ้านดอน กรุงเทพฯ ครูสุภาพร พรมแดน รายการครูพบกูรู : แต่งกลอนอย่างสร้างสรรค์ (อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
สุเหร่าบ้านดอน กรุงเทพฯ ครูสุภาพร พรมแดน รายการครูพบกูรู : แต่งกลอนอย่างสร้างสรรค์ (อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) มัธยมศึกษา
โสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ คณาจารย์ ครูในโลกเงียบ ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
โสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ คณาจารย์ ครูในโลกเงียบ ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร ครูอาลัย จันทร์กระจ่าง โคลน...สร้างอาชีพ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา
หนองโสนวิทยาคม พิจิตร ผอ.แปลก เพ็งยอด รายการที่หนึ่งในใจ : ผู้อำนวยการในใจฉัน ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
หนองโสนวิทยาคม พิจิตร ผอ.แปลก เพ็งยอด รายการที่หนึ่งในใจ : ผู้อำนวยการในใจฉัน ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
หนองฮีหนองแคน อุบลราชธานี ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รายการครูพบนายก : ผอ.โรงเรียนพบนายกรัฐมนตรี ตอน 1 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
หนองฮีหนองแคน อุบลราชธานี ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รายการครูพบนายก : ผอ.โรงเรียนพบนายกรัฐมนตรี ตอน 2 การบริหารโรงเรียน ทุกระดับ
ห้องเรียนต้นรัก กรุงเทพฯ ครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์ ผลิบานผ่านมือครู : บูรณาการละครสอนชีวิต บูรณาการ มัธยมศึกษา
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท ครูอุทุมพร เลิศปรีชา สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา
องค์การแพธ (PATH) กรุงเทพฯ พรนุช สถาผลสวัสดิ์ เพศศึกษา 360 องศา ตอนที่ 1 : เตรียมครูสู่การสอน สุขศึกษา และพลศึกษา มัธยมศึกษา
อนันตา กรุงเทพฯ ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, ครูแพรว ธรรมหรรษา, ครูปรีชา สุวรรณเจริญ เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่าน “โครงงาน” การศึกษาพิเศษ ประถมศึกษา
อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
อนุบาลเด่นหล้า กรุงเทพฯ ครูฐาวดี ทองขะโชค กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา ครูกุลธิดา เพชรอำนวย รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ (เต็งหนึ่ง) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ปฐมวัย, มัธยมศึกษา
อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา ครูกุลธิดา เพชรอำนวย รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ (เต็งหนึ่ง) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ปฐมวัย, มัธยมศึกษา
อนุบาลบางกรวย นนทบุรี ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น ตลาดนัดคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ กรุงเทพฯ ครูปิมปภา ใจสมัคร และ ครูผกากานต์ น้อยเนียม ผลิบานผ่านมือครู : จังหวะกาย จังหวะชีวิต การศึกษาพิเศษ ปฐมวัย
อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ ครูอภิสิรี จรัลชวนะเพท,ครูแจ่มจันทร์ ล้อเลิศสกุล การศึกษาปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
อนุบาลลำพูน ลำพูน ครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง เล่านิทานสร้าง "ความคิด" การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
อนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพฯ ครูวรนาท รักสกุลไทย,ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา ภาษาธรรมชาติ Whole Language การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพฯ ครูเรณู ทองทา ฝึกคิด "สร้างสรรค์" ด้วยกิจกรรมศิลปะ การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน (ป.6) ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ การเขียนจดหมายส่วนตัว ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รายการที่หนึ่งในใจ : สมุดบันทึกของผม ตอน 1 (ภาษาไทย การเขียน) ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รายการที่หนึ่งในใจ : สมุดบันทึกของผม ตอน 2 (ภาษาไทย การเขียน) ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ กิจกรรมหรรษา คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 4 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 3 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 2 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 1 ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท ครูบุญส่ง ใหญ่โต คิดจริง ทำจริง กับโครงงานคณิตศาสตร์ ตอน 1 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท ครูบุญส่ง ใหญ่โต คิดจริง ทำจริง กับโครงงานคณิตศาสตร์ ตอน 2 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
อนุบาลสังสิทธิ์ กรุงเทพฯ ครูนิรพันธ์ สุกทน, ครูเสริมทรัพย์ แซ่จู รายการครูพบกูรู : เชิดหุ่น เชิดความสนใจ (ครูเกียรติสุดา ภิรมย์ หรือครูอ้าว เจ้าขุนทอง) ตอน 1 บูรณาการ ประถมศึกษา
อนุบาลสังสิทธิ์ กรุงเทพฯ ครูนิรพันธ์ สุกทน, ครูเสริมทรัพย์ แซ่จู รายการครูพบกูรู : เชิดหุ่น เชิดความสนใจ (ครูเกียรติสุดา ภิรมย์ หรือครูอ้าว เจ้าขุนทอง) ตอน 2 บูรณาการ ประถมศึกษา
อนุบาลสามเสน กรุงเทพฯ ครูสถาพร เจริญผ่อง ระบำพืชแม่ครัว วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
อมาตยกุล กรุงเทพฯ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล, ครูมณีวรรณ์ ทองอำพัน สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในแนวทางนีโอฮิวแมนนิส การสอนระดับปฐมวัย ปฐมวัย
อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : ไชยา มิตรชัย (เอ) ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตครู มัธยมศึกษา
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ครูสมพร พันธุมจินดา พัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือ ภาษาไทย (หลักภาษา) ประถมศึกษา
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ครูอรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล สนุกกับ...Sentence ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร การเขียน ESSAY ตอนที่ 2 : การเขียน Body และ Conclusion ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ครูอังศนา มาทอง สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 2 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ครูอังศนา มาทอง สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 1 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กฤตพจน์ แสงสุวรรณ (หนุ่ม วงกะลา) ตอน 1 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ คณาจารย์ รายการลูกศิษย์คิดถึงครู : กฤตพจน์ แสงสุวรรณ (หนุ่ม วงกะลา) ตอน 2 คุณภาพชีวิตครู ทุกระดับ
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ครูชัยวัฒน์ คุปตระกุล รายการครูพบกูรู : วิทยาศาสตร์กับจินตนาการ ตอน 1 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ครูชัยวัฒน์ คุปตระกุล รายการครูพบกูรู : วิทยาศาสตร์กับจินตนาการ ตอน 2 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ครูโสรยา คุณประเสริฐ รายการกล้าคิดกล้าทำ : ออกแบบเมนูอาหาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา
อู่ทิพย์ สมุทรปราการ ครูวรรณยุพา แตงพวง , รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ หน้าที่และอาชีพ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv