thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" เพิ่มเติม
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน เห็นผลพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : การจัดการใช้โทรทัศน์ครูในโรงเรียน พรรณี สหเสวียนต์ (ผู้อำนวยการ) และคณะครู รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
ชมการนำนวัตกรรมการสอนตอนต่างๆจากโทรทัศน์ครูมาเผยแพร่ให้ครูในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้ชม และส่งเสริมให้มีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการสอนภายในโรงเรียน เพิ่มเติม
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : วงจรไฟฟ้า ห้ากิจกรรม คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา
ชมการจัดการเรียนการสอน ที่ได้แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู มาประยุกต์เพื่อใช้สอนเรื่องไฟฟ้า ด้วยการออกแบบการสอนเป็น 5 กิจกรรม เพิ่มเติม
คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู : วรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดี (คุณครูศรีศุภร มุสิกะพงษ์) รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
วางแผนการสอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากการเรียนเรื่องวรรณกรรม และวรรณคดี จากการวิเคราะห์เพลงไทยที่วัยรุ่นนิยม เพิ่มเติม
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" เพิ่มเติม
คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู : Tackling Drugs (รับมือกับปัญหายาเสพติด) รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เรียนรู้จากการสอนของคุณครูที่ประเทศอังกฤษ เรื่องชนิด ประเภท และโทษของยาเสพติด ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม
คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครู : Messy Art (ศิลเปรอะ) รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Messy Art (ศิลเปรอะ) การสอนเด็กๆ วาดรูปวัตถุที่แสงตกกระทบด้วยสีชอล์ค และสีถ่าน ครูสามารถออกแบบ และวางแผนการสอน เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้จากการชมรายการของโทรทัศน์ครู ได้อย่างไร เพิ่มเติม
<<หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv