thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
หากไม่พบคำตอบที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อโทรทัศน์ครู

การติดตั้งรับชม “สถานีโทรทัศน์ครู”

“โทรทัศน์ครู” ดูได้ทั่วประเทศหรือไม่ ต้องการดู “โทรทัศน์ครู” (Thai Teachers TV) ต้องทำอย่างไร
ถ้ามีจานรับสัญญานดาวเทียมที่บ้านอยู่แล้ว จะสามารถดู “โทรทัศน์ครู” ได้ทันทีหรือไม่ อย่างไร
จานที่รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-Band ได้ มีหลายแบบหลายสี จะมีวิธีการติดตั้งหรือสอบถามข้อมูลในการรับชม อย่างไร
เว็บไซต์โทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
ขั้นตอนการชมคลิปรายการต่างๆในเว็บไซต์
ระบบสมาชิกโทรทัศน์ครูในเว็บไซต์
สมัครสมาชิกแล้วไม่ได้รับรหัสผ่าน ทำอย่างไร
รหัสผ่านจำยาก แก้ไขอย่างไร
ลืมรหัสผ่าน ขอใหม่อย่างไร
คำถามทั่วไป
ของที่ระลึก มีจำหน่ายหรือไม่ อยากซื้อทำอย่างไร
“โทรทัศน์ครู” ดูได้ทั่วประเทศหรือไม่ ต้องการดู “โทรทัศน์ครู” (Thai Teachers TV) ต้องทำอย่างไร
ตอบ ขณะนี้สามารถรับชมรายการต่างๆของสถานีโทรทัศน์ครูได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน และรับชมได้ทั่วประเทศ โดยรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
- ดาวเทียมไทยคม ช่อง 36 ระบบ ku-band หรือจานเหลือง(DTV) คลื่นความถี่ 12355 mhz
- ดาวเทียมไทยคม Mcot network ช่อง 94 ระบบ c-band หรือจานดำ (PSI) คลื่นความถี่ 3520 MHz
- เคเบิลท้องถิ่น (สอบถามหมายเลขช่องที่เคเบิลทีวีในท้องถิ่นของท่าน)
จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดเพชรบุรีชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น สุโขทัยเคเบิลทีวี ช่อง 48 (อ.สวรรคโลก ,อ.ศรีสำโรง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีเคเบิลทีวี ช่อง 14 (ครอบคลุม 7 ตำบล อ.เมือง )
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เมืองเพชรเคเบิลทีวี จำกัด ช่อง 73 (อำเภอ ท่ายาง)
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์


จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดระยอง

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เคเบิลหัวหิน จำกัด ช่อง 171 (อำเภอ หัวหิน)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท แหลมทองเคเบิลทีวี จำกัด ช่อง 171(อำเภอเมือง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท R.D เคเบิลทีวี ช่อง 98 (ครอบคลุม อ.กันทรวิชัยและ อ.โกสุมพิสัย)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เน็ตเวิร์ค เคเบิลทีวี ช่อง 61 (ครอบคลุม อำเภอเมือง แหลมทอง)
จังหวัดชลบุรี
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท แสนสุขวิชั่น จำกัด ช่อง 75 (ตำบลแสนสุข)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท ดวงภัทร เคเบิลทีวี จำกัด ช่อง 171 (อำเภอบ้านบึง)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท พนัสนิคมเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่อง 62 (อำเภอพนัสนิคม)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท บ้านอำเภอ เคเบิลทีวี จำกัด ช่อง 85 (อำเภอสัตหีบ)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เคเบิลทีวี(ชลบุรี) จำกัด ช่อง 89 (อำเภอเมือง)
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดชุมพร


ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท รับความส่ง จำกัด ช่อง 62
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด ช่อง 49
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท แมคเวิลด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ช่อง 75
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนุก เคเบิล ทีวี ช่อง 2

ชมได้ที่ บริษัท ตะวัน เคเบิล เน็ต จำกัด ช่อง 65 (อำเภอลำลูกกา)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลังสวน เคเบิลทีวี ช่อง 2 (อำเภอหลังสวน)

จังหวัดสมุทรสาคร


จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่น
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เอส.พี.เอช เคเบิลทีวี จำกัด ช่อง 87 (อำเภอกระทุ่มแบน)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท มหาชัยเคเบิล ทีวี จำกัด ช่อง 59 (อำเภอเมือง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.ซี.เคเบิลทีวีมุกดาหาร ช่อง 73 (อำเภอเมือง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น UTV มิราเคลเวฟ อุดร ช่อง 43 (อำเภอเมือง)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วิชั่น ช่อง 20 (อำเภอกุมภวาปี)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท โฮม เคเบิลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด ช่อง 88 (อำเภอเมือง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท โฮม ทีวี เน็ตเวิร์ค ช่อง 54 (อำเภอเมือง)
จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดแพร่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดตรัง
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท นครนายก เคเบิลทีวี จำกัด ช่อง 65 (อำเภอเมือง และอำเภอบ้านนา)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเคเบิลทีวี (อำเภอปากช่อง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท โฮมเคเบิลทีวีหนองคาย ช่อง 80 (อำเภอเมือง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท ทิพย์ เคเบิลทีวี จำกัด ช่อง 80 (อำเภอเมือง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.พี.เคเบิลทีวี ช่อง 53 (อำเภอเมือง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เสียงฝาง จำกัด ช่อง 54 (อำเภอฝาง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.เอส.คอมมูนิเคชั่น ช่อง 38 (อำเภอห้วยยอด)
จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดพิษณุโลก
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท สุชาติ เทเลคอม จำกัด ช่อง 28 (อำเภอเมือง อำเภอสะเดา อำเภอควนเนียง)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น เทเลคอม ช่อง 59 (อำเภอควนเนียง)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท วิวออน เคเบิล จำกัด ช่อง 17 (อำเภอสะเดา)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี อิเลคโทรนิคส์ ช่อง 90 (อำเภอถลาง)

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ทีที เคเบิล ทีวี (บริษัท ดับบลิววาย เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด) ช่อง 78 (อำเภอเมือง)
ถ้ามีจานรับสัญญานดาวเทียมที่บ้านอยู่แล้ว จะสามารถดู “โทรทัศน์ครู” ได้ทันทีหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ต้องดูก่อนว่า จานรับสัญญานดังกล่าวที่มี เป็นจานระบบและประเภทใด (สอบถามได้จากช่างที่มาติดตั้งหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนขายจานรับสัญญาณดังกล่าว) ซึ่งมี 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบ C-Band และ KU-Band ซึ่งถ้าที่บ้านเป็นจานรับสัญญานในระบบ KU-Band อยู่แล้ว ก็จะสามารถจูนคลื่นความถี่เพื่อรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ครูได้ทันที
ตามค่าสัญญานดังกล่าว และไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมแต่อย่างใด

จานที่รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-Band ได้ มีหลายแบบหลายสี จะมีวิธีการติดตั้งหรือสอบถามข้อมูลในการรับชม อย่างไร

ตอบ

 • รับชมด้วยจานเหลือง DTV เมื่อช่างมาติดตั้งแล้ว จะมีกล่องรับสัญญาณสามารถรับชมได้ทันที จากการจูนคลื่นความถี่อัตโนมัติ หากพบปัญหาสามารถติดต่อช่างที่เข้ามาทำการติดตั้งได้โดยตรง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02-950-5005 
 • รับชมด้วยจานฟ้า หรือ จาน DTH รูปแบบจานทึบ ผ่านดาวเทียม Samart ระบบความถี่สัญญาณเดียวกัน (12355 MHz) หากไม่สามารถรับชมได้ติดต่อช่างที่ทำการติดตั้ง เพื่อทำการจูนหาคลื่นสัญญาณเพิ่มเติม หรือติดต่อ สอบถามข้อมูล ที่ Samart Service โทรศัพท์ 02-516-1188 ต่อ 4
 • รับชมด้วยจาน TRUE (จานแดง) สามารถรับชมได้เพียงบางรายการของสถานีโทรทัศน์ครู (ครูมืออาชีพ) ที่ได้นำไปออกอากาศอยู่ในช่อง ETV ของ True HD Package อีกที ช่วงเวลา 20.35 – 21.00 น. โดยประมาณ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-725-2525
 • สำหรับการรับชมด้วยจานสีอื่นๆ เช่น จานสีขาว (Infosat) ในระบบ KU-Band ที่นอกเหนือจากนี้ ก็สามารถรับชมได้เหมือนกัน โดยจูนคลื่นความถี่ไปที่ค่าดังกล่าว และหากสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้กับตัวแทนที่ขายอุปกรณ์ หรือช่างที่มาติดตั้งให้
ขั้นตอนการชมคลิปรายการต่างๆในเว็บไซต์
 1. คลิปรายการใน www.thaiteachers.tv สามารถชมทางอินเทอร์เน็ต หากคลิปรายการไม่แสดงผล อาจเป็นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ลงโปรแกรม Flash Player สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://get.adobe.com/flashplayer หรือหากลงโปรแกรมดังกล่าวแล้ว แต่คลิปรายการไม่เริ่มเสียที อาจเป็นที่ความเร็วของ อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่

 2. ในคลิปรายการประกอบด้วย

  • ชื่อตอน
  • เรื่องย่อ
  • จำนวนผู้ชมคลิปรายการตอนนั้นๆ (View)
  • คะแนนความพอใจ(Rate) สามารถให้คะแนนในคลิปรายการ โดยกดให้ดาว ชอบมากที่สุดให้ 5 ดาว
  • ความยาวของคลิปรายการดังกล่าว และวันที่นำขึ้นเว็บไซต์

 3. ถ้าเจอวิดีโอ และต้องการดาวน์โหลด เก็บไฟล์ดังกล่าวไว้ ต้องทำอย่างไร
  ทำได้โดย คลิกที่คำว่า "ดาวน์โหลด" จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้กดเลือก Save เลือกที่จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 4. หากต้องการส่งต่อคลิปรายการที่ท่านชม ไปแนะนำให้เพื่อนของท่านได้ชมด้วย ต้องทำอย่างไร

  • สามารถคลิกที่คำว่า "ส่งต่อให้เพื่อน" กรอก E-Mail ของเพื่อนที่ต้องการแนะนำ ข้อความที่อยากแนะนำ และกรอกชื่อของท่าน พร้อมพิมพ์ ตัวกรอง กด Submit ระบบจะจัดส่ง URL ของคลิปรายการดังกล่าวไปยัง E-mail ของ เพื่อนของท่าน

  • ในกรณีที่ท่านต้องการแบ่งปัน (Share) เว็บไซต์บริการให้ท่านสามารถแบ่งปันผ่านสังคมเครือข่าย (Social Network) ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ด้วย อาทิ Facebook, Twitter, Myspace, Messenger, Google หรือหากท่านต้องการเก็บคลิปรายการใน Bookmarks ของเครื่องท่าน ให้กดเลือก Favorites จะมีแจ้งเตือนในการเลือกเก็บหน้าคลิปรายการดังกล่าวไว้ใน Bookmark ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทันที

 5. เอกสารอ้างอิง ในคลิปรายการ เป็นอะไร
  ในกรณีที่คลิปรายการดังกล่าวมี เอกสารประกอบการเรียนรู้ แผนงาน หรือใบงานของอาจารย์ผู้สอน หรือ บทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เอกสารอ่างอิงจะปรากฎให้เห็น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเก็บได้ โดยคลิกเลือก Save ได้เลย

 6. การแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv  ทำอย่างไร
  เว็บไซต์อนุญาติให้สมาชิกของเว็บไซต์ และเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น ที่สามารถเขียนแสดงความเห็นได้ในส่วนของกระทู้ แต่ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นในคลิปรายการต่างๆ เปิดให้ผู้ชมทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกก่อน
สมัครสมาชิกแล้วไม่ได้รับรหัสผ่าน ทำอย่างไร

ตอบ ระบบสมาชิกจะส่งรหัสผ่านให้โดยอัตโนมัติ ทันทีที่ข้อมูลสมาชิกที่ส่งเข้ามาครบถ้วน โดยจัดส่งไปให้ทาง E-Mail ที่สมัครไว้ หากไม่พบจดหมายแจ้งรหัสผ่าน ในกล่องข้อความ (Inbox) ของท่าน รบกวนตรวจสอบใน กล่องข้อความขยะ (Junk Box หรือ Spam) E-Mail : info@thaiteachers.tv อาจจะพลัดหลงไปอยู่ในกล่องดังกล่าวได้

รหัสผ่านจำยาก แก้ไขอย่างไร

ตอบ รหัสผ่านที่ระบบส่งให้ คำนึงถึงความปลอดภัยระดับสูง โดยจะมีตัวอักษรเล็กใหญ่ และหรือสัญลักษณ์อยู่ในรหัสผ่านครั้งแรกด้วย อาจมีผู้ใช้งานที่พิมพ์ผิด แนะนำให้ใช้ เมาท์ลากแล้วคลิกขวาเลือก"คัดลอก" และไป"วาง" ที่ช่องรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบให้ได้ก่อน เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ตรงส่วน "ข้อมูลสมาชิก" สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้ง รวมทั้งรหัสผ่านใหม่ค่ะ

ลืมรหัสผ่าน ขอใหม่อย่างไร

ตอบ เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv จัดทำหน้าพิเศษสำหรับสมาชิกในกรณีลืมรหัสผ่าน เข้าไปกรอก E-Mail ของท่านที่ http://www.thaiteachers.tv/forgotpass.php เราก็จะจัดส่งรหัสผ่านของท่านไปทาง E-Mail อีกครั้งหนึ่ง

ของที่ระลึก มีจำหน่ายหรือไม่ อยากซื้อทำอย่างไร

ตอบ ของที่ระลึกที่ผลิตโดย โทรทัศน์ครู ไม่มีการวางจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะเราจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกในกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา และกิจกรรมพิเศษ ดังนั้นหากมีการแอบอ้างว่าสามารถซื้อของที่ระลึกที่ผลิตโดยโทรทัศน์ครู ไม่เป็นความจริงค่ะ

 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv